Een schoonmaker die de vloeren dweilt
  • Creative industry
  • Investeren

Voorspellend vermogen is gamechanger voor facilitaire dienstverlening

Voorspellende data-analyse en -management is nieuw voor de facilitaire sector in Nederland. Ondernemer Victor van der Wal: ‘Als je bedenkt dat er miljarden euro’s omgaan in de facilitaire dienstverlening en dat er van gemiddeld 30 tot 40 procent niet transparant is wat er wordt uitgevoerd, dan weet je dat er iets moet gebeuren.’ INPRC biedt hierop een antwoord. Het product heeft zijn sporen recent verdiend met opdrachten voor grote organisaties zoals NS, ProRail, Circuit Zandvoort en Schiphol. Van der Wal is dan ook klaar voor de volgende stap.

De ondernemer vertelt: ‘In de productiewereld, zeker in de foodindustrie, is het controleren van de kwaliteit ‘in het proces’ allang gebruikelijk. In de facilitaire dienstverlening is dat nog niet zo. Dat heeft ook te maken met de hoge uitbestedingsgraad van facilitaire diensten door organisaties, waar kwaliteitscontroles dikwijls pas achteraf worden uitgevoerd en de ‘voice of the customer’ in een veel te laat stadium wordt onderkend. Ik ben directeur facilitair bedrijf geweest bij een hogeschool en dacht op een gegeven moment: waar geef ik eigenlijk al dat geld aan uit? De dienstverleners wisten het vaak zelf ook niet, terwijl de klanttevredenheid van studenten en medewerkers slecht was. De toetsingsmiddelen die er zijn brengen vooral schijnzekerheid met zich mee. Je ziet vaak van die lijstjes hangen in openbare toiletten, waarop afgevinkt wordt wanneer er schoongemaakt is. Ik heb weleens een lijstje gezien dat al voor de komende drie weken was afgevinkt …’

Hulpmiddel voor contractmanagement

Van der Wal besloot 23 jaar geleden al dat het tijd was voor een waterdicht product, dat op meerdere onderdelen toetst, analyseert en voorspelt. ‘INPRC bestaat uit verschillende componenten, zowel hardware als software. Eén van de uitgangspunten van INPRC is dat het een handig en simpel hulpmiddel is voor de dagelijkse operationele dienstverlening en contractmanagement: zowel voor opdrachtgevers als facilitaire dienstverleners. Er zijn dan ook meerdere input-variabelen. Niet alleen melden schoonmakers zich aan en af in de INPRC-app, ook kan door bepaalde punten te ‘taggen’ een ruimte worden beoordeeld. Daarnaast geven gebruikers hun oordeel door middel van bijvoorbeeld de bekende smiley-kastjes. Ons product registreert productiviteit, activiteit en klanttevredenheid. De ruwe data die dat oplevert verwerken we in een datastraat met slimme algoritmes. Die detecteren patronen en creëren daardoor voorspellend vermogen.’

Van der Wal vervolgt: ‘De bedoeling is natuurlijk dat de klant hiervan iets opsteekt, dat het kosten bespaart en dat de klanttevredenheid toeneemt. Contractmanagement heeft verschillende aspecten: niet alleen het naleven van afspraken monitoren met KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren), maar ook het beoordelen van prestaties en inzicht in veranderingen. INPRC is dan ook een leerplatform, dat op verschillende niveaus toegankelijk is voor belanghebbenden zoals uitvoerders contractmanagers en bijvoorbeeld directies.’ Alleen de bekende schoonmaakenquêtes die organisaties periodiek laten rondgaan, hebben weinig zin, weet de gedreven ondernemer. ‘Dan is het leed allang geschied. INPRC is ontwikkeld rond het PDCA-model: Plan Do Check Act. In onze app zie je in één oogopslag wat de laatste scores zijn op het gebied van uitgevoerde werkzaamheden en klanttevredenheid. Daardoor heb je als opdrachtgever grip op de dienstverlening en kun je snel ingrijpen waar nodig.’

Van onderbuikgevoel naar feiten

INPRC mag inmiddels grote namen zoals NS, ProRail, Circuit Zandvoort en Schiphol tot de klantenkring rekenen. ‘Het begint zo langzamerhand handen en voeten te krijgen’, beaamt Van der Wal bescheiden. ‘Organisaties stappen in vanuit verschillende invalshoeken. De één wat meer kostengedreven, een ander vanuit kwaliteitsafspraken en een derde wil het afbreukrisico terugbrengen, zoals de kans op ziektes vanwege slechte hygiëne. Maar vandalisme kan ook een aspect zijn waarin je door onze data-analyse inzicht krijgt, of het effect van weersinvloeden. Door de juiste vragen door INPRC te laten beantwoorden, kun je gericht reageren. Alles voldoet uiteraard aan de privacywetgeving.’ De ervaren ondernemer vervolgt: ‘Soms hebben klanten al een bepaald onderbuikgevoel over prestaties of productiviteit. Naarmate de datavariabelen toenemen, bereiken we een groter voorspellend vermogen. We kunnen daardoor met steeds grotere zekerheid zeggen: dit gaat wel goed en dat gaat niet goed. Vanuit contractmanagement gezien kun je daardoor een steviger basis creëren voor langdurige samenwerking. Een dienstverlener kan de nieuwe transparantie als bedreiging zien, óf ervoor kiezen de samenwerking met zijn opdrachtgever te verbeteren. Dat is natuurlijk wat je wilt.’

Fantastische sprong

Nu er een aantal launching customers zijn, is INPRC toe aan de volgende stap. ‘Zodra je begint te groeien komen er andere disciplines om de hoek kijken en nemen ook de kosten toe. Daarom ben ik zoek gegaan naar een partij die een steuntje in de rug zou kunnen geven. Dat bleek de FOM te zijn. Dankzij hun startersfinanciering konden we investeren in hardware en software, marketing en R&D. En in de organisatie zelf!’ Inmiddels werken er zestien mensen voor INPRC en is de opdracht van de NS fors uitgebreid: van 44 stations naar meer dan 100 stations. Van der Wal beaamt: ‘We hebben een fantastische sprong gemaakt.’ Hij voegt toe: ‘De samenwerking met Klaas Kooistra en de FOM is geweldig. Ik had niet gedacht dat een overheidsorganisatie zo marktgericht kan zijn. Ze zijn slagvaardig en kunnen snel schakelen.’

Klaar voor gezonde groei

De ondernemer vervolgt: ‘We hebben bewezen dat INPRC een levensvatbaar en kansrijk product is. De onderneming stáát en we zijn toe aan groei. Het oorspronkelijke idee is nog steeds hetzelfde, maar heeft zich ontwikkeld tot een uniek product. Het levert klanten daadwerkelijk inzicht op. Doordat ze sneller actie kunnen ondernemen bereiken ze een hogere klanttevredenheid en uiteindelijk een hogere omzet.’ Van der Wal besluit: ‘We rollen INPRC dan ook graag verder uit. Met de juiste mensen aan boord, mooie opdrachten en betrokken investeerders kunnen we de gezonde groei doormaken waar we klaar voor zijn.’

‘INPRC is een innovatief en uniek product’

De eerste vraag van investment manager Klaas Kooistra aan Victor van der Wal van INPRC was: bestaat dit nog niet? ‘Ik was daar verbaasd over. Het voorspellende vermogen van INPRC maakt het systeem innovatief en uniek.’ De FOM heeft in september 2022 een startersfinanciering aan Van der Wal verstrekt. ‘De opdracht voor de NS was een goed teken en Victor is sterk in processen en overzicht houden. Hij werkt heel secuur en is conceptueel erg goed. De laatste maanden is er steeds meer interesse vanuit de markt en Victor heeft inmiddels een team om zich heen dat heel loyaal aan hem en aan het concept is. INPRC kan nu, door een vervolgfinanciering van de FOM, opschalen in zowel productie als commercie. Bij dit soort concepten is het belangrijk de voorsprong die het bedrijf nu heeft, vast te houden. Er is duidelijk markt voor de oplossing van INPRC, gezien de opdrachten bij grote partijen. Met de juiste investeerders kan INPRC doorgroeien.’