Een boer samen met zijn koeien
Voedselproductie 2.0

Het Noorden als bakermat van het voedsel van de toekomst

We zitten met zijn allen aan het einde van een tijdperk. De manier waarop we decennialang ons voedsel produceerden en verwerkten, heeft geen toekomst. De kosten zijn te hoog: moeder Aarde raakt uitgeput, het klimaat slaat op hol en onze gezondheid heeft te veel te lijden. Dat moet anders. Het kán ook anders en dat laat Noord-Nederland zien.

Noord-Nederland is een ideale regio om te experimenteren, theorieën in de praktijk te beproeven en op te schalen.

Op verschillende plekken, zowel commercieel als aan onderwijsinstituten, wordt volop onderzoek gedaan naar betere manieren om onszelf te voeden.

Minder suiker, minder zout, minder koolhydraten. Dat ligt voor de hand. Maar Noord-Nederland gaat verder. Hier leeft het besef dat we onszelf radicaal opnieuw moeten uitvinden. De transformatie is al ingezet. Voedingsindustrie, landbouw, onderwijs en overheid slaan op steeds meer deelterreinen de handen ineen om te werken aan de vervolmaking van die transformatie: op naar een voedingssysteem dat goed is voor alles en iedereen.

Noord-Nederland is een ideale regio om te experimenteren, theorieën in de praktijk te beproeven en op te schalen. Hier is letterlijk ruimte om te ontwikkelen. De voedingsstoffen groeien direct om ons heen, de onderzoeksinstituten investeren in voedingsvraagstukken, enkele grote vertegenwoordigers van de voedingsindustrie zijn hier gevestigd en staan open voor samenwerking.

Over samenwerking gesproken: één van de belangrijkste Krachten van het Noorden is wel het levendige ecosysteem. Nuchter gezegd zijn de lijntjes kort, niet alleen binnen sectoren, maar ook daartussen. Voeding, meditech, A.I., groene chemie, waterkwaliteit. Het zijn allemaal sectoren die elkaar gebruiken om zelf verder te komen. Die sector overschrijdende samenwerkingen maken Noord-Nederland tot een krachtig geheel, waar ondernemende initiatieven vruchtbare grond vinden.