Ondernemen in coronatijd. Kom in actie!

Ondernemen in coronatijd. Kom in actie!

Het coronavirus laat zijn sporen na in de noordelijke economie. Veel bedrijven zitten in zwaar weer. Een substantieel deel vreest zelfs voor de toekomst van het bedrijf. Hoe nu verder? Wat kun je doen om het tij te keren? In dit blog vertellen we hoe je je businessmodel kunt aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden. Om zo de economische impact van de crisis in te dammen.

Half maart 2020. Ineens werd alles anders en niemand die het zag aankomen. Zeker voor ondernemers zette het coronavirus de wereld flink op z’n kop. Voor sommigen kwam die zelfs volledig tot stilstand. Klanten bleven weg, orders werden geannuleerd, contracten al dan niet tijdelijk opgezegd en geplande marktintroducties gingen in rook op. De economische impact van de coronacrisis is, kortom, enorm. Gelukkig kwam de Rijksoverheid al snel met een omvangrijk noodpakket. Onder meer met financiële regelingen op het gebied van inkomensondersteuning, tegemoetkoming voor vaste lasten, belastingmaatregelen, garantiestelling en kredietverstrekking. Echter naar mate de crisis langer duurt en we inmiddels in de strengste lockdown tot nu toe zitten, is er meer nodig, wat kan je in de huidige tijd hier aan doen?

Tijdelijk of blijvend?

Inmiddels zijn we bekomen van de eerste schrik en wordt er volop gebruikgemaakt van de regelingen. Maar ze zijn tijdelijk en natuurlijk niet toereikend om alle gevolgen op te vangen. En dus is het zaak om in actie te komen en na te denken over hoe je de toekomst van je bedrijf zeker kunt stellen. Want één ding is duidelijk: de coronacrisis heeft de markt ingrijpend veranderd. Tijdelijk of misschien zelfs blijvend. Niemand die het weet. Niemand die een dergelijke situatie ooit eerder heeft meegemaakt. En juist dat maakt het nemen van passende maatregelen zo lastig.

Waar ga je naartoe?

Een nieuwe realiteit dus die veel onzekerheden met zich meebrengt. Tegelijkertijd zijn er ook kansen en mogelijkheden. Maar hoe ontdek je ze? En vooral: hoe kun je je bedrijf beter laten aansluiten bij een veranderende markt? Een moeilijke opgave waarbij je ongetwijfeld wel wat ondersteuning kunt gebruiken. Vandaar een paar tips om je alvast een beetje vooruit te helpen.

Neem je businessmodel onder de loep

Meer dan ooit is het verstandig om je businessmodel eens stevig onder de loep te nemen. Hou daarbij vooral de lange termijn in het vizier. Wat is de impact van de coronacrisis op je businessmodel? Welke onderdelen functioneren nog prima en van welke kun je beter afscheid nemen? Dat kun je doen door het (veranderende) klantgedrag en de mogelijkheden van klanten goed in kaart te brengen. Door bijvoorbeeld inzicht te vergaren in de omzetpotentie van zowel bestaande als potentiële klanten en te onderzoeken welke problemen er op verschillende niveaus bij hen spelen. Probeer ook te leren van collega-ondernemers, zowel binnen als buiten de sector waarin je actief bent. Hoe pakken zij het aan? Niet zelden zorgt dat voor verrassende en waardevolle inzichten.

Ga in gesprek met je (potentiële) klanten

Natuurlijk, informatie over de markt en je branche kun je op verschillende manieren verzamelen. Via het internet of via traditionele media als radio, tv en kranten. Gewoon doen als je denkt dat het je verder brengt. Maar nog beter is het om met huidige en potentiële klanten in gesprek te gaan. Vooral in deze woelige tijden is het goed om te weten hoe hun wereld er momenteel uitziet. Niemand die dat beter kan vertellen dan zijzelf. Beschikken ze nog over voldoende middelen om jouw product of dienst aan te schaffen? Hebben ze nog dezelfde behoeften? Misschien hebben ze inmiddels een ander probleem en is er geen product/market fit meer. Of zoals Erik Muggen van Greenwall uit Beilen het onlangs verwoordde: ‘Je wordt uitgedaagd te zien dat de markt verandert, je zult mee moeten gaan wil je die verandering de baas zijn.’

Wees alert en beweeg mee!

Al je verkregen inzichten kun je gebruiken om je businessmodel aan te passen en toekomstbestendig(er) te maken. Bijvoorbeeld door nieuwe proposities en oplossingen te bedenken die je cashflow positief beïnvloeden. Door goed naar je (potentiële) klanten te luisteren en door te vragen vind je wellicht ‘haakjes’ die aansluiten op hun behoeften. Kijk daarbij verder dan de oplossingen die je nu al biedt. De nieuwe realiteit vraagt om creativiteit, daadkracht en alertheid. Sterker nog, alles wijst erop dat reactiesnelheid en aanpassingsvermogen voor zowel grote als kleine bedrijven doorslaggevende succesfactoren worden.

Hoe kan de NOM helpen?

We begrijpen dat het niet makkelijk is om al die stappen helemaal zelfstandig te doorlopen. Er wordt nogal wat van je gevraagd. Geen paniek, want speciaal hiervoor is het zogeheten Corona Rebuild Program ontwikkeld. Een landelijk programma, een soort Eerste Hulp bij Corona, bedoeld voor ondernemers die te maken hebben met een teruglopende omzet. Het Corona Rebuild Program, dat ook vanuit de NOM wordt aangeboden, helpt je om gestructureerd toe te werken naar een toekomstbestendig businessmodel en daarmee een positieve cashflow.

Wat mag je verwachten?

Het programma start d.d. 15 februari aanstaande. Verspreid over acht weken doorloop je samen met andere ondernemers vijf online masterclasses van drie uur, een combinatie van theorie en praktijk. Een mooie en waardevolle manier om elkaar te inspireren en te leren van elkaars fouten en successen. Daarnaast heb je wekelijks een individuele sessie met een persoonlijk adviseur. Doe er je voordeel mee!

Denk je dat het Corona Rebuild Program voor jou van waarde kan zijn? Wil je je aanmelden of heb je behoefte aan meer informatie?

Neem dan gerust contact met ons op.