What’s NEW?
  • Water
  • Investeren

What’s NEW?

Hoe vertalen we wetenschappelijk onderzoek naar concrete oplossingen om de dreigende tekorten aan schoon water aan te pakken? En hoe brengen we die innovaties succesvol naar de markt? Het NEW-plan biedt antwoorden door de komende jaren 8 miljoen euro te investeren in veelbelovende kennisstarters binnen de watertechnologie. Geweldig, maar … what’s NEW?

NEW staat voor Netherlands Enabling Watertechnology. Vanuit het NEW-consortium stimuleren Wetsus, Deltares en Rijksuniversiteit Groningen samen met de NOM kansrijke initiatieven op gebied van watertechnologie. Hoofdthema’s zijn: waterbehandeling, hergebruik van water- en grondstoffen, productie en opslag van energie uit water en ook het slimmer beheren van watersystemen.

Waarom watertechnologie?

Zonder schoon en veilig water kunnen we niet leven op aarde. Door vervuiling, verspilling, sterk toenemend gebruik, klimaatverandering en uitputting van eindige bronnen zien we wereldwijd steeds vaker acute watertekorten. Terwijl water essentieel is. Van land- en tuinbouw tot de chemische sector: we zijn in bijna alles afhankelijk van water. Om schoonwatervoorraden niet langer uit te putten en te vervuilen, is het noodzakelijk om circulair en klimaatneutraal te produceren. Dat vraagt watertechnologische innovaties die op grote schaal en tegen aanvaardbare kosten inzetbaar zijn. En dat biedt kansen in ondernemerschap!

Wetsus-directeur Cees Buisman: ‘Wereld creëren waar je zelf wilt wonen’

Cees Buisman NEW-fondsAls initiator van het NEW-plan is Wetsus-directeur Cees Buisman trots dat het samen met Deltares, RUG en NOM is gelukt om als ‘Calimero’ onder de consortia miljoenen binnen te halen in een grote tender van de TTT-regeling (Thematische Technology Transfer) van de rijksoverheid. ‘Dit is een kans voor de hele watertechnologiesector in Nederland en dat wij daarbij met maar liefst drie Noord-Nederlandse partijen – en Deltares – een impuls kunnen bieden, is een geweldig visitekaartje.’

Grotere slagen

‘Met het NEW-plan zetten we Nederland nog steviger op de kaart als watertechnologieland’, stelt Cees. ‘Dankzij deze kenniskrachtenbundeling én het fonds kunnen we grotere slagen maken. NEW geeft ons de mogelijkheid om kennisstarters systematisch en professioneel op weg te helpen. Zij vormen de brug tussen wetenschap en de samenleving. Om een wereld te creëren waar je zelf graag wilt wonen, hebben we scheppende research nodig en dat kost geld. Daarom is die combinatie met ondernemerschap zo belangrijk; er zijn commerciële bedrijven nodig om de cirkel rond te maken.’

Keuzes maken

Met scheppende research doelt Cees specifiek op coherente innovaties: vernieuwing die de wereld werkelijk verbetert in plaats van nog verder verstoort. ‘Zorgvuldig omgaan met water is daarbij essentieel. We kunnen niet zonder, daarom is watertechnologie zo hard nodig. Met NEW stimuleren we deze ontwikkeling, al zijn de aanwas van nieuw talent en de beschikbaarheid van materialen punten van zorg. Daarin kan ook Noord-Nederland ondersteunende keuzes maken, bijvoorbeeld door ruimte te bieden aan productie en te zorgen dat het technisch (opleidings)domein haar glans terugkrijgt. Intussen zetten wij met NEW in op zo’n twee tot drie nieuwe bedrijven per jaar.’

Manager ondernemerschap Ronald Wielinga: ‘Vroeg beginnen, slim scouten en goed begeleiden’

Ronald Wielinga NEW-fondsBij WaterCampus Leeuwarden – het knooppunt van de Nederlandse watertechnologiesector – houden Ronald Wielinga en zijn team zich al volop bezig met het stimuleren van ondernemerschap. Dat doen ze met focus op talentontwikkeling, marktconnectie, financiële middelen, kennisoverdracht en faciliteiten. ‘Door de krachtenbundeling met Deltares, RUG en NOM gaan we met het NEW-plan onze kennisstarters nog beter maatwerk bieden en zo de kans van slagen vergroten.’

Vijver vergroten

‘Krachtig aan het NEW-plan is de combinatie van kennisoverdracht én een fonds’, stelt de manager ondernemerschap. ‘Die kennisoverdracht was er al en wordt nu verder versterkt, maar waar het vaak nog aan ontbrak, was vroegfasefinanciering bij hoog risico. Met het NEW-fonds vergroten we de vijver voor starters, terwijl het consortium zorgt dat er ook voldoende inhoudelijke voeding is voor ontwikkeling en groei. We vormen een sterk team en ik heb het vertrouwen dat we elkaar iets gunnen, vanuit het belang van de kennisstarters. Daar hebben we uiteindelijk allemaal profijt van.’

Ondernemerschap stimuleren

Ook al komt niet elke kennisstarter in aanmerking voor het fonds, Ronald voorziet dat het NEW-plan een boost geeft aan ondernemerschap in watertechnologie. ‘Omdat we al vroeg beginnen met stimuleren. Heus niet elke PhD (onderzoeker/student) hoeft ondernemer te worden, maar mijn uitdaging is hen er op z’n minst over te laten nadenken. Volgende stap is het slim scouten van talent: de mensen met potentie eruit pikken én verbindingen leggen binnen onze netwerken. Tot slot komt het aan op goed begeleiden, zonder te betuttelen. We willen er zijn als het nodig is.’

PMH-investeerder Durk van der Meer: ‘Van kennis naar een bedrijf met toekomst’

Durk Van Der Meer NEW-fondsNaast de NOM – als beheerder van het NEW-fonds – zijn ook vijf externe financiers betrokken bij het NEW-plan, waaronder PMH Investments in Heerenveen. Waarom haken zij als private investeerder aan bij dit fonds voor de watertechnologie? Directeur Durk van der Meer: ‘Wij willen ons op tijd verdiepen in bedrijven die nodig zijn voor een duurzame toekomst.’

Klaar staan

‘Meestal stappen wij op een later tijdstip in, als starters doorgroeien en opschalen’, vertelt de Friese investeerder. ‘Maar we zien het grote belang van innovaties in watertechnologie en daarmee de noodzaak van het NEW-fonds. Onze betrokkenheid is tweeledig: maatschappelijk bijdragen aan duurzame ontwikkelingen én betrokken zijn bij wat er speelt, om in de toekomst klaar te staan voor de nieuwe bedrijven die gaan ontstaan. Het NEW-fonds is er voor financiering van de eerste fase, wij zijn er – desgewenst – als investeerder voor de volgende stap.’

Bewijsmodel

Durk ziet overeenkomsten tussen PMH en de NOM: ‘We zetten beide in op waardecreatie voor de lange termijn. Natuurlijk zijn financiële resultaten belangrijk, maar de bedrijven staan centraal. Wij trekken soms wel twintig jaar op met ondernemers. Bijzonder van het NEWplan vind ik dat het een mooi bewijsmodel is om te laten zien hoe je beweegt van kennis naar een bedrijf met toekomst. Wetenschappelijk onderzoek is mooi, maar wat zien we daarvan terug in de wereld om ons heen? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar.’

Fondsbeheerders NOM: ‘Kennispartners essentieel voor slagen NEW-fonds’

Rob Drees NEW-fonds

Rob Drees

Fondsmanager Rob Drees van de NOM is benieuwd hoeveel kwalitatief goede kandidaten de komende jaren aankloppen bij het NEW-fonds. ‘Ik vertrouw erop dat ook onze kennispartners in het NEW-consortium met kansrijke leads komen’. Collega Allard van der Horst – die als investeringsmanager de uitvoering van het fonds op zich neemt – is blij met Deltares, RUG en Wetsus als inhoudelijke ‘filters’ bij de selectie.

Rijp voor doorbraak

‘De doelstelling van het NEW-plan is om veelbelovende kennisstarters goed op weg te helpen’, stelt Allard. ‘We kijken uiteraard naar ondernemerschap, maar het begint bij de inhoud. Bij de scouting en selectie van geschikte NEW-kandidaten is kennis van watertechnologie essentieel. Daarom is het samenspel binnen het consortium zo waardevol. Wetsus, RUG en Deltares kunnen inschatten welke innovaties rijp zijn voor doorbraak, of nog even op de rem moeten. Ze geven het ook eerlijk aan als kennisstarters eerst terug moeten naar de tekentafel.’

Steun waar nodig

‘De kandidaten die serieus in aanmerking komen, pitchen bij een onafhankelijke commissie’, vertelt Rob. ‘Pakt dat goed uit, dan volgt een formele toetsing door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In dit hele proces gaat het om verbinden, vertrouwen en zorgen dat veelbelovende kennisstarters steun krijgen waar het nodig is. We weten uit ervaring dat niet elk business-idee het gouden ei is. Maar zien we serieuze potentie, dan doen we er alles aan om deze starter door die beruchte valley of death te loodsen. Met het NEW-plan beschikken we daarvoor over alle middelen.’

Naar de markt

‘We zitten er bovenop om ondernemers te laten doen waar ze goed in zijn’, vult Allard aan. ‘In de technische hoek zien we vaak dat goede koppels belangrijk zijn, want lang niet elke techneut heeft commerciële antennes. Hier komt het belang van netwerken om de hoek kijken. Verbindingen leggen en zorgen voor coaching of partners met aanvullende competenties. De basis ligt in het wetenschappelijk onderzoek, maar ondernemerschap brengt kansrijke watertechnologie de wereld in. Dat is in de kern wat we doen met NEW.’

Wil jij met watertechnologie de markt op?

Allard Van Der Horst - NEW-fonds

Het NEW-fonds is bedoeld voor kennisstarters die nog géén commerciële activiteiten hebben ontplooid – ook eventuele aandeelhouders niet – maar die al wel in de ‘proof of concept fase’ zitten en klaar zijn om door te ontwikkelen naar een marktrijp product. Meer weten over de mogelijkheden, voorwaarden en procedures? Neem dan contact op met investeringsmanager Allard van der Horst: (06) 126 422 89 of vanderhorst@nom.nl.

Whitepaper Impact van Investeerders
De impact van investeerders op je bedrijf

In dit whitepaper leer je:

  • Waar je mee te maken krijgt als je gaat samenwerken met investeerders
  • Verschillen en overeenkomsten tussen bancaire financiering, achtergestelde lening en aandelen kapitaal
  • Op welke manier de NOM als investeerder jou kan helpen