Recordbelangstelling voor de kick-off van de Smart Industry Hub Noord Nederland
 • HTSM
 • Innoveren

Recordbelangstelling voor de kick-off van de Smart Industry Hub Noord-Nederland

Als er een noordelijk record zou bestaan van meest bezochte webinars, dan zou die nu vast en zeker in handen zijn van de nieuwe Smart Industry Hub. Maar liefst 250 mensen volgden afgelopen vrijdag de opening die via een livestream vanuit JB Besturingstechniek in Oosterwolde werd uitgezonden.

Geslaagde kick-off

Daarmee is de kick-off van de Smart Industry Noord meer dan geslaagd. De initiatienemers wilden – ook in deze coronatijd waarin alles online gaat – zoveel mogelijk aandacht creëren voor het Deltaplan Digitalisering dat men met en voor het industriële MKB gaat uitvoeren. Nederland krijgt vijf hubs om Smart Industry en Digitalisering in een stroomversnelling te brengen. De noordelijke hub is er daar één van. Een deel van de dienstverlening wordt centraal geregeld. Zo werd de sessie geproduceerd door een videobedrijf – overigens met software van het Groningse bedrijf EventInsight.

Recordbelangstelling voor de kick-off van de Smart Industry Hub Noord Nederland

Kort maar krachtig

De kick-off was kort maar krachtig. Binnen een uur werden de toehoorders geïnformeerd over het hoe en waarom, ook werd er verteld wat ondernemers van de Smart Industry Hub kunnen verwachten. Dat begon natuurlijk met een gesprekje tussen voorzitter Mark Beumer met gastheer Jan Bos, die samen met zijn vrouw de directie over JB Besturingstechniek in het Friese Oosterwolde voert. Jan nam eerder deel aan Region of Smart Factories (RoSF), de voorloper van de Smart Industry Hub. Jan zei blij te zijn dat we de kennis van RoSF nu breder beschikbaar gaan maken voor de hele noordelijke industrie.

Recordbelangstelling voor de kick-off van de Smart Industry Hub Noord Nederland

Officiële aftrap

Vanuit Den Haag verzorgde Focco Vijselaar, DG Bedrijfsleven en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de officiële aftrap. Vijselaar legde uit dat het Nationale Smart Industry beleid nu ‘de regio in gaat,’ en dat de hubs daarin een belangrijke rol gaan spelen. Hij was onder de indruk van de uitvoerige en professionele aanpak waarop Noord-Nederland dit gaat doen en wenste de Hub veel succes. Hij zegde ook toe op korte termijn naar het Noorden te komen om in levende lijve met de partners achter de Hub kennis te maken.

Recordbelangstelling voor de kick-off van de Smart Industry Hub Noord Nederland

Het grote belang

Het grote belang van Smart Industry en Digitalisering werd tijdens de kick-off geïllustreerd aan de hand van drie video’s van noordelijke bedrijven die al actief zijn met Industry 4.0. Dit waren ZuiZ, Betech en Cosun Beet Company. Daarmee bracht men ook in beeld dat de Smart Industry Hub staat opgesteld voor:

 • Kleine en grotere productiebedrijven,
 • Bedrijven die al ver zijn met digitalisering
 • Bedrijven die nog aan het begin staan
 • Bedrijven uit de procesindustrie en de maakindustrie.

De video’s werden van commentaar voorzien door een aantal partners achter de SIH (het Innovatiecluster Drachten, IBDO en NPAL).

Recordbelangstelling voor de kick-off van de Smart Industry Hub Noord Nederland

Subsidiecheque

De kick-off was natuurlijk wél een formeel moment. In dat kader overhandigde Marjan Bos van SNN de beroemde subsidiecheque aan Dina Boonstra van de NOM. De NOM is penvoerder van de SIH.

Recordbelangstelling voor de kick-off van de Smart Industry Hub Noord Nederland

Opzet SIH programma

Toen eenmaal de bouwstenen de revue waren gepasseerd, via de video’s en de gesprekjes, kon Hans Praat de opzet van het SIH programma uitleggen. Hans Praat coördineerde de totstandkoming van de Hub. Hij vertelde dat de SIH eigenlijk een Deltaplan Digitalisering is, gericht op het industriële MKB – dat uit drie actielijnen bestaat:

 • In actielijn 1 (Go Digital) worden bedrijven voorgelicht over Smart Industry.
 • In actielijn 2 (Maak van je fabriek een Smart Factory) worden bedrijven ondersteund om een plan te maken voor hun eigen Smart Factory
 • In actielijn 3 (‘Play the Champions League) worden koplopers op sleeptouw genomen om deel te gaan nemen aan de Europese Smart Industry programma in Brussel.
 • In actielijn 4 wordt het ecosysteem versterkt, zodat alle bedrijven straks van een sterke Smart Industry region profiteren.

Recordbelangstelling voor de kick-off van de Smart Industry Hub Noord Nederland

Partners Smart Industry Hub Noord

Via de Smart Industry Hub Noord zetten de partners gezamenlijk hun schouders onder de ambitie om Smart Industry onder noordelijke productiebedrijven in een stroomversnelling te brengen, ieder vanuit hun eigen rol en achterban. Hun missie werd goed verwoord met de SIH animatie: ”Noord-Nederland als dé bakermat voor slimme fabrieken en slimme producten, dat zien we wel zitten.” De partners zijn:

 • FME
 • De Koninklijke Metaalunie
 • NPAL
 • Fieldlabs 5GGroningen, Region of Smart Factories, Technologies Added en het Innovatiecluster Drachten
 • IBDO
 • Ynbusiness
 • NOM (penvoerder)
 • Vanuit de kennis- en onderwijsinstellingen: de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), NHL Stenden Hogeschool en de Hanze Hogeschool. Ook het MBO wordt snel aangesloten.

Presentatie Smart Industry Hub Noord

Bekijk de presentatie over de Smart Industry Hub

Recordbelangstelling voor opening Smart Industry Hub

Bekijk de video van het live event