Het proces van financieren voor bedragen boven de € 200.000,-

In zeven stappen op weg naar een financiering boven de €200.000,- (aandelenparticipatie eventueel met een achtergestelde lening).

Kennismaken

|1 week
 • Het eerste contact, vaak telefonisch
 • Past de aanvraag bij de NOM dan volgt een afspraak
 • Doorspreken financieringsproces
 • Delen achtergrondinformatie (businessplan)
Vorige stap
Volgende stap

Eerste onderzoek

|3 - 4 weken
 • Analyse businessplan
 • Analyse financials
 • Bespreken kansen en bedreigingen product/marktcombinatie
 • Inventariseren financieringsvraag
Vorige stap
Volgende stap

Bepalen uitgangspunten financiering

|2 - 4 weken
 • Inventariseren co-financiers
 • Dealstructuur bespreken
 • Afspraken vastleggen in een intentieovereenkomst
Vorige stap
Volgende stap

Onderzoeksfase

|4 - 8 weken
 • Boekenonderzoek (financieel, juridisch, technisch, etc.)
 • Validatie van assumpties en onderzoeksvragen beantwoorden
 • Interviews met belangrijke stakeholders
 • Scenario’s doornemen

 

Vorige stap
Volgende stap

Investeringsmodel

|2 - 4 weken
 • Bespreken uitkomsten onderzoek
 • Onderzoek bespreken in Management Team
 • Onderzoek voorleggen aan Investeringscomité
 • Feedback Management Team en Investeringscomité
 • Besluit tot financiering
Vorige stap
Volgende stap

Contractfase/Closing

|2 - 4 weken
 • Overleg over contractvoorwaarden
 • Opstellen contracten
 • Notariële vastlegging
 • Effectueren transactie
Vorige stap
Volgende stap

Beheer

|>>
 • Geleidelijke overdracht dossier aan beheer
 • Tussentijdse financiële rapportages
 • Regelmatig contact, overleg, advies
 • Matchen belangen bedrijf en belang NOM
 • Op termijn gezamenlijk toewerken naar een wenselijke exit
Vorige stap
Volgende stap