Bedrijfsoverdracht – mede mogelijk gemaakt door de NOM
  • Investeren

Bedrijfsoverdracht – mede mogelijk gemaakt door de NOM

Het is voor ondernemers een bijzonder moment als zij hun aansturende rol en aandelen overdragen aan de nieuwe eigenaren. Zo’n generatiewissel is méér dan een financiële transactie: het gaat over de continuïteit van het bedrijf en ook over de impact op de directe omgeving. Aan bedrijfsopvolging en continuïteit van mooie noordelijke ondernemingen dragen wij vanuit de NOM graag bij, met financiering en kennis.

Voor veel ondernemers is de zogenoemde buy-out een eenmalige gebeurtenis in hun carrière. Zo’n bedrijfsoverdracht vergt goede voorbereiding en aandacht: Wat betekent deze verandering voor de organisatie? Hoe benutten we de kennis van de huidige DGA(‘s) straks nog in de nieuwe structuur? Hebben we de juiste mensen binnen de onderneming? Wat brengt de nieuwe generatie mee? Welke kansen zijn er als er de overdracht rond is? En natuurlijk ook: welke belangen en wensen hebben de betrokken ondernemers? Genoeg zaken om uit te zoeken, over na te denken en te bespreken.

Open samenwerking

De NOM is meer dan alleen een financier. Wij denken graag in een vroeg stadium mee over de (on)mogelijkheden, waarbij we open de voor- en soms ook nadelen van keuzes bespreken. Voor ons is behoud van de identiteit en de continuïteit van het bedrijf van groot belang. De organisatie en impact op de regio is daarbij belangrijk. Uiteraard moet de casus ook qua risico/rendement aantrekkelijk zijn, maar daar ligt niet de primaire focus. Als NOM streven wij naar een gezond economisch Noord-Nederland en daar maken ook geslaagde bedrijfsoverdrachten deel van uit. We staan daarom klaar voor ondernemers in uiteenlopende sectoren, waarbij wij in toenemde mate waarde hechten aan de thema’s duurzamer, gezonder en slimmer.

Lange termijn

In een buy-out proces gaan we in gesprek over team, strategie, structuur, voorwaarden en financiën. Daarbij kiezen we de route die het beste aansluit bij de onderneming en de business. Werkt het bedrijf in een stabiele markt of is er sprake van pieken en dalen? Is het team klaar voor de verandering? We sluiten zo goed mogelijk aan bij de dynamiek van de organisatie en de betrokken ondernemers. Met in het achterhoofd altijd de langere termijn. We kijken daarbij nadrukkelijk naar potentie, maar ook naar risico’s en ruimte om die op te vangen. Er zullen in de toekomst immers altijd uitdagingen op het pad komen. Vanuit de NOM kennen we het klappen van de zweep en die ervaring zetten we graag in bij een bedrijfsoverdracht.

Ruimte en tijd

Bij een buy-out traject, maar ook in de ‘beheerfase’ daarna, is de beschikbaarheid van kennis en een breed netwerk binnen de NOM erg bruikbaar. Hier zit veel marktkennis en toegang tot andere partijen en waar nodig schakelen we externe specialsiten in, bijvoorbeeld op juridisch of fiscaal gebied. We zijn bovendien gewend de zaken zorgvuldig aan te pakken, om de ruimte en tijd te nemen die nodig is voor het overdrachtsproces. De insteek is altijd om tot een structuur te komen die passend is voor zowel koper als verkoper, met de continuïteit van het bedrijf als vertrekpunt. We bieden maatwerk en doen wat nodig is: van onderzoek naar de onderneming en het uitwerken van opties tot het assisteren bij contracten, partner zijn richting bancaire financiers en het verstrekken van eigen vermogen eventueel aangevuld met achtergestelde leningen.

Stokje doorgeven

Wanneer is het proces geslaagd? Een buy-out is méér dan een aandelentransactie: het stokje wordt doorgegeven voor de toekomst. De uitdaging is om in de overdracht de basis te leggen voor toekomstige groei en ontwikkeling, waarbij zowel koper als verkoper tevreden zijn over gemaakte afspraken. Vervolgens komt het aan op blijven ontwikkelen en inspelen op kansen en uitdagingen. De NOM staat daarom ook ná de transactie klaar. We zijn een sparringspartner en denken graag mee over over relevante thema’s of het inzetten van ons netwerk. Altijd met als doel: de onderneming doen groeien.

Wiertsema & Partners

Benieuwd naar de ‘smart exit’ bij Wiertsema & Partners, waar de opvolging in etappes gaat? Lees dan hier hun verhaal. Een keer praten over de eigen situatie en wensen kan uiteraard ook. Neem dan contact op met Ruud van Dijk, T. +31 6 215 185 09 of E. vandijk@nom.nl.

Whitepaper Impact van Investeerders
De impact van investeerders op je bedrijf

In dit whitepaper leer je:

  • Waar je mee te maken krijgt als je gaat samenwerken met investeerders
  • Verschillen en overeenkomsten tussen bancaire financiering, achtergestelde lening en aandelen kapitaal
  • Op welke manier de NOM als investeerder jou kan helpen