Het proces van financieren voor bedragen boven de €200.000,-

Header2 NOM

In zeven stappen op weg naar een financiering boven de €200.000,- (aandelenparticipatie eventueel met een achtergestelde lening).

Kennismaken | 1 week

 • Het eerste contact, vaak telefonisch
 • Past de aanvraag bij de NOM dan volgt een afspraak
 • Doorspreken financieringsproces
 • Delen achtergrondinformatie (businessplan)

Eerste onderzoek | 3 - 4 weken

 • Analyse businessplan
 • Analyse financials
 • Bespreken kansen en bedreigingen product/marktcombinatie
 • Inventariseren financieringsvraag

Bepalen uitgangspunten financiering | 2 - 4 weken

 • Inventariseren co-financiers
 • Dealstructuur bespreken
 • Afspraken vastleggen in een intentieovereenkomst

Onderzoeksfase | 4 - 8 weken

 • Boekenonderzoek (financieel, juridisch, technisch, etc.)
 • Validatie van assumpties en onderzoeksvragen beantwoorden
 • Interviews met belangrijke stakeholders
 • Scenario’s doornemen

Investeringsmodel | 2 - 4 weken

 • Bespreken uitkomsten onderzoek
 • Onderzoek bespreken in Management Team
 • Onderzoek voorleggen aan Investeringscomité
 • Feedback Management Team en Investeringscomité
 • Besluit tot financiering

Contractfase/Closing | 2 - 4 weken

 • Overleg over contractvoorwaarden
 • Opstellen contracten
 • Notariële vastlegging
 • Effectueren transactie

Beheer | >>

 • Geleidelijke overdracht dossier aan beheer
 • Tussentijdse financiële rapportages
 • Regelmatig contact, overleg, advies
 • Matchen belangen bedrijf en belang NOM
 • Op termijn gezamenlijk toewerken naar een wenselijke exit