Header Foto December Met Pinnetjes En Cropped

Benoeming directeur NOM

Op voordracht van de Raad van Commissarissen van de NV NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, zal met ingang van 1 september 2019 mevrouw Dina Boonstra worden benoemd tot directeur van de vennootschap. Mevrouw Boonstra is momenteel interim bestuurder van Jeugdhulp Friesland en was hiervoor actief als directeur van de NDC mediagroep.

De heer Rudy Rabbinge, voorzitter Raad van Commissarissen NV NOM: “We zijn blij met de komst van mevrouw Boonstra als directeur van de NOM en hebben veel vertrouwen in de toekomst van de NOM met haar aan het roer”.

Mevrouw Dina Boonstra: “Als noordeling kan ik alleen maar trots zijn deze rol te mogen oppakken. Ik kijk er naar uit, om samen met het huidige team NOM, mijn bijdrage te leveren aan de versterking van de economie in Noord-Nederland”.