Jan Willem Stob, directeur Solidd Steel Structures ‘De Smart Industry Hub heeft ons een spiegel voorgehouden’
  • HTSM
  • Innoveren

Jan Willem Stob, directeur Solidd Steel Structures ‘De Smart Industry Hub heeft ons een spiegel voorgehouden’

Wie mee wil blijven tellen moet aanhaken en digitale kansen verzilveren. Vanuit die gedachte is Solidd Steel Structures hard bezig om te transformeren naar een toekomstbestendige slimme fabriek. ‘Waar we naartoe gaan is dat een brug ons gaat vertellen wanneer onderhoud nodig is.’

‘Er is geen ontkomen meer aan’, zegt Jan Willem Stob. ‘We kunnen wel blijven doen wat we altijd deden, maar dat gaat niet meer werken.’ De directeur van Solidd Steel Structures doelt op de grote digitaliseringsslag die de maakindustrie staat te wachten. Of beter: die vierde industriële revolutie, ook wel Smart Industry genoemd, is al in volle gang. ‘Dus moet je de verbinding zoeken met andere partijen en nadenken over het digitaliseren van je bedrijfsprocessen’, vervolgt hij. ‘En dat is precies waar we nu, met ondersteuning van de Smart Industry Hub Noord, volop mee bezig zijn.’

Beweegbare staalconstructies

Solidd Steel Structures bouwt zware stalen constructies voor bruggen, stuwen, sluizen, kranen en offshore-toepassingen. Een expert in zware staalbouw dus, en dan met name op het gebied van dynamisch belaste, beweegbare staalconstructies. De Friese onderneming is onder meer verantwoordelijk voor de bouw van de tafelbruggen bij Aduard en Zuidhorn en de renovatie van de drie stuwcomplexen (Driel, Amerongen en Hagestein) in de Nederrijn-Lek. Aansprekende projecten waarbij het bedrijf, zoals bij vrijwel alle opdrachten, het hele uitvoeringsproces voor rekening nam: van ontwerp, fabricage en montage tot en met de daadwerkelijke oplevering van het staalproduct.

Beoogd opvolger

Solidd Steel Structures is opgericht in het najaar van 2017, na een doorstart van het failliete BSB Staalbouw. Jan Willem, afkomstig uit de civiele wereld, was kort daarvoor door BSB Staalbouw aangetrokken als beoogd opvolger van de toenmalige DGA. ‘Ik heb hem gezegd: ik wil graag jouw opvolger worden, maar laten we daar een jaar of twee de tijd voor nemen. Ondertussen kunnen we dan investeerders zoeken om de opvolging te waarborgen. In eerste instantie begin ik dan als directeur Projecten & Commercie. Dat was in juli 2017.’ Een paar maanden later ging BSB Staalbouw failliet. Samen met het managementteam besloot Jan Willem op zoek te gaan naar een investeerder om zelf het bedrijf te kunnen kopen. Met dank aan het Brabantse investeringsfonds Neope Capital Management is dat uiteindelijk ook gelukt.

Projectenorganisatie

‘De producten die hier de fabriek verlaten zijn kwalitatief ontzettend goed’, benadrukt Jan Willem. ‘Juist daarom is het fantastisch dat de kennis en het vakmanschap van de medewerkers destijds niet verloren zijn gegaan. Eigenlijk zijn alleen de naam en de directeur veranderd. Anders gezegd: Solidd Steel Structures is een jong bedrijf met 60 jaar ervaring. Wel zijn we ons de afgelopen jaren gaan verbreden, onder meer door ons nog nadrukkelijker te profileren als bouwer van offshore constructies. Dat vergroot onze kansen, omdat we zo minder afhankelijk zijn van de aanbestedingsmarkt. Bovendien zijn we meer dan alleen een maakbedrijf. In de kern is Solid Steel Structures een echte projectenorganisatie die met de klant wil meedenken om tot de best mogelijke oplossing te komen. We proberen, kortom, de vraag achter de vraag te achterhalen.’

Sensortechnologie

Eén van de huidige speerpunten van het bedrijf is het ontdekken van de mogelijkheden van digitalisering, datatechnologie en 3D-printing. Met name data-gestuurd assetmanagement gaat voor Solidd Steel Structures enorm belangrijk worden, weet Jan Willem. ‘Het is eigenlijk van de zotte dat we nog steeds bruggen onderhouden omdat we denken dat het een paar keer per jaar moet’, zegt hij. ‘Waar we naartoe gaan is dat een brug ons gaat vertellen wanneer onderhoud nodig is. Met behulp van sensortechnologie kunnen we bijvoorbeeld heel nauwkeurig de relatie tussen het daadwerkelijke gebruik en de slijtage in kaart brengen. De verkregen data stelt ons vervolgens in staat om daar gericht op te anticiperen. Of specifieker: sensoren geven, voordat er sprake is van zichtbare schade, aan of een brug wel of geen onderhoud nodig heeft. Maar ook kunnen we met de juiste data staalconstructies veel slimmer ontwerpen en bouwen. Wellicht zelfs wel met de helft van de nu benodigde materialen. Dankzij sensortechnologie weten we straks namelijk exact waar zich welk krachtenspel bevindt en hoe slijtage in de tijd verloopt.’

Assessment

Zo’n digitaal transformatieproces gaat uiteraard niet van de ene op de andere dag. Het vraagt tijd, investeringen en intern draagvlak. Maar ook om een gedetailleerd inzicht in de actuele en de gewenste situatie. Om uit te groeien tot een slimme fabriek biedt de Smart Industry Hub Noord het bedrijf daarbij ondersteuning. De Smart Industry Hub Noord is een platform, met de NOM als penvoerder en coördinator, dat bedrijven uit de regionale maak- en procesindustrie wil laten profiteren van digitale kansen. Zo doorliep Solidd Steel Structures onlangs, als onderdeel van het Smart Industry programma, een uitgebreid assessment.

Het assessment wordt afgenomen door diverse partners die samenwerken in de Smart Industry Hub, in het geval van Solidd Steel Structures door Marije Bakker van FME. Het assessment is een scan waarmee bedrijven kunnen vaststellen waar ze qua digitalisering staan en welke stappen ze kunnen zetten om een ‘smart factory’ te worden. ‘Over uiteenlopende thema’s moesten tal van vragen worden beantwoord’, legt Jan Willem uit. ‘Behoorlijk intensief, maar ontzettend leuk om te doen. Zoals met vrijwel alles hier, hebben we er zoveel mogelijk medewerkers bij betrokken. Dus geen assessment van de directie, maar van het hele bedrijf. Alleen al de gesprekken die we onderling over onze verdere digitalisering hebben gevoerd waren zeer waardevol. Wat dat betreft heeft de Smart Industry Hub Noord ons echt een spiegel voorgehouden.’

Data-gestuurd werken

Maar wat heeft het assessment Solidd Steel Structures nu concreet opgeleverd? Waarop zou het bedrijf zich de komende periode bijvoorbeeld moeten focussen? ‘Uit het assessment is een aantal aspecten naar voren gekomen’, betoogt Jan Willem. ‘Allereerst gaan we vol inzetten op digitaal werken. Daarmee doel ik op de stroom van informatie die vanaf het moment van commercie tot aan de productie binnenkomen. Nu zijn dat nog harde overdrachten. Vaak op schrift, met tekeningen en een verhaaltje. Dat hele proces gaan we van begin tot eind digitaliseren.

Daarnaast krijgt ook data-gestuurd werken een prominente rol in onze bedrijfsvoering. Dat betekent dat we optimaal gebruik gaan maken van alle data die we overal en nergens verzamelen, verwerken en opslaan. Op basis van al die getallen gaan we het bedrijf, waar mogelijk, sturen. Vanzelfsprekend moeten we ook nadenken over het implementeren van robots in onze organisatie. Robotisering is in ons vakgebied een onomkeerbare ontwikkeling. Het betekent echter niet dat je mensen gaat vervangen. Wel dat je ze efficiënter kunt inzetten.’

Samenwerken

Momenteel wordt door een aantal medewerkers een masterclass Digitaal Leiderschap, eveneens een onderdeel van het Smart Industry programma, gevolgd. Dus hoe ga ik om met digitale veranderingen? Tegelijkertijd onderzoekt Solidd Steel Structures, samen met elektronicabedrijf Interay Solutions uit Burgum, hoe sensortechnologie op de best mogelijke manier in het bruggenonderhoud kan worden toegepast. ‘Op weg naar verdere digitalisering is de verbinding met andere bedrijven van onschatbare waarde’, onderstreept Jan Willem. ‘Heel wat anders dan pakweg 10 jaar geleden toen iedereen vaak de kaarten voor de borst hield. Wil je vooruit in de Smart Industry, dan moet je gewoon samenwerken.’