De baten van NOM's eerste hulp bij Corona

De baten van NOM’s eerste hulp bij Corona

Een eerste reeks van het Corona Rebuild Programma – een soort Eerste Hulp Bij Corona – zit erop. De hulptroepen van de NOM schoten ermee in de roos.

De baten van NOM's eerste hulp bij Corona

Waar het corona-fenomeen al niet toe kan leiden. Erik Muggen van Greenwall uit Beilen heeft besloten zich meer op consumenten te richten – hij had vooral zakelijke klanten voor zijn groene geluidswallen – nadat die, thuiswerkend vanuit hun tuin, veelvuldig Greenwall begonnen te bellen.

 

Nieuwe business dankzij consument

Dat zit zo. Normaal bellen consumenten alleen maar als er bij hen in de buurt een geluidswal wordt geplaatst, zo weet Muggen. Ze zijn dan vaak al op de website van Greenwall geweest, maar snappen weinig van de technische informatie en dus pakken ze de telefoon. Dat bellen nam alleen maar toe toen de thuiswerkende consument vanuit de eigen tuin ook nog eens het nabije omgevingslawaai als last herkende.

Erik Muggen: ‘We zijn die consumenten graag ter wille, maar eigenlijk brengen die telefoontjes ons niet zo veel. De consumenten zijn niet onze doelgroep. Maar er belden de laatste maanden zo veel dat het flink wat tijd kostte. Dat kwam aan de orde in de Rebuild-sessies bij de NOM en het leidde uiteindelijk tot een plan voor nieuwe business.’

Groene geluidswerende schuttingen

Allereerst wordt een nieuwe website van Greenwall straks toegankelijk gemaakt voor consumenten, zodat ze de informatie begrijpen en niet meer hoeven te bellen. Dat scheelt tijd en tijd is nu eenmaal geld. Maar ook komt er een nieuw product voor consumenten. Want die telefoontjes hebben aan Muggen ook duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan een vorm van groene geluidswerende schuttingen voor in de tuin. Muggen is nu een dag per week bezig nieuwe (consumenten) producten te ontwerpen.

Het is een fraai voorbeeld van wat de Corona Rebuild-sessies hebben gebracht. De NOM herkende al snel dat er een Eerste Hulp Bij Corona moest worden opgetuigd, toen noordelijke bedrijven halverwege maart met gezondheids- in plaats van marktproblemen en ook met aanbod- in plaats van vraaguitval werden geconfronteerd. Er was iets vreemds aan de hand. De oplossing viel niet uit de geschiedenisboeken te halen en dus werd al heel snel het zogenoemde Corona Rebuild-programma opgestart.

Heftige gesprekken in sessies

Ellen Ploeger, coördinator bij NOM’s Flinc, heeft het programma aangejaagd. Eind maart was duidelijk dat er iets moest gebeuren voor de ondernemingen waarin de NOM participeert, en op 13 mei was de afsluiting van het eerste 30-daagse programma. Het totale traject bestond uit vier masterclasses van drie uur en daarnaast wekelijks twee keer een sessie van een uur met een persoonlijk adviseur. ‘Het was best intensief’, zegt Ploeger. ‘En het waren soms best heftige gesprekken die veel energie vroegen van de ondernemer.’

Een van de eerste aanbevelingen van de NOM-adviseurs was: breng de invloed van de coronacrisis op jouw bedrijf in kaart en ga hiervoor onder andere in gesprek met je klanten. Ploeger: ‘We kregen vaak te horen: dat is niet nodig, ik zit al zo lang in de branche, mijn markt ken ik wel. Het ging om bewustwording. De tweede stap was de vraag of men nog dezelfde problemen voor de klant oploste, of hebben de klanten inmiddels een ander probleem en is er geen product/market fit meer.’

De baten van NOM's eerste hulp bij Corona

Beter aansluiten bij veranderende markt

Het draaide er uiteindelijk om dat de bedrijven weer grip zouden krijgen op de situatie. Ploeger: ‘We willen structuur en handvatten aanreiken om het bedrijf beter te laten aansluiten bij een veranderende markt.’ Arjan Herskamp, van MyDataFactory en Calago uit Meppel, deed samen met zijn managementteam ook mee aan de Rebuild-sessies. MyDataFactory groeit inmiddels versneld, want groothandels zien dat B2B internetverkoop booming is en dat ze snel en goed kunnen offreren met de MyDataMatcher. Deze tool zorgt dat de online productgegevens op orde zijn en de gevraagde productspecificaties van de klanten exact gematcht worden in de offerte, zonder handmatige werkzaamheden.

Het waren soms best heftige gesprekken die veel energie vroegen van de ondernemer.
Ellen Ploeger, coördinator Flinc

Je krijgt er vragen die je jezelf niet stelt’

Bij Calago was er een ander beeld: projecten werden uitgesteld of vertraagd. Herskamp: ‘Er moest daardoor pas op de plaats worden gemaakt. Door de flexibele schil konden we snel de organisatie aanpassen. Inmiddels is dankzij de coronacrisis de internetverkoop booming. Er zijn klanten met omzetstijgingen van meer dan vijftig procent. De offerte-aanvragen komen daarom ook alweer binnen bij Calago.’

Het managementteam had recent al de nodige stappen gezet en toch zorgde het Corona Rebuild Programma voor extra scherpte. ‘Je krijgt er vragen die je jezelf niet stelt’, is het relaas van Arjan Herskamp. ‘Je krijgt een spiegel voorgehouden. Jeroen van Onna van de NOM snapt onze business, hij heeft een mening en gaat tegen je in. Dat voegt waarde toe, je krijgt meer reliëf in je beeld.’

De baten van NOM's eerste hulp bij Corona

Arjan Herskamp, MyDataFactory / Calago

Nóg een forse kostenreductie

Zo kreeg hij de aanbeveling nog eens goed naar bepaalde kosten te kijken. ‘Ik had het gevoel daar al goed naar gekeken te hebben, maar we hebben zeker nog een forse kostenreductie kunnen maken’, vertelt Herskamp. ‘Het team kreeg ook de tip eens naast de klant te gaan staan: wat konden we nog doen om de pijn van de klanten te verzachten. Dat leverde nieuwe inzichten op. We kijken nu zelfs vanwege de toename in thuiswerken naar een kleiner kantoor. Een verandering die goed is voor mens en milieu, want 75 procent van onze mensen zegt
hierdoor gelukkiger te worden.’

Anders leren kijken door sessies

De sessies zijn voor Erik Muggen een heuse eyeopener geweest. Hij dacht zichzelf goed te kennen. Muggen zag zichzelf als een flexibele ondernemer die heel goed in staat was kansen te herkennen. ‘De adviseurs zeiden me die waarneming te checken, want mijn gevoel tot 16 maart zou niet eens kloppen’, zegt hij nu met een glimlach.

Hij geeft ze met terugwerkende kracht gelijk. Hij is daarom ook anders naar de particuliere markt gaan kijken. ‘Het is een kwestie van anders kijken, want in feite stelden we voor de consument te hoge akoestische eisen aan onze producten’, weet hij nu. ‘Nu gaan we een budgetversie van de groene geluidswal maken, die misschien minder effect heeft, maar wel betaalbaar is.’

Ellen Ploeger is trots op de stappen die ondernemers hebben gezet. ‘Het levert ons ook wat op, onder meer een betere band met onze participaties’, weet ze nu. ‘Het is jammer dat we er een coronacrisis voor nodig hebben, maar idealiter zouden we als NOM nog vaker naast onze ondernemers moeten willen staan.’