Jan Geerts Binder3D002
  • HTSM
  • Innoveren

Smart Industry Fieldlab: Binder3D

Jan Geerts is oprichter van Getech uit Westerbork en initiator van Binder3D, een proeftuin om kansen te ontdekken binnen industrieel 3D printen, die onlangs de formele Fieldlab-status verkreeg. Twee afzonderlijke entiteiten: de één is een voorloper in de Smart Industry, de ander helpt bedrijven om die rol ook te pakken. ‘Elke machinebouwer zou verstand moeten hebben van 3D printen.’

Dat Jan Geerts ooit voor zichzelf wilde beginnen wist hij al toen hij van de MTS kwam. Als telg uit een ondernemersgezin was het bedenken van ideeën en overal nieuwe kansen zien hem met de paplepel ingegoten. Toch startte hij zijn loopbaan ‘gewoon’ als werknemer in diverse machinefabrieken, onder meer als voorman, tekenaar constructeur en bedrijfsleider. ‘Overal waar ik werkte, dacht ik: dat kan ik zelf ook wel
en misschien zelfs wel beter’, zegt Jan. ‘Die gedachte had ik ook toen ik hoorde dat een opdrachtgever, een bedrijf dat airco leidingen maakte voor Mitsubishi in Almere, behoefte had aan meetmallen. Ik voelde meteen dat daar kansen lagen en dat ik daar iets mee moest doen. En dus besloot ik in 2003 voor mezelf te beginnen en onder de naam Getech meetmallen voor de automobielindustrie te maken.’

Gestaag en gezond

Een meetmal is een opstelling waarin met uiterste precisie kan worden getest of een leiding past in de schaarse ruimte voor in en onder een auto en overal goed aansluit. Denk aan leidingen voor bijvoorbeeld brandstof, aircovloeistof en remvloeistof. En ja, om te zorgen voor een soepel en foutloos productieproces van de auto’s moeten die leidingen natuurlijk wel over de juiste lengte, krommingen en bevestigingspunten
beschikken. Zijn gevoel liet Jan geenszins in de steek, integendeel. Het bouwen van meetmallen, ook wel controlemallen genoemd, bleek een gat in de markt. ‘Sinds de oprichting is Getech heel gestaag en gezond gegroeid’, vertelt hij. ‘Vooral nadat we voet aan de grond kregen in de Duitse auto-industrie is het snel gegaan. Sindsdien zijn we vanuit Westerbork de hele wereld overgegaan. Sterker nog, op het gebied van meetmallen voor leidingsystemen in auto’s zijn we inmiddels uitgegroeid tot de belangrijkste speler op de mondiale markt.’

Vooruitkijken

Maar waarin schuilt nu eigenlijk de kracht van Getech? Een helder antwoord op die vraag werd ooit, op een vakbeurs, gegeven door een Duitse klant. Jullie bieden een ‘Rundum-Sorglos-Paket’, verklaarde hij het succes van het Drentse bedrijf. ‘Daarmee bedoelde hij: wij leggen bij jullie een 3D-tekening of 3D-model neer en krijgen daar vervolgens 100% goede meetmallen voor terug’, verduidelijkt Jan. ‘De klant hoeft dus nergens naar om te kijken. In dat ontzorgen van klanten gaan we echt heel ver. Wij proberen altijd vijf jaar vooruit te kijken. Wat beweegt een bedrijf, waar wil het naartoe en hoe kunnen wij daarop acteren en vooroplopen? Niet zomaar hebben we hier iemand rondlopen die niets anders doet dan zorgen voor procesoptimalisatie. Dat kost veel geld, maar levert nog veel meer op. Simpelweg omdat je niet alleen moet kijken naar wat er gevraagd wordt, maar vooral ook naar hoe je het beter kunt doen.’

‘Wij proberen altijd vijf jaar vooruit te kijken’
Jan Geerts, Oprichter Getech

Slimmere groei

Om nog slimmer en toekomstbestendiger te werken volgt Jan alle ontwikkelingen in met name de Smart Industry op de voet. Zo stuitte hij een aantal jaren geleden op een onderzoek van het internationale accountants- en belastingadviesbedrijf PwC waarin werd geconcludeerd dat industriële 3D-printing in de nabije toekomst alles in de maakindustrie gaat veranderen. Anders gezegd: een substantieel deel van wat door Getech en andere maakbedrijven wordt geproduceerd zal worden geprint. En als 3D printing wordt gezien als, zoals PwC het omschreef, de sleutel tot slimmere groei, dan wilde Jan daar uiteraard zo vroeg mogelijk bij zijn. ‘Ik heb toen een drietal 3D printers aangeschaft en bij mijn engineers neergelegd. Maar ik kwam er al snel achter dat ze daar niet of nauwelijks kennis van hadden. Op zich niet zo heel vreemd, want het maken van een ontwerp voor een 3D printer vraagt om een heel andere mindset dan het ontwerpen voor bijvoorbeeld een freesmachine. Maar toch, hoe verder? Toen is in 2019 het idee voor Binder3D ontstaan, een fysieke experimenteeromgeving voor het Noord-Nederlandse mkb om samen de kansen op het gebied van 3D-printen te ontdekken en te benutten. Ik ben namelijk van mening dat elke machinebouwer verstand zou moeten hebben van 3D printen.’

Lerend netwerk

Er werd met succes een subsidieaanvraag ingediend. Zo hebben onder andere Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de Provincie Drenthe bijgedragen om de proeftuin te verwezenlijken. Tegelijkertijd wordt het initiatief ook ondersteund door zowel leveranciers uit de 3D printing industrie als kennisinstellingen zoals NHL Stenden, Rijksuniversiteit Groningen, Drenthe College en Alfa-college. Vorig jaar resulteerde dat in de officiële start van Binder3D. De doelstelling is om Noord-Nederland op de kaart te zetten als dé 3D-printregio van Nederland. Te ambitieus? Zeker niet, vindt Jan. ‘Ik heb jarenlang overal rondgekeken en kwam steeds weer Brainport Regio Eindhoven tegen. Daar zie je tal van initiatieven en samenwerkingsclusters die zich succesvol focussen op 3D printen. Hoewel we momenteel qua kennisontwikkeling nog achterblijven, kunnen we dat hier ook. We zijn in het Noorden in mijn optiek veel te bescheiden, terwijl er heel veel potentie is. Alleen al het nuchtere denken kan ons heel ver brengen. Vandaar ook dat ik met Binder3D het initiatief heb genomen om samen met bedrijven en kennisinstellingen het kennisniveau in de regio naar een hoger plan te tillen. Onder meer door samenwerkingen tot stand te brengen en een lerend netwerk te creëren.’

Juiste keuzes

Hoewel gevestigd in hetzelfde pand in Westerbork zijn Getech en Binder3D twee afzonderlijke entiteiten. Het mooie van zo’n gedeeld onderkomen is dat bedrijven een goed inzicht kunnen krijgen in de voordelen die Getech uit 3D printing haalt. En juist het zorgen voor een beter inzicht is belangrijk om belemmeringen weg te nemen. ‘In de proeftuin worden bedrijven in groepjes bij elkaar gezet om samen ervaringen op te doen en de mogelijkheden zelf uit te proberen’, licht Jan toe. ‘Ze mogen zelf een case neerleggen of, indien gewenst, kunnen wij dat doen. Door daarover na te denken en ermee bezig te gaan maak je elkaar sterker. Hoe maak je bijvoorbeeld de juiste keuzes? En moet je al die printers zelf wel willen hebben? We hebben bij Binder3D tien verschillende printers staan, allemaal met andere eigenschappen. Zo kun je als bedrijf proefondervindelijk kijken welke printer wel of niet bij je past.’

Formele status

Nu al wordt Binder3D breed omarmd. Niet zomaar verkreeg de proeftuin onlangs de formele status van Smart Industry Fieldlab. ‘De NOM heeft ons daar heel goed bij ondersteund’, benadrukt Jan. ‘Natuurlijk, zo’n officiële status verandert niets aan ons idee, maar geeft je naar buiten toe wel meer aanzien. Of Binder3D tot dusver aan de verwachtingen voldoet? Ja, we zijn heel goed op weg. We hebben in de proeftuin een bord hangen waarop alle organisaties staan vermeld die partner of lid zijn. Momenteel staat de teller op 25. Het doel is om binnen drie jaar tot 60 aangesloten partijen te komen die samen gaan leren en samen in Nederland de koploperrol gaan pakken. Ik ben er stellig van overtuigd dat het gaat lukken.’

Getech is een schoolvoorbeeld van een koploper in de Smart Industry in het Noorden. Eigenaar Jan Geerts combineert visie en lef en heeft zo een prachtig bedrijf opgebouwd dat state-of-the-art is geautomatiseerd. Het initiatief van Binder3D laat zien dat Jan verder denkt dan alleen zijn eigen bedrijf en met Binder3D wordt kennis en kunde over professioneel 3D printen laagdrempelig toegankelijk voor bedrijven en onderwijs. Dat dat relevant is voor veel bedrijven blijkt ook uit het feit dat Binder3D recent is aangesloten bij de Smart Industry Hub Noord als fieldlab.
André Harmens, business developer