Partner

Fundright

De cijfers bewijzen dat we er nog lang niet zijn

De NOM is partner geworden van FundRight. Wij geloven in de gelijkwaardige toegang tot financiering en kansen voor alle oprichters van startups en scaleups, ongeacht hun achtergrond of geslacht.

Diversiteit betekent namelijk een hoger rendement. Wij hebben daarom de ambitie dat alle startups en scaleups waar wij geld in steken (of hebben gestoken) binnen drie jaar een managementteam hebben met minimaal 35 procent vrouwen. Datzelfde percentage moet over drie jaar gelden voor de NOM zelf.