Meer over NOM Innoveren

Demcon

Bij de NOM denken we graag mee en koppelen we je ook graag aan andere ondernemers. Dat zorgt niet alleen voor een stevig netwerk, maar het zorgt ook voor kennisuitwisseling en het uitvoeren van promotie en acquisitie. En natuurlijk bij het zoeken en opleiden van goed personeel.

Voor wie is NOM Innoveren?

Voor elke ondernemer met een goed idee in Fryslân, Groningen of Drenthe. Wellicht past jouw idee binnen een bestaand cluster of kunnen we je in contact brengen met iemand uit ons netwerk die voor jou relevant is.

Als we denken dat het clusteren van ideeën voor succes zorgt, dan zetten we een project op. In de afgelopen 5 jaar hebben we al meer dan 200 bedrijven in 25 projecten samengebracht.

Succesvolle projecten

In Food2020 werken bedrijven uit Nederland en Duitsland samen aan de toekomst van de voedselindustrie. Ze experimenteren bijvoorbeeld met nieuwe verwerkingsprocessen, duurzame productie en kijken naar de gevolgen van verbeterde arbeidsvoorwaarden.

In de Water Alliance werken ruim 100 bedrijven samen op het gebied van watertechnologie. Ze onderzoeken bijvoorbeeld hoe afvalwater uit de textielindustrie gereinigd kan worden en introduceren sensortechnologie bij grote drinkwaterleveranciers.

Veertig bedrijven uit Noord-Nederland werken in Region of Smart Factories samen aan de Fabriek van de Toekomst. De focus ligt op de producten en productieprocessen. Later moeten ook onderwijs en onderzoek een belangrijke rol gaan spelen.

Innovatiekracht Noord-Nederland