Het startup festival 2023
  • Investor ready worden

Startup Festival is here to stay

Het jaarlijkse Startup Festival vond op 14 september jl. plaats bij The Social Hub Groningen. Het festival vierde zijn tweede editie en bracht studenten, startups, ondernemers, investeerders en geïnteresseerden uit het ecosysteem samen om kennis en inspiratie te delen over het financieren van startups, ondernemerschapsuitdagingen en routes naar een succesvolle startup. Het festival werd georganiseerd door NOM, het Investeringsfonds Groningen, Cottonwood Technology Fund, Founded in Groningen & Founded in Friesland en de provincie Drenthe.

Het evenement bood een bomvol programma met workshops, inspirerende sprekers en experts, waaronder Alain le Loux van Cottonwood en Wendy van Ierschot van VIE People, die waardevolle inzichten deelden over ondernemerschap. Tijdens de paneldiscussie konden deelnemers leren van doorgewinterde ondernemers én van Jobbeke de Jong van Tachles. Bovendien vond er tijdens het festival een pitchwedstrijd plaats, waarbij vier startups hun bedrijf presenteerden aan een jury en het publiek. Uiteindelijk werd Enatom uitgeroepen tot de winnaar en wonnen zij twee tickets naar Slush in Helsinki, een prominente startup- en investeerdersconferentie. Het evenement bood voldoende ruimte om te netwerken en samen te werken, waardoor ondernemers mogelijkheden vonden om investeerders of co-founders te ontmoeten.

Startup festival 2023

Teamontwikkeling gaat over groei, heldere keuzes, lef (en smoesjes)

Je begint een bedrijf, raakt de juiste snaar en begint onstuimig te groeien. Je was founder van een startup en deed alles zelf, maar ontwikkelt je steeds meer tot een CEO die mensen moet aantrekken en teams moet formeren. Dat is een andere rol, die je noopt te letten op valkuilen en te kijken naar kansen. Wendy van Ierschot (VIE People) en Jobbeke de Jong (Tachles) hebben elk een heel eigen invalshoek op die uitdagingen. Ze schreven er letterlijk boeken over vol. Ze vertelden er in Groningen ook over tijdens het Startup Festival.

‘Streef niet naar eigen succes, maar naar succes onderneming’

Hoe zorg je ervoor dat je startup lekker doorgroeit naar een scale-up en daarna nog verder? Daar komt aardig wat bij kijken, te beginnen met het vormen van het juiste team. Wendy van Ierschot zag honderden jonge ondernemingen van binnen en weet wat ervoor nodig is om succesvol te zijn én te blijven.

De founder van een startup is niet per se de beste leider wanneer de onderneming groter wordt. In een latere fase vraagt de aansturing van een bedrijf een andere set vaardigheden dan in de opstartfase. Je moet aan een team werken bijvoorbeeld, aan je dienst of product, aan sales en marketing, aan je eigen bedrijfscultuur, aan het onderhouden van contacten met je goede klanten en leveranciers. En meer.

‘Dat kun je natuurlijk niet alleen. Je zult op een gegeven moment verantwoordelijkheid en sturing uit handen moeten geven’, vertelt Wendy van Ierschot. Zij richtte VIE People op, dat scale-ups helpt met groeien. ‘We helpen niet alleen met HR-vraagstukken. We nemen de cultuur onder de loep, en het leiderschap. Die drie hangen nauw samen en kun je niet los zien. We werken aan allemaal.’

Scale-ups & downs

Op basis van ervaringen van de afgelopen jaren schreef ze het boek Scale-ups & downs. Dat is een gids waarin de verschillende fasen van een scale-up staan beschreven en de uitdagingen en oplossingen die daarbij horen. Vorige maand gaf ze er een lezing over tijdens het Startup Festival in Groningen.

‘Het lastige is dat het in het begin van een startup echt om jou als founder gaat. Jij moet enthousiast zijn, de kar trekken. Je weet precies wat je wilt en hoe. Maar dan komt het moment dat je iemand gaat aannemen. Die is per definitie eerst slechter dan jij. Kan niet anders, want je eerste werknemer doet de dingen niet precies zoals jij, op de manier die voor jou werkt en moet het nog leren. Daar moet je dus doorheen kijken. Dit is heel belangrijk: je moet niet streven naar zelf succesvol worden. Je moet niet hebben dat je zelf als een koning rondloopt. Je moet streven naar het succesvol maken van je bedrijf. Het gaat erom dat je iemand aanneemt die je onderneming verder helpt. Ook op de langere termijn.

Dat gaat nogal eens mis. ‘Founders denken vaak: ik heb een salestijger nodig, of iemand die mijn productieproces verbetert. Zoiets. Dat is goed, maar niet het enige wat je nodig hebt. Je moet vooral ook mensen aannemen die de potentie hebben om later een afdeling te leiden, die kunnen doorgroeien. Want als je onderneming straks snel groter wordt, moet je steeds meer van je eigen taken overdragen. En dat doe je het liefst aan mensen die je al een tijd in dienst hebt en je bedrijf kennen. Je moet mensen hebben die kunnen meegroeien.’

startup festival

Growth mindset

Wendy van Ierschot noemt in haar boek de scale-up skills. ‘Als je gaat groeien als bedrijf – en ook als ondernemer trouwens, vergeet dat niet! – ben je op zoek naar een bepaald type werknemer. Je hebt dan behoefte aan mensen met een growth mindset. Dat zijn mensen die willen leren, ook van hun fouten. Mensen die geloven dat je beter kan worden door veel oefenen. Zo’n mindset kún je jezelf aanleren, maar zeker in het begin van je groeicurve is het fijn als je medewerkers hebt die van nature een growth mindset bezitten. Zij kunnen het je andere mensen aanleren.

‘Daarnaast zoek je types die zelf kunnen starten, mensen die niet al te veel kaders en sturing nodig hebben om vooruit te kunnen, mensen die zelf verder willen. En dan is het nog essentieel om in je team genoeg leden te hebben die positief en veerkrachtig zijn. Samen wil je groeien, daar gaat het om.’

De founder van VIE People schreef haar boek omdat ze het gevoel had dat ze moest vastleggen wat zij en haar team bij al die honderden bedrijven tegenkomt. ‘En ook om te laten zien wat er bij komt kijken. Als je het zo ziet, dan lijkt het allemaal logisch. En toch doen veel ondernemers het niet. Overigens heb ik een leuk smoezenlijstje opgenomen in het boek. Allemaal excuses waarom ondernemers bijvoorbeeld niet ingrijpen bij slechte prestaties van medewerkers.’

Wendy deelt de ‘reis’ van een scale-up op in fasen. ‘Dat is wel nieuw, per fase van groei aangeven hoe je leiderschap ontwikkelt en wat de prioriteiten zijn op HR-gebied. Daar heb ik lang over nagedacht. Die reis is best gek namelijk. Je begint als founder eigenwijs met een goed idee en later moet je opeens luisteren naar allerlei ideeën die je eigen mensen je aandragen. En misschien moet je wel concluderen dat je een andere rol moet aannemen in het belang van je bedrijf. Want heel eerlijk: de meeste founders zijn op zeker moment niet meer de beste CEO voor het bedrijf.’

Wendy van Ierschot
Wendy van Ierschot is ondernemer, tech-investeerder en CEO van VIE People. Ze maakt de podcast Werkprofessor. Ze is een bekend spreker en wordt vermeld in onder meer de wereldwijde Top 100 HR tech influencer lijst. VIE People is een pragmatisch People & Culture adviesbureau voor groeibedrijven dat zowel strategisch meedenkt als implementeert en samen aan de slag gaat. Van leiderschapsontwikkeling, de employee journey, werving en selectie tot organisatieontwerp. www.viepeople.com

Wie in systeem van groep denkt, helpt iedereen vooruit

Een team kan meer zijn dan de som der delen. Systeemdenken helpt startups en scale-ups – net als andere organisaties – naar een hoger niveau. Dat vereist een andere blik, een manier van denken die tegen de primaire natuur ingaat. Maar dan heb je ook wat. Jobbeke de Jong weet hoe je daar komt.

Teams kun je zien als levende organismen. Het gedrag van de individuen die zich erin bewegen wordt beïnvloed in en door dat organisme. Goed samenwerken leidt tot succes. Dat klinkt misschien voor de hand liggend, maar in de praktijk wordt er weinig naar gekeken, vertelt Jobbeke de Jong. Zij richtte Tachles op, dat onder meer bedrijven helpt door systeemdenken door te voeren.

‘Beter samenwerken willen ze in elke organisatie wel. Maar wat er meestal gebeurt, is dat ontwikkeltrajecten zich op individuen richten. Zo van: jij moet dit en dat ontwikkelen en hij zus en zo. Dat kan best nuttig zijn, maar je kunt je beter richten op de groep. Díe moet beter gaan functioneren. En dat is wat je kunt leren met systeemdenken.’

Interventies op teamniveau leiden zo tot duurzaam rendement. Doelen worden eerder behaald, het team ontwikkelt zich erdoor in de richting van autonomie. ‘Dat doel is belangrijk. Dat noemen we de bovenstroom. Je moet kraakhelder hebben waar je heen wilt. In superconcrete taal moet je vastleggen waar je als groep wilt komen en wat resultaten zijn. Dat is essentieel, omdat je al je acties vervolgens kunt leggen naast dat doel. Helpt dit om daar te komen? En: wat moeten we als groep doen om ons doel te bereiken?’

Samenwerken

Dit onderdeel is typisch iets dat vaak fout gaat, ervaarde Jobbeke de Jong in al die jaren dat ze bedrijven verder helpt. ‘Een doel als ’de klantbeleving optimaliseren’ is mooi, maar dat gaat je niet helpen. Te vaag. Wat je dan krijgt is dat mensen niet zien waar de verantwoordelijkheden liggen en als individuen te werk gaan. Terwijl je het team vooruit wilt helpen, samenwerking wilt bevorderen.’

Veel mensen herkennen dit: in een MT-overleg zijn de managers vooral bezig met verantwoording afleggen over hun eigen afdeling. Daar voelen ze zich verantwoordelijk voor. ‘Logisch, maar niet waar je naartoe moet. In een MT heb je als manager een andere rol. Daar moet je samen met de andere leden van het MT bezig zijn met een gezamenlijke doelstelling die het bedrijf als geheel vooruithelpt. Als je dat kunt en snapt, dan kijk je anders naar je eigen team en ben je veel gerichter bezig met de toekomst van de organisatie.

Dat is de bovenstroom: helderheid. Je hebt ook een onderstroom. Dat wat er onderhuids in teams leeft. Zijn de doelen niet concreet genoeg? Dan krijg je gemor. Dat is die onderstroom. Je moet allebei op orde hebben. En dat lukt met systeemdenken. Iedereen heeft de neiging om dan individuele medewerkers te gaan bijsturen. Maar je moet luisteren en bedenken wat iedereen bijdraagt aan de groep. En dan kan die norse klager opeens heel nuttige ideeën hebben. Je moet bedenken: als de groep het systeem ontwikkelt, dan ontwikkelen alle leden van de groep.

startup festival 2023

Kaders

Om goed samen te kunnen werken, om een team te laten floreren, om het systeem te laten groeien, is een open sfeer nodig. Ruimte voor reflectie is belangrijk, vrijheid om te spreken, veiligheid. ‘Dat zoeken we vaak in de onderstroom. Een meldpunt, een gesprekje met een goede collega, dat soort dingen. Maar het begint met een duidelijke afbakening van wat de groep kan en mag, waar de groep naar streeft. Zo creëer je de veilige omgeving die nodig is om je mensen te laten floreren en het systeem vooruit te helpen.’

Kaders zijn essentieel, duidelijk maken wat je in de organisatie dus níet doet, is net zo belangrijk. ‘Zo houdt de groep focus, voorkom je dat van alles wordt geprobeerd en allerlei energie wordt gestoken in dingen die er niet toe doen. Dat moet glashelder zijn. Als dat lukt, heb je een heel grote impact. De groep, je team, je organisatie werkt gericht samen aan hetzelfde doel. Daardoor bereik je dat doel veel sneller, maar zie je ook dat de dynamiek in de groep sterk verbetert. Mensen hebben lol samen, krijgen meer zelfvertrouwen en maken bijna niets meer persoonlijk. Iemand anders ergens de schuld van geven past niet in systeemdenken.’

Startups zijn hier niet direct mee bezig. Wanneer het richting scale-up gaat, zou dat moeten veranderen. ‘Als founder zul je op zeker moment meer afstand moeten nemen. Je kunt niet alles meer alleen. Je team moet groeien richting autonomie en productieve samenwerking. En jij als founder moet heel duidelijk maken wat het doel is én waarvoor de mensen bij jou moeten komen. Dan zet je systeemdenken in werking. Je team groeit en jij hebt ruimte om te doen wat in het belang van je bedrijf is.

Jobbeke de Jong
Jobbeke de Jong is oprichter van Tachles en bestsellerauteur van de boeken Competente mensen incompetente teams (Boom, 2021) en Beheers je! (Boom, 2023). Tachles faciliteert teams in de ontwikkeling van autonomie ten dienste van de beste resultaten. Bovendien biedt Tachles binnen de Tachles Academy hoogstaande opleidingen voor leiders en professionals die zich (verder) willen specialiseren in het interveniëren in samenwerking middels het systeemdenken en het systemische perspectief. Voor wie wil kennismaken met het gedachtengoed zijn er verschillende masterclasses, workshops, gratis e-books, én is er de wekelijkse podcast Leiderschap in Samenwerking. Kijk op www.tachles.nl voor alle informatie en opties.
Whitepaper Investor Ready
Investor ready worden?

In deze whitepaper:

  • Welke uitdagingen kom je tegen en hoe ga je daar mee om?
  • In vier stappen investor ready worden!
  • Een overzicht van alle financieringsmogelijkheden