Foto van Niek Koops
  • Drijfveren

NOM Drijfveren – MSN werkt voortvarend aan duurzame scheepsvaart

Drijfveren zijn de werkelijke motor achter groei en ontwikkeling. Daarom vertellen Noord-Nederlandse ondernemers in deze rubriek over hun bedrijf én beweegredenen.

Door de motivatie om schepen toekomstbestendig te maken, ontwikkelde Marine Service Noord zich tot een voorloper in systemen voor alternatieve brandstoffen als LNG en waterstof. ‘We delen bij dit bedrijf de liefde voor varen en techniek’, vertelt directeur Niek Koops. ‘Dat maakt dat we dichtbij onze klanten staan, hun taal spreken én slimme, duurzame oplossingen vinden.’

Na de zeevaartschool in Delfzijl begon Niek zijn loopbaan als stuurman – tien jaar lang – totdat het gezinsleven én de scheepwerktuigbouwkunde hem naar de vaste wal trokken. Hij ging aan de slag als coördinator op een Groninger scheepswerf en werd later voor een vergelijkbare functie gevraagd door Marine Service Noord (MSN). Toen het bedrijf net na de eeuwwisseling in een faillissement terecht kwam en dankzij een grote opdrachtgever kon doorstarten, werd Niek gevraagd om het roer over te nemen. Hij ging er vol voor. ‘Met het team dat er stond, durfde ik het ondernemerschap aan’, blikt de voorman terug. ‘Ik zag mogelijkheden, omdat ik wist dat wij het benodigde vakmanschap in huis hadden om de maritieme sector te bedienen.’

De kansen die Niek destijds al zag, heeft MSN ruimschoots waargemaakt. Als directeur verzette hij de bakens succesvol, waardoor het bedrijf een stevige marktpositie opbouwde. ‘Absoluut met dank aan de inspanningen van het team’, benadrukt de ondernemer. ‘Al voor die doorstart was ik me ervan bewust dat medewerkers de ruggengraat van het bedrijf zijn. Hun betrokkenheid, inzet en vertrouwen vormen ons bestaansrecht. Intussen zijn er ruim honderd mensen in vaste dienst, al werken er in de praktijk vaak nog zo’n zestig tot tachtig extra vaklieden voor MSN. Onze basis is gevestigd in het Groningse Westerbroek en we hebben in binnen- en buitenland ploegen aan het werk die installaties en leidingwerk op schepen inbouwen. Al deze mensen zijn onze kracht en samen vormen zij ook het fundament voor innovatieve ontwikkeling.’

Alternatieve brandstoffen

MSN heeft als expert in scheepswerktuigbouwkunde al vele honderden installaties opgeleverd en daarbij duizenden kilometers aan leidingwerk geïnstalleerd. ‘Denk aan de machinekamers van schepen, maar ook aan lading- en brandstofsystemen’, legt Niek uit. ‘We doen dat voor klanten uit het hele maritieme spectrum: van short sea shipping – het vervoeren van goederen of passagiers – tot offshore support. Ook de superjachtbouw is een belangrijk segment voor ons. In de volle breedte van de scheepvaart zien we de focus op verduurzaming toenemen. Wij zijn zelf al vijftien jaar bewust bezig met alternatieve brandstoffen: eerst vooral LNG, later waterstof en tegenwoordig ook ammoniak en methanol. Alleen tijdens de bankencrisis ebde de investeringskracht volledig weg; de scheepvaart had in die jaren andere prioriteiten.’

Sinds 2014 merkt MSN dat de aandacht voor emissie van schepen steeds hoger op de maritieme agenda’s staat. ‘De veranderende regeldruk draagt daar duidelijk aan bij’, stelt Niek. ‘Vooral de interesse in waterstof is opvallend: kregen we tien jaar geleden zo’n twee aanvragen per maand, nu worden we dagelijks benaderd met marktvragen over varen op waterstof. Ook zijn we al jarenlang betrokken bij allerlei onderzoeken rondom de waterstoftechnologie en geven we bij opleidingen gastlessen over alternatieve brandstoffen. Bij onze gangbare scheepswerktuigbouwkundige activiteiten hebben we vanuit lange-termijn-perspectief altijd ingezet op duurzaamheid. Het is mooi om nu met de flow te kunnen meebewegen, al heeft dat wel uithoudingsvermogen gevraagd.’

"Vernieuwen past bij de mensen die hier werken, zij draaien op innovatie. Daar zijn al onze strategische keuzes op gebaseerd."

Niek koops, directeur marine service noord

Volhouden en vertrouwen

Uithoudingsvermogen is volgens Niek onlosmakelijk verbonden met innovatie. ‘Vernieuwen en voorop lopen gaat met vallen en opstaan. Dan heb je een lange adem nodig én vertrouwen. Of je dat werkelijk hebt, ontdek je pas op momenten dat het tegenzit’, heeft de ondernemer ervaren. ‘Wat dat betreft heb ik mijn opgeruimde karakter mee. Mijn aard is optimistisch, bij tegenslag zie ik vooral de uitdaging. In plaats van in de stress te schieten, doe ik een stap terug om de zaken te overzien, rust te creëren en zo ook de medewerkers ruimte te geven om creatieve oplossingen te vinden. In de samenwerking met partners hebben we hier en daar wel pech gehad. Hoe enthousiast partijen soms ook zijn om te investeren in innovatieve ontwikkeling, niet iedereen heeft de – financiële – bereidheid om het vol te houden
als het tegenzit.’ 

‘Hoeveel ondernemerservaring ik inmiddels ook heb, het blijft een uitdaging om bij nieuwe innovatieve samenwerkingen te beoordelen hoe iemand zich gaat houden bij tegenslagen’, stelt Niek. ‘Daarom heb ik door de tijd heen geïnvesteerd in goede juridische ondersteuning en waardevolle sparringpartners om me heen verzameld. Ook mensen die kritisch durven zijn, want je moet als ondernemer je eigen toezicht organiseren. Intussen is mijn rol bij MSN gaandeweg aan het veranderen. Ik ben zestig, leid dit bedrijf al ruim twintig jaar en ben me bewust van de verschillen tussen generaties. Het moment dat hier een frisse wind mag gaan waaien, komt dichterbij. Ook dat kan straks in vertrouwen. Ik heb altijd geïnvesteerd in de mensen en de cultuur binnen ons bedrijf. Dat is de basis en van daaruit kan MSN zich blijven ontwikkelen.’

Kiezen voor innovatie

Ontwikkeling is voor Niek altijd de rode draad geweest. ‘Dat zit in onze bedrijfscultuur. Vernieuwen past bij de mensen die hier werken, zij draaien op innovatie. Daar zijn al onze strategische keuzes op gebaseerd. In plaats van kiezen voor veiligheid door steeds hetzelfde kunstje te doen of de goedkoopste te zijn, hebben wij onze expertise en ervaring doelgericht ingezet voor verbetering en verduurzaming. Want daar zit onze grootste drijfveer: vanuit de liefde voor varen en techniek meewerken aan een toekomstbestendige scheepvaart. En dat kunnen wij ook, omdat we de complete trajecten rondom scheepswerktuigbouwkundige systemen verzorgen. Van het ontwerp tot en met het inbouwen en in bedrijf stellen van installaties, wij beheersen het hele proces. Daarmee ontzorgen we klanten én scheppen we de mogelijkheid om werkelijk te innoveren.’