Gert Maneschijn en René Bultje, medeoprichters WeedaGo ‘Het BIPF heeft ons veel gebracht’
  • AgroFood
  • Innoveren
  • Business Innovation Program Food

Gert Maneschijn en René Bultje, medeoprichters WeedaGo ‘Het BIPF heeft ons veel gebracht’

WeedaGo werkt aan robots die op basis van kunstmatige intelligentie agrariërs ontzorgen bij het beheersen van onkruiddruk. Om de ideale klant en de markt te valideren was de startup één van de eerste deelnemers aan het Business Innovation Program Food (BIPF).

Net als ziektes en plagen vormt onkruiddruk een ernstige economische bedreiging voor de landbouwsector. Onkruiden concurreren met gewassen om lucht, ruimte, vocht en nutriënten. Ook groeit er op plekken met onkruid geen gras en zijn sommige onkruiden zelfs giftig voor dieren. Met alle gevolgen van dien voor de oogst of de gezondheid van het vee.

Van agrariërs wordt, met andere woorden, actief onkruidbeheer gevraagd. Een flinke uitdaging, zeker met het oog op regelgeving rond het gebruik van herbiciden, de maatschappelijke druk op verantwoord ondernemen en het groeiende tekort aan arbeidskrachten. Gelukkig kunnen nieuwe innovatieve technologieën uitkomst bieden. Neem WeedaGo, een veelbelovende noordelijke startup waar vier specialisten, met verschillende achtergronden, werken aan robots die met behulp van kunstmatige intelligentie onkruid herkennen en plantspecifiek bestrijden.

Drone

‘De veldrobot die nu gereed is en productie gaat draaien richt zich op het bestrijden van ridderzuring’, vertelt Gert Maneschijn, die zich binnen het bedrijf bezighoudt met robotica en mechatronica. ‘Ridderzuring is een hardnekkig en lastig onkruid dat zich snel kan verspreiden en een plaag is voor agrariërs, met name voor melkveehouders. Want waar ridderzuring groeit, groeit geen gras.’

Maar hoe gaat onkruidbestrijding met een robot nu eigenlijk in zijn werk? En vooral: wat maakt de oplossing van WeedaGo zo effectief? ‘We maken gebruik van een drone’, zegt René Bultje, verantwoordelijk voor het projectmanagement en de business kant van de startup. ‘De drone fotografeert in korte tijd een groot aantal hectares, waar vervolgens één grote foto van wordt gemaakt. Met behulp van kunstmatige intelligentie gaan we kijken waar zich in het grasland ridderzuring bevindt. De betreffende GPS-coördinaten worden opgeslagen in een taakbestand dat naar de robot wordt gestuurd. Eenmaal aanwezig op de locatie rijdt de robot direct, op enkele centimeters nauwkeurig, naar de plekken waar ridderzuring staat om met herbiciden het onkruid te verdelgen. Twee weken later keren we terug en maakt de drone wederom foto’s. Als we zien dat niet alle ridderzuring dood is, weten we dat de dosis omhoog moet.

Laserstraal

Een in technologisch opzicht mooie tussenstap noemt Gert de eerste door WeedaGo ontwikkelde robot. Want de ambitie van het bedrijf reikt verder dan alleen het ontzorgen van opdrachtgevers in het bestrijden van ridderzuring. Verder ook dan de inzet van drones en het gebruik van herbiciden. ‘Onze grootste markt is de biologische landbouw’, stelt hij. ‘Daar moeten we onkruid op een biologische manier bestrijden en mag dus niet gespoten worden. Dat gaan we doen met een slimme robot die is uitgerust met een laser. Dankzij de toepassing van kunstmatige intelligentie maakt de robot direct onderscheidt tussen onkruid en gewas. Zodra de robot onkruid ziet staan stopt hij en worden ongewenste planten met een laserstraal verdelgt.’

Gemêleerde groep

WeedaGo werd door Gert en René samen met Leks Bolderdijk en Alfred Velthuis opgericht. Een gemêleerde groep founders dat gezamenlijk over alle kennis en expertise beschikt om de producten stapsgewijs verder te brengen. Zo heeft Leks, die uit een agrarisch gezin komt, als geen ander inzicht in de wensen en behoeften van agrariërs wanneer het gaat om onkruidbestrijding. Niet in de laatste plaats omdat hij een gediplomeerd dronepiloot is met volop ervaring in agrarische dronevluchten. Alfred heeft een achtergrond in kunstmatige intelligentie en de besturing van robots. Bij WeedaGo richt hij op zich voornamelijk op software engineering en het trainen van de modellen in het herkennen van onkruid. Op basis van kunstmatige intelligentie, uiteraard.

Gert Maneschijn en René Bultje, medeoprichters WeedaGo ‘Het BIPF heeft ons veel gebracht’

Product of dienst?

Zo’n twee jaar geleden was WeedaGo in Noord-Nederland één van de eerste deelnemers aan het Business Innovation Program Food, kortweg BIPF. Een programma dat speciaal is ontwikkeld voor startups én bestaande bedrijven die de voedselketen duurzamer, slimmer, efficiënter of gezonder willen maken. Stap voor stap worden ze getraind om op de best mogelijke manier aan de slag te gaan met hun visie, product, klant, verdienmodel en samenwerkingen.

‘We kwamen erachter dat we meer marktkennis nodig hadden om het bedrijf tot een succes te maken’, vertelt René over de reden om destijds aan het BIPF deel te nemen. ‘Levert WeedaGo nu een product of een dienst? En op welke klant ga je je focussen? Om die vragen te beantwoorden hebben we diepgaand marktonderzoek gedaan. Ook door de NOM zijn we behoorlijk op scherp gezet. Zo zagen we in eerste instantie de agrariërs zelf als onze voornaamste doelgroep. Alleen: als een agrariër een robot aanschaft belandt ie na de onkruidbestrijding een tijd lang in de schuur. Dat is niet bepaald kostenefficiënt. Beter is, bleek uit ons onderzoek, om de robot in combinatie met de drone als een dienst te leveren aan loonwerkers. Simpelweg omdat een loonwerker meerdere agrariërs in zijn portefeuille heeft.’

Focus houden

Nog een belangrijke les: focus durven houden. Want ja, bijna iedereen heeft wel een idee waar je zo’n robot voor kunt inzetten. ‘Voor je het weet schiet je alle kanten op’, glimlacht Gert. ‘Daarom richten we ons in eerste instantie op het bestrijden van ridderzuring. Pas daarna gaan we kijken hoe we de robot ook naar de akker kunnen brengen. We moeten dus eerst zorgen dat we op de markt komen. Als je daar eenmaal bent, is het gemakkelijker om uit te breiden. Het liefst zouden we nog meer versnelling willen aanbrengen in het lanceren van de eerste robot. Dat is lastig, want naast WeedaGo hebben alle oprichters ook nog een reguliere baan. Het wachten is op het juiste moment om er vol voor te gaan.’

De afgelopen periode heeft de startup flinke stappen gezet. Zo beschikt WeedaGo inmiddels over een rijdende demo. ‘We hebben laten zien dat het werkt’, vervolgt Gert. ‘Dat de technologie doet wat het moet doen. Tegelijkertijd weten we precies wat er voor nodig is om de robot door te ontwikkelen en productieklaar te maken. Daarvoor hebben we op korte termijn natuurlijk wel kapitaal nodig. Anders worden we in gehaald.’