Gezondheids sector in Noord-Nederland: uniek in de samenhang
Gezond leven

Gezondheids sector in Noord-Nederland: uniek in de samenhang

Gezond ouder worden. Nergens staat dat thema zo op de kaart als in Noord-Nederland. Onderwijs, overheid, bedrijfsleven, allemaal werken ze er gebroederlijk aan. Het unieke ecosysteem maakt die samenwerking uiterst krachtig.

Healthy ageing

In Roden zit een cluster, in Groningen, in Drachten, in Leeuwarden. Op verschillende plekken in Noord-Nederland is gezondheid meer dan een nobel streven. Zij is onderwerp van internationaal erkend onderzoek, van succesvol ondernemerschap, van beloftevolle opleidingen en van baanbrekend onderzoek. Dat wordt internationaal gezien. Europa zegt het zelf:

Noord-Nederland is koploper op het gebied van healthy ageing.

Dat is heel mooi, en ook niet onlogisch. 

Dat is heel mooi, en ook niet onlogisch. Dat laatste heeft te maken met het landschap in Noord-Nederland als het gaat om netwerken, kennisdeling en interdisciplinaire samenwerking. Het heeft te maken met een uiterst sterk academisch ziekenhuis, het UMCG, en een universiteit van internationale allure op het gebied van geneeskunde. Het heeft te maken met hoger onderwijs dat studenten klaarstoomt voor de medisch-technische wereld.

Het heeft te maken met ondernemerschap in de biotechnologie dat al jaren vaart maakt en de handen ineenslaat. Het heeft te maken met overheden die op de juiste plek stimuleren. Het heeft te maken met investeerders die geloven in Noord-Nederlandse vindingen en innovaties. Het heeft te maken met een innovatief ecosysteem waar gewerkt wordt aan de uitdagingen van de toekomst: Campus Groningen. Maar het heeft vooral te maken met de combinatie van dat alles.

Eén van de uithangborden van dit samen denken en samen doen is lifelines

Uniek in de wereld en moeilijk denkbaar in een andere regio dan Noord-Nederland. Bijna 170.000 inwoners van de noordelijke provincies doen eraan mee. Drie generaties worden dertig jaar lang gevolgd, al hun gegevens worden vastgelegd voor onderzoek. De uitkomsten leidden al tot tal van wetenschappelijke doorbraken.

Lifelines Biobank UMCG Lab

Startups en andere ondernemingen in de gezondheidssector gedijen goed in het Noord-Nederlandse klimaat.

Juist vanwege het ecosysteem waarin de kleinschalige organisatie en het partnerschap sleuteltermen zijn. Dé belichaming van dat samenwerken is misschien wel de Life Cooperative. Veertig bedrijven uit de life sciences & medtechsector bundelen daarin de krachten. Het gevolg: tal van initiatieven – veelal gezamenlijk met wetenschap en onderwijs – om de sector als geheel vooruit te helpen en van Noord-Nederland dé expertregio te maken.

Nog zo’n interessante vorm van samenwerking is getiteld HTRIC (Health Technology Research & Innovation Cluster). HTRIC bestaat uit een unieke combinatie van de sterke faculteiten Science & Engineering, gedrags- & maatschappijwetenschappen, economie & bedrijfskunde en het Universitair Medisch Centrum Groningen en koppelingen met bedrijven, overheid en anderen kennisinstellingen.

Doel is om wereldwijde innovaties zoals in devices, materialen en coatings hun weg naar eerste toepassing in of aan de mens op Campus Groningen te laten plaatsvinden.

De overlap is waar het verschil gemaakt wordt.

Noord-Nederland als proeftuin

Partnerschap in de breedste zin van het woord is wat Noord-Nederland een unieke regio maakt. In wezen is Noord-Nederland een grote proeftuin als het aankomt op (bio)medische ontwikkelingen. Vanuit alle hoeken en branches werken organisaties samen om klinisch relevante producten en processen te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Het ecosysteem is krachtig en vloeibaar. De samenwerkingen gaan verschillende kanten op en krijgen alle kans mooie dingen te realiseren. Een stelsel van investeringsmaatschappijen voor zowel vroege fase als verderop in de ontwikkeling van ondernemingen, helpt daar flink aan mee. De niches die startups betreden zijn bijzonder, de overlap is waar het verschil gemaakt wordt.