Investeren in inclusie en diversiteit loont
  • Diversiteit

Investeren in inclusie en diversiteit loont

We praten in het bedrijfsleven volop over het belang van innovatie en hebben massaal behoefte aan talent en vernieuwende perspectieven. Maar als dat echt zo is, waarom zijn we dan vaak zo voorspelbaar en eenzijdig in het kiezen van de mensen waar we mee werken? Change maker Ruth Nahumury-van de Poll legt uit waarom alle bedrijven blinde vlekken hebben als het gaat om inclusie en diversiteit.

‘Geweldig dat er binnen organisaties meer dan ooit aandacht is voor diversiteitsbeleid’, zegt Ruth, die in heel Nederland aan de weg timmert met haar expertisebureau No Labels. Ze plaatst bij haar enthousiasme wel een belangrijke kanttekening: ‘Wat veel bedrijven over het hoofd zien, is dat er pas echt ruimte is voor diversiteit als je een inclusieve organisatie bent. Daarmee bedoel ik dat er een open sfeer heerst, met ruimte voor andere perspectieven. Een sfeer waarbinnen alle medewerkers zich durven uit te spreken en ook werkelijk gehoord worden.’

Ons brein wil makkelijk

Wie deze uitspraak van Ruth laat indalen, realiseert zich dat zelfs een homogene groep van witte mannen niet vanzelfsprekend inclusief is. En dat diversiteit meer omvat dan herkomst of sekse. Wat heb je eraan om een collega aan te nemen die heel anders in de wereld staat – op welke manier dan ook – als je toch niet van plan bent om naar nieuwe perspectieven te luisteren? ‘Als we samenwerken met anderen, kiest ons brein het liefst iemand die op ons lijkt’, legt Ruth uit. ‘Dat is makkelijk en snel, dan kunnen we doorgaan zoals we gewend waren.

Maar als we willen vernieuwen en innoveren, dan is het juist nodig om te schuren. En dan heb je mensen met andere ervaringen nodig; mensen die een – voor jou – afwijkende kijk op de zaak hebben.’ Investeren in inclusie en diversiteit loont ‘Ja, het kost tijd en inspanning om samen te werken met mensen die anders zijn dan wijzelf’, weet Ruth uit ervaring. ‘Zeker als er culturele verschillen te overbruggen zijn. Maar op termijn is dat een investering die loont. Uit tal van onderzoeken blijkt dat teams die hoog scoren op inclusie en diversiteit betere prestaties leveren. Samen heb je letterlijk een bredere blik en dat draagt bij aan het creatieve en innovatieve vermogen. Naast deze winst loop je met een inclusieve organisatie ook minder kans op verlies. Want: uitsluiting maakt ziek en als mensen niet werkelijk gehoord worden, ontstaat er frustratie, ziekteverzuim en verloop. Daarom is inclusie essentieel voor een succesvol diversiteitsbeleid.’

Iedereen is nodig

Diversiteit omvat volgens Ruth alles waarin mensen van elkaar verschillen. Inclusie gaat over de manier waarop je omgaat met die verschillen. ‘Daarom is diversiteitsbeleid geen kwestie van vinkjes zetten, maar van blijvend bewustzijn in hoe we samenwerken. Stilstaan bij wie wél en wie níet mogen meedoen. Helaas zijn er te veel mensen die omwille van – vaak nog onbewuste – vooroordelen minder kansen en mogelijkheden krijgen. Het is mijn persoonlijke drijfveer om daar met No Labels verandering in te brengen. Omdat het nodig is voor de mensen die nog niet volop mogen meedoen, maar óók omdat we in deze uitdagende tijd iedereen nodig hebben om verder te komen als maatschappij.’

‘De meeste bedrijven willen wel graag, alleen weten ze niet goed hóe dan’, merkt Ruth. ‘Bovendien zijn vooroordelen hardnekkig. We hebben ze allemaal en het blijft een levenslang proces om ons daar bewust van te blijven. Ook ik heb voornamelijk een wit perspectief, zelfs al ben ik met een Molukse man getrouwd en werk ik bij No Labels met een zeer divers team. Als recruiter dacht ik altijd neutraal te zijn, maar toch was ik het niet. Ons brein plakt automatisch labels en we kiezen – soms bewust, maar veel vaker onbewust – voor mensen die op ons lijken. En die neiging blijft altijd, maar het goede nieuws is: we kunnen wél leren om pauzes in te lassen en onszelf kritisch te bevragen.’

Hoe inclusief denkt & doet de NOM

Met een online whitepaper over diversiteit en inclusie moedigt de NOM bedrijven aan om concrete stappen te zetten. Om zelf het goede voorbeeld te geven, ondertekende de NOM in 2020 het diversiteitsstatement #FundRight: een belofte om – binnen drie jaar – alleen nog maar te investeren in start-ups waarvan het managementteam voor minimaal 35% uit vrouwen bestaat. En om die 35% natuurlijk óók binnen het eigen team van investment managers waar te maken.

‘Zelfreflectie blijft belangrijk, daarom werken we binnen de NOM met No Labels aan bewustzijn rondom dit thema’, vertelt Annemarie Atema (NOM). ‘We hebben een voorlopige visie geformuleerd en zijn in de praktijk nog steeds op zoek naar antwoorden. Want: wat als een witte man echt de beste kandidaat is? En: willen wij nog wel investeren in bedrijven zonder vrouwen? Het zijn vragen die soms schuren, maar dat is nodig om tot vernieuwing te komen.’