Invest-NL tegen verspilling: ‘Radicale innovaties zijn nodig’
  • AgroFood
  • Innoveren

Invest-NL tegen verspilling: ‘Radicale innovaties zijn nodig’

De regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) werken samen met diverse partners aan het tegengaan van voedselverspilling, via onder andere het Business Innovation Program Food (BIPF). Daarin helpen zij ondernemers scherp te krijgen welke ideeën kansrijk zijn en hoe je deze vertaalt naar nieuwe verdienmodellen. Een van de partners is Invest-NL. “Wij hebben de ambitie Nederland innovatiever en duurzamer te maken,” zeggen Liz Duijves en Ansa Baykuş-Wasim, Business Development Managers bij het investeringsfonds. “De samenwerking met de ROMs is daarbij voor ons heel waardevol.”

Impact investeerder

Invest-NL is een zogenoemde impact investeerder: “We helpen ondernemers met duurzame oplossingen die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie. Impact is ons doel, rendement is daarbij het middel.” Het fonds streeft naar een circulaire en CO2-neutrale economie. “Voedselverspilling is een enorme uitdaging wereldwijd. In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 2,4 miljard kilo voedsel verspild. Voor iedere kilo voedsel die we verspillen, stoten we zo’n 3 kilo CO2 uit. Verspilling heeft daarom een enorm aandeel in het broeikaseffect. We moeten de voedselketen transformeren om verspilling terug te dringen en de klimaatdoelstellingen van 2030 te behalen. Radicale innovaties zijn nodig om toe te werken naar een circulair voedsel systeem, met vernieuwende technologieën en businessmodellen die deze transitie kunnen versnellen. Daarom sluiten we graag aan bij de ROMs en BIPF, om met elkaar toe te werken naar een economie zonder verspilling en hergebruik van reststromen.”

‘Door samenwerking met de ROMs hebben we een goed beeld van wat er leeft’

Duijves en Baykuş-Wasim zijn het met elkaar eens: De samenwerking met de ROMs levert hun onder andere waardevolle kennis over de markt op. “We zijn een nieuwe partij, nog niet iedereen is bekend met wat wij ondernemers kunnen bieden. Door deze samenwerking hebben we intensief contact met alle ROMs en leren we elkaar beter kennen. We weten elkaar te vinden, dat wordt van beide kanten erg gewaardeerd. De ROMs zijn hele belangrijke regionale spelers, met veel kennis en netwerk. Door de samenwerking krijgen wij een goed beeld van wat er leeft bij ondernemers, welke circulaire proposities ontwikkeld worden en welke knelpunten er zijn.”

Invest NL biedt ondersteuning tijdens en na afloop van het programma

De business developers zijn enthousiast over BIPF. “Wij ondersteunen de ROMs bij de werving en selectie van deelnemers, en dragen bij aan verdere ontwikkeling van het programma. Zo zullen we in de volgende editie een sessie organiseren over impact. Ondernemers zijn zich vaak niet bewust van de toegevoegde waarde die ze brengen als het om duurzaamheid gaat. Investeerders hechten veel waarde aan duurzame proposities maar hoe meet je impact? Wij helpen die vertaalslag te maken.”

Ook biedt Invest NL deelnemers ondersteuning na afloop van het programma. “Wij kunnen interessante proposities helpen met de verdere ontwikkeling van hun businessmodel, met commercialisatie, opschalen en financiering. Zo bieden we ondernemers via de First Time Right Faciliteit de mogelijkheid om met hulp van externe expertise hun eerste commerciële project professioneel uit te voeren. Dit kan de kans op een succesvol eerste project vergroten en kan een boost zijn voor het salesproces en interesse vanuit financiers vergroten.”

“Wij vinden het belangrijk om de investeerdersbereidheid in duurzame ondernemingen te vergroten, zodat ondernemers daadwerkelijk de kans krijgen hun product in de markt te zetten en de circulaire economie te versnellen. Het mooie van BIPF is dat er veel aan marktvalidatie gedaan wordt; dat maakt de kans op slagen veel groter. Ook heel mooi is dat belangrijke partijen dankzij BIPF nauw samenwerken om ondernemingen verder te helpen. Het zou fijn zijn als we in de toekomst het aantal deelnemers kunnen vergroten, en zo samen nóg meer impact kunnen maken!”