WEP-ingenieurs doen waar ze goed in zijn
  • Energie
  • Investeren

WEP-ingenieurs doen waar ze goed in zijn

Graven naar de drijfveren van Alexander Nagelhout en zijn team bij Well Engineering Partners (WEP) is veel minder complex dan het werk dat zij doen: diepe boorputten realiseren voor de winning van aardwarmte, zout en soms olie of gas. De algemeen
directeur weet precies waar hij zijn bed voor uit komt: ‘Doen waar we goed in zijn en dat elke dag liefst een beetje beter.’

Pragmatisch, no-nonsense en resultaatgericht: deze drie woorden karakteriseren zowel Alexander als zijn vakbroeders – en een enkele vakzuster – bij WEP in Hoogeveen. Bij de platte organisatie werken vijfendertig gedreven ingenieurs als een hecht team samen, waarvan Alexander en vijf collega’s het managementteam vormen. Ook met de flexibele schil van zo’n twintig externe specialisten onderhoudt WEP een duurzame band. ‘De dynamiek bij ons advies- en ingenieursbureau gedijt bij korte lijnen, directe communicatie en een open sfeer’, vertelt de algemeen directeur. ‘Wij zijn resultaatgericht; de klanten en hun projecten staan altijd centraal. Bovendien is transparantie nodig om als bureau onafhankelijke adviezen te geven die inhoudelijk goed onderbouwd zijn.’

Geothermie wint terrein

Dat WEP in haar vakgebied indirect met het politieke spel te maken heeft, blijkt uit een noordelijk dagblad dat toevallig de ochtend van ons gesprek kopte: ‘Warmtewinning speelbal Den Haag’. Het artikel meldt dat bij een groot aardwarmteproject in Leeuwarden een tweede diepe boring voorlopig niet doorgaat; een boring waar WEP bij betrokken is. ‘Een typisch voorbeeld van de dynamiek rondom onze projecten’, reageert Alexander nuchter. ‘Geothermie – het boren van diepe putten voor aardwarmte – is één van onze specialismen en wij zijn in Nederland tot nu toe bij vrijwel alle projecten voor dit type warmtewinning betrokken. Vergunningstrajecten duren soms lang en bij dit project in de Friese hoofdstad kiest onze klant voor een investeringspauze, in afwachting van de uitkomst van een wetsvoorstel over vernieuwing van de warmtewet.’

Alexander staat neutraal in de uitkomst. Het ingenieursbureau is er voor de uitvoering en heeft het intussen druk met het groeiende aandeel geothermische projecten in de orderportefeuille. ‘Aardwarmte levert een wezenlijke bijdrage in de energietransitie en dat dringt ook door in de politiek’, stelt de voorman. ‘Wij hebben samen met pionierende tuinders al vroeg ervaring opgedaan met het boren van geothermische putten. Naast onze stabiele werkzaamheden in de zoutwinning voor o.a. Nedmag en Frisia, zien we al jaren een duidelijke accentverschuiving: meer geothermie, minder olie en gas. De huidige energiecrisis versnelt dat proces en daar zijn we blij mee. Door de klimaatproblematiek wordt het bijdragen aan duurzame energiewinning een steeds krachtiger drijfveer. Zeker bij de jongere generatie ingenieurs in onze sector.’

De manier waarop wij hier met elkaar aan complexe uitdagingen werken, vraagt ondernemerschap van ons allemaal.
Alexander Nagelhout

Goede reputatie

WEP is in Nederland marktleider als het gaat om diepe geothermieboringen en boort vanuit die positie en expertise ook kansen elders in Europa aan. ‘In eerste instantie richten we ons op Duitsland, waar we sinds kort een vestiging in München hebben’, vertelt Alexander. ‘Internationaal werken deden we altijd al, met projecten op diverse plekken in de wereld. Dat zie je ook terug in het team, met inmiddels acht verschillende nationaliteiten. Een deel van onze medewerkers heeft – net als ikzelf – eerder bij grote bedrijven als Shell gewerkt. Dat zij voor dit kleinschalige bureau kiezen, heeft te maken met de goede reputatie van WEP, maar zeker ook met onze integrale werkwijze en de ontwikkelkansen. Onze mensen houden zich met alle facetten van de projecten bezig en zijn multi-inzetbaar, dat maakt het werk gevarieerd en uitdagend. Ook is er ruimte voor innovatie. We haken aan bij R&D-programma’s en als in projecten gangbare oplossingen niet werken, dan bedenken we graag iets nieuws.’

De drijfveer om goed werk te leveren, betekent voor Alexander en consorten dat constructief overleg essentieel is binnen het bedrijf. ‘De inhoud is altijd het vertrekpunt. We willen leren van elkaar en sparren daarom regelmatig over projecten. Ook leggen we structureel reviews en databases vast van ontwerp en uitvoering. Zo benutten we de aanwezige kennis en nemen we leereffecten mee naar volgende projecten. Door de complexiteit van het werk is het voor ons als ingenieurs steeds belangrijker om in dialoog met de stakeholders helder uit te leggen wat we doen. En om ontwikkelingen te duiden. Zeker in de snel veranderende wereld van nu kennen factoren als vergunningverlening, financiering en de benodigde mensen en materiaal een geheel eigen dynamiek. Dat zorgt voor een bepaalde mate van onvoorspelbaarheid die ons werk soms lastig, doch vooral boeiend maakt.’

Work well together

Ondanks zijn rol bij WEP voelt Alexander zich geen ondernemer. ‘Na mijn vertrek bij Shell ben ik hier gewoon mijn werk blijven doen, ook toen ik doorgroeide naar de directie. De manier waarop wij hier met elkaar aan complexe uitdagingen werken, vraagt ondernemerschap van ons allemaal. Dat ik sinds 2011 algemeen directeur ben, betekent wel dat ik meer bezig ben met mensen en strategie. WEP bestaat een kwart eeuw en is organisch gegroeid. De laatste vijftien jaar was er de nodige beweging in activiteiten, inhoudelijke ontwikkeling en samenstelling van management en aandeelhouders – waarbij we sinds 2020 een goed huwelijk met de NOM hebben. Elke verandering dwingt je ertoe goed na te denken wat je wilt en voor wie. Ook al is de inhoud leidend, uiteindelijk draait alles om het team en de klanten. Ons motto ‘work well together’ dekt precies de lading, want daar doen we elke dag opnieuw ons best voor.

 

Whitepaper Impact van Investeerders
De impact van investeerders op je bedrijf

In dit whitepaper leer je:

  • Waar je mee te maken krijgt als je gaat samenwerken met investeerders
  • Verschillen en overeenkomsten tussen bancaire financiering, achtergestelde lening en aandelen kapitaal
  • Op welke manier de NOM als investeerder jou kan helpen