Hoe verloopt het financieel proces bij een investeringsmaatschappij als de NOM?

Hoe verloopt het financieel proces bij een investeringsmaatschappij als de NOM?

Als je wilt gaan samenwerken met financiers of investeerders, heb je een aantal keuzes. Je kunt bijvoorbeeld bij een bank of leasemaatschappij aankloppen, met een informal investor in zee gaan of crowdfunding opstarten. Een andere optie is de investeringsmaatschappij. In dit artikel laten we je zien hoe het financieringsproces eruit ziet bij de NOM.

Kiezen voor een investeringsmaatschappij

De NOM is 1 van de 6 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Dat houdt in dat we een investeringsmaatschappij zijn met als doel om de bedrijvigheid in Noord-Nederland te stimuleren. We letten dus vooral op werkgelegenheid en het stimuleren van de regionale economie.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld banken neemt een investeringsmaatschappij vaak een stuk meer risico bij hun investeringen. Een bank kijkt vaak in globale lijnen naar je plannen en baseert zich het liefst op kennis en ervaring uit het verleden. Dat gaat dan zowel om de betreffende ondernemers als de branche waar hij actief is.Daarom krijgt een bakker bijvoorbeeld gemakkelijker een financiering als een bank al eerder bakkerijen heeft gefinancierd en daardoor goed op de hoogte is van de bakkersbranche. Voor veel ondernemers, met name als ze met innovatieve dingen bezig zijn, is een bank daarom niet de meest geschikte samenwerkingspartner. Dat geldt ook voor startende bedrijven.

Een investeringsmaatschappij is bereid meer risico te nemen bij hun investeringen, maar doen daarvoor wel veel diepgravender onderzoek. Daar staat tegenover dat het minder belangrijk is of je machines, een huis of kantoor als onderpand hebt. De slaagkans voor financiering van risicovolle investeringen, zoals bij starters en innovatieve ondernemingen, is dan ook veel groter bij een investeringsmaatschappij zoals de NOM.

Het proces bij de NOM

Hoewel elke investeringsmaatschappij op details weer anders te werk gaat, is het algemene financiële proces vergelijkbaar. Het proces bij de NOM is onder te verdelen in een aantal stappen.

Stap 1: laagdrempelig kennismaken

We gaan graag met ondernemers in gesprek om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen. Daarom hoef je bij ons niet direct met een compleet uitgewerkt plan te komen. We vinden het prima als jij je ideeën in 2 a4-tjes hebt uitgewerkt en je dat eens tegen ons aan wilt houden. We willen graag weten voor welke uitdagingen je staat, wat je van ons vraagt en hoe je denkt dat we kunnen helpen.

Na zo’n gesprek overleggen wij in ons team om te bepalen of jouw vraag bij ons past en of we het traject verder met je willen doorlopen. Meestal komen uit dit overleg nog een paar kritische vragen die we in een tweede gesprek graag beantwoord zien.

Stap 2: uitgangspunten van financiering bepalen

Nog voordat we ons onderzoek gaan opstarten, bespreken we de dealstructuur met je. Dat lijkt erg vroeg, maar dat heeft een belangrijke reden. Dit is namelijk een onderwerp waar het proces relatief vaak op vastloopt. We willen voorkomen dat we al uren onderzoek hebben gedaan naar de mogelijkheden, om er vervolgens achter te komen dat we er niet uit gaan komen qua dealstructuur. We hebben het tijdens deze onderhandelingen onder andere over de hoeveelheid benodigd geld, potentiële co-financiers, het aantal aandelen en de zeggenschap als het om participaties gaat.

Zijn we het eens? Dan leggen we dat vast in een intentieovereenkomst, een zogenaamde letter of intent. Daarna gaan we het onderzoek in. Tot die tijd geloven we je, min of meer, op je ‘blauwe ogen’. Nu wordt het tijd om te staven of datgene waar we steeds vanuit gegaan zijn, ook echt klopt.

Stap 3: tijd voor onderzoek

Het onderzoek is de belangrijkste en meest tijdrovende stap in het financieringsproces bij de NOM. We willen het onderzoek graag grondig en goed uitvoeren, omdat de uitkomsten ervan leidend zijn voor onze investeringen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld banken, die vaak een onderpand vragen, doen wij dat niet. Dat komt omdat we vaker in risicovolle projecten stappen bij bedrijven die misschien nog geen garanties of een onderpand kunnen geven. Dankzij ons uitgebreide onderzoek krijgen we toch een duidelijk beeld van de slagingskans, zodat we kunnen bepalen of we wel of niet willen investeren.

Waar dat onderzoek zich op richt? Eigenlijk op alles wat in het businessplan voorbijkomt. Je hebt bijvoorbeeld nagedacht over wie je in je managementteam wilt hebben. Wij kijken of dat volgens ons ook de juiste samenstelling is, of dat er misschien toch nog wat aan het team ontbreekt. Ook onderzoeken we of er vraag is naar jouw product in de markt die je schetst. Meestal doen we dit onderzoek zelf, maar als het bijvoorbeeld erg technisch is, huren we een extern adviesbureau in.

Na het afronden van het onderzoek houden we de dealstructuur nog eens tegen het licht. Het kan zijn dat er zaken uit het onderzoek komen die het nodig maken om de uitgangspunten van de financiering aan te passen. Ook komt er vanuit het onderzoek een positief of negatief advies. Bij een positief advies gaan we naar de volgende stap.

Stap 4: het investeringsvoorstel

We bespreken de uitkomsten van het onderzoek ook in ons team. Dat doen we om elkaar scherp te houden en ervoor te zorgen dat we niets over het hoofd zien. Afhankelijk van de hoogte van de investering leggen we het daarna ook voor aan ons investeringscomité. Dat zijn externen die met specifieke kennis advies over het voorstel kunnen geven. Er zit bijvoorbeeld iemand met een technische achtergrond bij, een marktexpert en een allround ondernemer met veel ervaring. Als iedereen akkoord is, gaan we naar de laatste stap. Daarin leggen we alle afspraken vast.

Stap 5: de documentatiefase

In deze stap werken we alles wat we hebben afgesproken, verder uit. De dealstructuur komt op papier, net als de afspraken die hebben gemaakt over de zeggenschap en onze samenwerking. Dit leidt uiteindelijk tot een contract. Zodra je dit contract hebt ondertekend, maken we het geld over. Daarna trekken we samen op om jouw plannen waar te maken. Hierin onderscheidt de NOM zich nadrukkelijk van banken en andere reguliere financiers.

Het einde van een tijdperk

In het geval van een aandelenparticipatie bespreken we aan het begin ook al af hoe we later weer afscheid van elkaar gaan nemen. De NOM gaat voor daarbij een langetermijnrelatie, meestal zijn we zo’n 5 tot 7 jaar betrokken bij een onderneming. We horen graag van jou wat je plannen zijn. Wil je je bedrijf binnen 5 jaar aan Google verkopen? Of ben je van plan om over een tijdje zelf de aandelen van ons terug te kopen? Dat maakt uit voor de investeringen die we met elkaar bereid zijn te doen. Hebben die een terugverdientijd van bijvoorbeeld 10 jaar, terwijl jij snel wilt verkopen? Dan is het de vraag of die investering slim is om te doen.

Wordt jouw bedrijf verkocht, dan stopt onze samenwerking. En bij afscheid hoort, als we mede-eigenaar zijn, ook afrekenen. Hoewel er altijd bijzondere dingen gebeuren als het om geld gaat, zijn we het meestal snel eens. We laten je ook niet aan je lot over en zullen alleen uitstappen als het moment zich daarvoor leent.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Nu je weet welke stappen we in het financieringsproces bij de NOM doorlopen, willen we nog een aantal belangrijke aandachtspunten met je delen.

Wat we erg vaak zien, is dat ondernemers heel erg in producten denken. Natuurlijk is dat belangrijk, want je product moet kloppen en er moet vraag naar zijn. Maar waar vaak te weinig aandacht voor is, zijn de zaken eromheen. Hoe ga je dat product bijvoorbeeld slim produceren en wie gaat de marketing voor z’n rekening nemen? Je hoeft als ondernemer niet alles zelf te kunnen. Maar inzicht in waar je zelf goed in bent en wat iemand anders beter kan, is onmisbaar. Bij de NOM helpen we je ook graag om de goede mensen om je heen te verzamelen.

Dat jouw ideeën ergens op een zolderkamer of in de kroeg zijn ontstaan, is niks om je voor te schamen. Sterker nog, bij de meeste succesvolle ondernemingen zien we dat het succes is ontstaan door datgene wat op de achterkant van het bierviltje gekrabbeld stond. Als investeringsmaatschappij doen we ons best je op koers te houden en datgene voor elkaar te krijgen waar je ons mee hebt overtuigd.

Weet wat voor investeerder je zoekt

Wat je ook doet, het is belangrijk dat je een investeerder zoekt die bij je past. De NOM is een investeringsmaatschappij die belegt met het geld van anderen. Dat betekent dat we een duidelijk proces hebben, omdat we alles wat we doen moeten toetsen, onderzoeken en kunnen uitleggen. Een informal investor daarentegen hoeft misschien maar 1 nachtje te slapen voordat hij besluit met je in zee te gaan. En bij crowdfunding gaat het er weer anders aan toe: emotie speelt een belangrijke rol, maar door de relatief lage bedragen is er ook maar weinig risico.

Ook investeringsmaatschappijen onderling kunnen verschillen. De NOM vindt werkgelegenheid bijvoorbeeld belangrijk, dus zullen we ons daar ook hard voor maken. Een andere investeringsmaatschappij wil misschien alleen maar zo snel mogelijk veel geld verdienen. Kijk daarom altijd naar het profiel van een potentiële investeerder, en bedenk of het bij je past. Informeer bij andere bedrijven waar de investeerder een rol speelt en vraag bijvoorbeeld naar de investeringshorizon.

Bij de NOM is het meest belangrijke dat we een bedrijfseconomisch gezonde onderneming neerzetten of verder laten groeien. Dit doen we op een vriendelijke, toekomstvaste en zo duurzaam mogelijke wijze.

Tot slot

Denk jij na over het samenwerken met een investeerder in ruil voor aandelen? Daar komt een hoop bij kijken. Download onze whitepaper om te ontdekken welke impact een investeerder op je bedrijf heeft.

Een financiering helpt bij een snelle start van je bedrijf of om het verder te laten groeien. Maar het krijgen van financiering is niet per se makkelijk, er komt veel bij kijken. Welke soort financiering heb je bijvoorbeeld nodig? En hoe zit het eigenlijk met aandelen?
Bekijk de financieringsmogelijkheden van de NOM