Skyline drie noordelijke hoofdsteden

Welkom betrokkenen bij de NOM

Vanuit uw rol bij de provincie Fryslan, Groningen of Drenthe of als lid van Provinciale Staten bent u op enigerlei wijze betrokken bij de activiteiten van de NOM. Deze pagina om in 1 oogopslag een indruk te krijgen van wat wij doen. Inclusief ons trackrecord en de kwartaalrapportages.

De NOM; de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Maar voor velen bekend als Investeringsmaatschappij. Daarom ook dat de officiële naam de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland is. Eén van de 9 regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland. ROM's als regionale verbinders van vooruitgang.

Dit is niet het volledige verhaal van de NOM. Dat leest u terug op nom.nl of hoort u via uw contact binnen de NOM. De collega's van team NOM die samen met u de economie in Noord-Nederland een stapje verder willen brengen.

De NOM in de notendop

  • De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) is één van de negen regionale investerings- en ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland. NOM richt zich op het versterken van de economie in Noord-Nederland. Wij investeren in bedrijven (Investeren) en ondersteunen ondernemers bij hun groeiplannen. De NOM biedt verschillende programma’s voor ondernemers (Innoveren) heeft een breed netwerk en promoot Noord-Nederland als vestigingslocatie (Internationaliseren) via het label TopDutch.
  • De NOM is opgericht in 1974 om de economische achterstand in Noord-Nederland aan te pakken, maar concentreert zich nu op verdere economische groei in de regio. Ze ondersteunen innovatieve ondernemers in alle fasen van ondernemerschap, van ideefase tot doorstart.
  • De NOM werkt samen met aandeelhouders zoals het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Onze missie is om ondernemingen te laten groeien en daarmee de economie van de regio te versterken. Meer weten over de NOM

 

 

  • De focus van de NOM ligt op het bevorderen van een duurzame, gezondere en slimmere economie in Noord-Nederland, en we werken aan diverse sectoren zoals chemie, energie, AgriFood, LS&H, HTSM, ICT en Watertech.
  • De NOM meet haar impact aan de hand van maatschappelijke en economische waarde voor de regio. Dit omvat investeringen in startups en scale-ups, de ontwikkeling van ecosystemen en het aantrekken van (buitenlandse) bedrijven. De impact wordt uitgedrukt in vier gebieden die gekoppeld zijn aan Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de VN.
Jaarverslag

2022 | NVNOM

Bekijk het jaarverslag
Ons kapitaal, Doelstellingen en behaalde resultaten

Waardecreatiemodel

Hoe wij waarde creeëren kunt u teruglezen in ons waardecreatiemodel
Trackrecord

Trackrecord

Trackrecord
Kwartraalrapportages

Kwartaalrapportage

Per kwartaal een geupdate rapportage

Wat vinden onze klanten van ons?

Over de jaren hebben veel Noordelijke ondernemers met hun groeiplannen geholpen. Lees wat onze klanten over ons zeggen.

Alle klantenreviews
Eva van Leeuwen
Investor readiness
Het investor readiness traject heeft ons echt heel erg geholpen. Je wordt tijdens het traject gedwongen om kritisch te kijken naar dingen die je het liefst voor je uitschuift. Dingen die nog ver weg lijken, of nog niet aan de orde zijn. Maar daarom is dit juist heel goed, omdat de beslissingen die je nu maakt, uiteindelijk de toekomst van je bedrijf bepalen. Lees meer
Eva van Leeuwen van Young Heroes
In gesprek met Lex Rademaker Chief Flower Officer Longbloom
Investeren
De NOM heeft aanzienlijk meer gedaan dan alleen het verstrekken van kapitaal. Ze hebben ons op belangrijke momenten uitstekend begeleid en geadviseerd. Lees meer
Lex Rademaker Chief Flower Officer Longbloom