Startup CE-Line klaar om verwachtingen waar te maken
  • HTSM
  • Investeren

Startup CE-Line klaar om verwachtingen waar te maken

Wilco Dijkstra ontwikkelde met zijn team een technologie die – realtime – een verscheidenheid aan elementen in water kan meten en vroeg zich af: welke sector heeft echt baat bij dit meetsysteem? Hij ontdekte dat hun vondst vooral interessant is voor tuinders die vruchtgroenten kweken in kassen. Inmiddels staat de startup CE-Line op het punt de glastuinbouwmarkt te veroveren.

Soms komen de mooiste businesskansen gewoon voorbij in je naaste omgeving. ‘Die koppeling met de glastuinbouw is ontstaan toen ik vrienden vertelde over deze innovatieve techniek’, vertelt Wilco, die na een studie toegepaste scheikunde terechtkwam in de wereld van drink- en proceswater en zich bezighield met product- en dienstontwikkeling. ‘Ik kom uit Luttelgeest en daar staan een aantal kassen van kweekbedrijven. Van mijn vrienden hoorde ik dat het in de tuinderswereld gebruikelijk is om wekelijks een monster met voedingswater naar een laboratorium te sturen, om de nutriënten te laten meten. Toen besefte ik: ons meetsysteem kan telers helpen om onder alle omstandigheden zo optimaal mogelijk voedingswater te realiseren voor hun planten.’

Precisiebemesting

De technologie van CE-Line wordt geïntegreerd in het watersysteem van tuinbouwkassen. Zo kunnen kwekers continu beschikken over actuele data van de concentraties voedingsstoffen in het water, terwijl ze nu – na bemonstering – hooguit één- of zelfs tweewekelijks uitslagen krijgen van een extern laboratorium. ‘Telers kunnen met realtime data veel sneller bijsturen’, stelt Wilco. ‘Ons meetsysteem draagt bij aan de stabiliteit van het voedingswater en het effect daarvan is: meer opbrengst én een betere kwaliteit van gewassen en vruchten. Bovendien gaat dankzij precisiebemesting het verbruik van meststoffen en water omlaag. Tuinders streven met hun huidige aanpak van externe labtesten ook al naar zo uitgekiend mogelijk voedingswater, maar nu lopen ze eigenlijk altijd achter de feiten aan.’

‘Het mooie van ons systeem is dat het de tien belangrijkste macroelementen onder de nutriënten kan meten’, legt de ondernemer uit. ‘Denk bijvoorbeeld aan calcium, fosfaat en kalium. De behoefte aan deze stoffen verschilt per gewas en omstandigheden. Kassen zijn steeds meer hightech om het klimaat goed te beheersen, maar zelfs bij een stabiele temperatuur hebben planten op zonnige dagen andere voedingsbehoeften dan op bewolkte dagen. Vooral tomaten zijn heel gevoelig voor de samenstelling van nutriënten in het voedingswater. Precisiebemesting is extra waardevol bij de teelt van vruchtgroenten als tomaten, paprika’s, komkommers en courgettes, dus daar focussen wij nu eerst op. Al is ons meetsysteem ook toepasbaar voor andere gewassen.’

Klaar voor de markt

Het innovatieve product van CE-Line is bijna rijp voor de markt. Na succesvolle proeven met het prototype op een testlocatie van Wageningen University & Research én de veelbelovende praktijkervaringen bij een groot kweekbedrijf, wordt het meetsysteem dit jaar gereedgemaakt voor de verkoop. ‘We zijn de technologie nu aan het verfijnen’, vertelt Wilco. ‘Daarbij realiseren we nog een belangrijke toevoeging: het meten van zes specifieke sporenelementen. Hiervan zijn veel lagere concentraties nodig in het voedingswater, maar ze zijn wel essentieel voor de groei van gewassen. Daarom gaat ons systeem – op verzoek van de telers – straks ook deze sporenelementen meten, naast de tien eerdergenoemde macro-elementen die standaard worden bijgehouden.’

De watertechnologische uitvinding van CE-Line sluit goed aan bij de digitalisering in de glastuinbouw en de wens van de sector om duurzaam te produceren. ‘Datagestuurd werken is ook in de kassen steeds gebruikelijker’, weet Wilco. ‘Telers zijn enthousiast over ons systeem en die positieve signalen vertalen zich al in concrete intenties uit de markt. Kortom, we zitten als startup nu in een fase waarin we moeten doorpakken en dat kán gelukkig ook, met dank aan de recent verkregen financiering van het NEW-fonds (zie kader, red.). In de ontwikkelfase van CE-Line maakten we al mooie stappen door mee te doen aan het Accelerator Programma van BeStart, waar ook de WaterCampus bij is betrokken. Nu kwamen we via Ronald Wielinga – manager entrepeneurship bij de WaterCampus – in contact het met het NEW-consortium, dat ons verder kan helpen in deze volgende fase. Zo ongelooflijk waardevol is een goed netwerk dus voor startups!’

Telers zijn enthousiast over ons systeem en die positieve signalen vertalen zich al in concrete intenties uit de markt.
Wilco Dijkstra | CE-Line

Groot compliment

Het NEW-consortium fungeert als een soort filter: kansrijke kennisstarters – zoals CE-Line – worden eerst ‘gewogen’ door de betrokken kennisinstellingen. Als dat goed uitpakt, mogen de startups pitchen voor de investeringscommissie van het fonds. ‘Een enorm leerzaam traject’, vertelt Wilco. ‘Want innovaties zijn pas zinvol als je er succesvol mee bent in de markt. Dat vergt naast een kansrijk product dus ook een goed businessplan en ondernemerschap. Zowel BeStart als het selectieproces van NEW – vol handreikingen en kritische vragen – hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van ons bedrijf. Onderweg waren het winnen van de Green Tech Innovation Concept Award (2020) en vermelding in de HillenraadTECH50 (2021) ook bemoedigende mijlpalen. Dat we worden gezien als een van de meest veelbelovende ondernemingen die bijdragen aan de toekomst van de glastuinbouw is een groot compliment. Nu is het aan ons om dat waar te maken.’

Netherlands Enabling Watertechnology (NEW)

Netherlands Enabling Watertechnology (NEW) is bedoeld om kansrijke initiatieven op gebied van watertechnologie naar de markt te brengen. Denk o.a. aan: waterbehandeling, het winnen van grondstoffen en energie uit water en het slimmer beheren van watersystemen en -infrastructuren. NEW is gerealiseerd door de kennisinstellingen Wetsus, Deltares en RUG in samenwerking met de NOM, die beheerder en uitvoerder is van het fonds.

Whitepaper Impact van Investeerders
De impact van investeerders op je bedrijf

In dit whitepaper leer je:

  • Waar je mee te maken krijgt als je gaat samenwerken met investeerders
  • Verschillen en overeenkomsten tussen bancaire financiering, achtergestelde lening en aandelen kapitaal
  • Op welke manier de NOM als investeerder jou kan helpen