Ambitieus ChainCraft kiest voor Noord-Nederland
  • AgroFood
  • Investeren
  • Internationaliseren

Ambitieus ChainCraft kiest voor Noord-Nederland

Komend jaar wil ChainCraft, met ondersteuning van onder andere de NOM, in Noord-Nederland starten met de bouw van een full-scale fabriek voor de productie van biobased vetzuren.

In 2010 begonnen als spin-out van de Universiteit van Wageningen schaalde ChainCraft de afgelopen jaren op van lab, naar pilot plant, naar een demonstratiefabriek in de haven van Amsterdam. Nu is het tijd voor een volgende stap: het realiseren van een eerste commerciële fermentatiefabriek. In Noord-Nederland dus.

ChainCraft maakt met behulp van fermentatie duurzame vetzuren uit organische reststromen als groente- en fruitresten. Deze zogeheten middellange vetzuren worden gebruikt in de voedingsindustrie, de diervoedingsindustrie en de chemische industrie. Ze worden onder meer ingezet als grondstof voor diervoer, verf, weekmakers, coatings en geur- en smaakstoffen.

Gepatenteerde fermentatietechnologie

‘Door de traditionele chemische industrie worden vetzuren veelal gehaald uit palmolie en aardolie’, vertelt CEO en mede-oprichter Niels van Stralen. ‘ChainCraft heeft hiervoor een groen alternatief ontwikkeld. Door onze gepatenteerde fermentatietechnologie kunnen de op aardolie en palmolie gebaseerde vetzuren worden vervangen door hoogwaardige vetzuren die volledig circulair zijn geproduceerd.

Al relatief snel na oprichting wist ChainCraft investeerders, leveranciers en afnemers te overtuigen van hun duurzame verhaal. Er werd financiering opgehaald voor het neerzetten van een pilot plant en later de bouw van een demonstratiefabriek waar jaarlijks zo’n 2.000 ton vetzuren kunnen worden geproduceerd. Inmiddels heeft het bedrijf zijn waarde ruimschoots bewezen. Niet zomaar blijft de interesse van leveranciers en afnemers groeien en zijn de financiers van het eerste uur, waaronder Shift Invest, nog immer aan boord. ChainCraft staat nu voor een volgende fase door haar productiecapaciteit op te schalen met een factor tien tot twintig.

Eerste launching partner

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de fabriek in Amsterdam of omgeving te bouwen. Dat bleek om meerdere redenen niet haalbaar. ‘Enerzijds ontbrak het aan ruimte, met name met het oog op de stroomvoorziening’, licht Van Stralen toe. ‘Maar het had daarnaast ook te maken met het feit dat wij de focus hebben gelegd op het innemen van reststromen uit de agrarische industrie. Op reststromen van bedrijven die bijvoorbeeld suikerbieten, tarwe, mais of aardappelen verwerken. Om zonder hoge transportkosten, en daarmee milieulasten, verzekerd te zijn van genoeg aanvoer van organische reststromen, willen we ons bovendien dicht tegen een grote speler uit de agrifood sector aan vestigen. En ja, dat is in de omgeving van Amsterdam nogal lastig. Dan kom je al snel terecht in het noorden van het land. Sterker nog, het contract met een eerste launching partner is nagenoeg gereed om te worden getekend.’

Interessant ecosysteem

Shift Invest, één van de grotere impact investeerders in Nederland, bracht ChainCraft in contact met de NOM. Naast het bieden van financiële ondersteuning is de NOM een uitgelezen partij om het bedrijf te begeleiden en wegwijs te maken in de regio. Op het gebied van vergunningen, bijvoorbeeld, en het leggen van contacten met relevante bedrijven, gemeenten en provincies. ‘Omdat wij er nog niet gevestigd zijn, is het natuurlijk prettig om een partner te hebben die de regio van haver tot gort kent’, onderstreept Pieter van Maren, CFO van ChainCraft. ‘Daar plukken we nu al de vruchten van. We merken dat het ecosysteem in Noord-Nederland voor ons meer dan interessant is.’

Voorfinanciering

Helemaal nieuw was ChainCraft voor de NOM overigens niet. In een eerder stadium had Investment Manager Ruud van Dijk het bedrijf al eens gewezen op de mogelijkheden in Noord-Nederland. ‘Naast een sterke agrifood sector kent de regio verschillende bedrijven die zich met fermentatie bezighouden’, vertelt Van Dijk. ‘Tegelijkertijd is er op de Hanzehogeschool en de RUG veel kennis over het thema aanwezig. ChainCraft, dat bestaat uit een veerkrachtig en robuust team, past daar heel mooi tussen. Vandaar dat we graag in deze scale-up investeren.’

Consortium

In de kern gaat het om een voorfinanciering. Zo wordt het geld gebruikt voor de voorbereiding, het testen van installaties en het technische ontwerp van de full-scale- fabriek. Van Dijk: ‘We investeren samen met SHIFT Invest, Convent Capital Agri Food Growth Fund, Horizon 3 en PDENH. Daarnaast heeft ChainCraft recent een Europese subsidie ontvangen uit het European Innovation Council (EIC) programma en zijn ook AKEF en Port of Amsterdam betrokken als vreemd vermogen verstrekkers. Zo’n consortium is mooi, want het betekent dat we eventuele tegenvallers samen kunnen opvangen en straks ook samen een deel van de vervolgfinanciering voor de daadwerkelijke bouw van de fabriek kunnen doen. Een dergelijke fabriek zet je namelijk niet zomaar even neer. Zowel de route ernaartoe als de financiering van de fabriek zelf, is behoorlijk kapitaalintensief.’

Naar verwachting wordt volgend jaar gestart met de bouw, waarna de fabriek in 2027 uiteindelijk operationeel is. ‘We willen een grote stap maken en zetten daar nu een klein stapje voor’, stelt Van Stralen. ‘Het is onze ambitie om op te schalen naar meerdere full-scale fabrieken om zoveel mogelijk duurzame impact te maken.’