Slimmer werken met data
  • IT
  • De Expert

De expert – Slimmer werken met data

Hoe kunnen we duurzamer, slimmer en gezonder werken? In deze editie deelt Frank Blaauw zijn expertise over wat een organisatie nodig heeft om echt datagedreven te kunnen opereren. Frank is een gepromoveerd informaticus en oprichter van Researchable, een softwareontwikkelings- en databedrijf dat organisaties helpt om door middel van data en data-intensieve softwareapplicaties te innoveren.

Steeds meer organisaties willen meer doen met data en alles eruit halen wat erin zit. Maar wat heb je nodig om data echt te kunnen gebruiken voor betere besluitvorming en inzichten? In elk geval een stevig fundament en een goede infrastructuur, weet expert en oprichter van Researchable Frank Blaauw.

Hij voelt zich als een vis in het water. De energie en het enthousiasme zijn bijna tastbaar. ‘Het is gewoon een fantastisch vakgebied’, zegt Frank Blaauw. ‘Je kunt nadenken over complexe problemen, terwijl je tegelijkertijd iets heel praktisch aan het doen bent. Ik denk dat ik op intellectueel vlak nergens beter tot mijn recht kom.’ Frank, een gepromoveerd informaticus, is oprichter van Researchable, een softwareontwikkelings- en databedrijf dat organisaties helpt om meer te doen met data en technologie. Of meer precies: het bedrijf uit Groningen is een expert in het ontsluiten, analyseren en combineren van grote hoeveelheden data.

Automatiseren en opschalen

Natuurlijk, het gaat razendsnel met de ontwikkelingen rondom data science en artificiële intelligentie (AI). Het staat nooit stil en dus is er met data steeds meer mogelijk. Toch laten veel organisaties nog kansen onbenut. Dat zag Frank ook toen hij na zijn master en PhD Software Engineering & Distributed Systems aan de RUG, bezig was met zijn post-doctoraal onderzoek. Eerst bij de faculteit Psychiatrie en later bij Ontwikkelingspsychologie. ‘Ik merkte dat heel veel onderzoekers heel veel wilden met data. Vaak ontbrak het echter aan de juiste tools en kennis om hun dataverzameling en analyse te automatiseren en op te schalen. Dat is natuurlijk zonde. Ik was ervan overtuigd dat een computerwetenschapper veel waarde kan toevoegen aan sociale studies. Zeker omdat zich daar steeds grotere datavraagstukken aandienden. Vandaar dat ik in 2018 Researchable ben gestart.’

Sport Data Valley

Frank begon als zzp’er en werkte in die eerste fase uitsluitend voor opdrachtgevers uit de universitaire wereld. Tot in 2019 Sport Data Valley, het grootste landelijke platform voor data-analyse en onderzoek naar sport en bewegen, zich meldde. Sport Data Valley wilde één groot schaalbaar data platform, waarin onder meer recreatieve sporters, coaches, bedrijven en onderzoekers hun sportdata veilig kunnen beheren, administreren en delen. ‘Dat Researchable uit een shortlist met gerenommeerde partijen uiteindelijk als beste werd gekozen, voelde als een grote overwinning’, lacht Frank. ‘Maar het betekende ook, want het ging om een zeer omvangrijk project, dat ik mensen moest aannemen en Researchable ineens een echt bedrijf werd.

Het platform Sport Data Valley is in september 2020 live gegaan en nog steeds zijn we druk bezig met de doorontwikkeling. De standaardprocessen, zoals het uploaden van de data, het beheer daarvan en het sociale netwerk zijn enorm interessant. Maar wat het voor ons vooral aantrekkelijk maakt, is het realiseren van integraties met apps als Garmin, Strava en Polar. Dat je daar data vanaf haalt en die vervolgens ook kunt synchroniseren. Dat is wat we leuk vinden en waar we goed in zijn.’

Analytische componenten

Inmiddels telt Researchable elf medewerkers en behoren onder andere Vitens, UMCG, Universiteit Leiden, het Ministerie van Defensie en de Universiteit Twente tot de opdrachtgevers. ‘Onze expertise ligt op het snijvlak van software en data science’, legt Frank uit. ‘Met de focus op software – en data engineering proberen wij voor opdrachtgevers een spin in het web te zijn. In de praktijk komt dat erop neer dat wij met organisaties een diepgaande samenwerking aangaan, gebaseerd op een mensgerichte benadering van technologie. Dat laatste is belangrijk omdat technologie een middel is om iets te bereiken. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van applicaties met analytische componenten, zoals machine learning. Maar uiteindelijk draait het altijd om de mens. Vaak ontwikkelen we digitale oplossingen met data scientists of beslissingsnemers als eindgebruikers. De analytische componenten ondersteunen hen bij het leggen van verbanden en het onttrekken van kennis en inzichten uit de data. Dus aan de ene kant zorgen wij ervoor dat alle data op de juiste plek terechtkomt en aan de andere kant bouwen wij een platform waar straks grootschalige data-analyses en algoritmes kunnen worden gedraaid.’

Ik was ervan overtuigd dat een computerwetenschapper veel waarde kan toevoegen aan sociale studies.
Frank Blaauw, Researchable

Smart Industry

Sinds een paar jaar is Researchable als één van de solution providers aangehaakt bij de Smart Industry Hub Noord, een initiatief, waarvan de NOM penvoerder is, dat de noordelijke maak- en procesindustrie inspireert en ondersteunt op het gebied van digitalisering en Smart Industry. ‘Ik ben van mening dat in de maak- en procesindustrie nog te veel bedrijven te weinig datagedreven werken’, verduidelijkt Frank de keuze van destijds. ‘Terwijl dat juist bij uitstek de plekken zijn om iets met data te doen. Ik begrijp, uiteraard, dat het voor sommige maak- en procesbedrijven ook behoorlijk ingewikkeld is. Vaak is er überhaupt nog geen inzicht in alle beschikbare data en de mogelijkheden om daar slimme dingen mee te doen. Voordat je daadwerkelijk met technieken als artificiële intelligentie aan de slag gaat, is daar al een enorme winst te behalen. De maak- en procesindustrie is heel erg gebaat bij quick wins en kleine stapjes vooruit. Op die manier worden de kosten beperkt en door op korte termijn al de voordelen van inzichten en data te laten zien, krijg je de hele organisatie bovendien eenvoudiger mee in de transformatie naar een fabriek van de toekomst.’