Portfolio IFG groeit nog steeds
  • Investeren

Portfolio IFG groeit nog steeds

Sinds 2015 participeert Investeringsfonds Groningen (IFG) in investeringsfondsen die hun kapitaal (ook) willen investeren in regionale mkb-bedrijven. IFG wil hiermee bijdragen aan het versterken van de innovatiekracht en de structuur van de Groningse economie. Recent werden aan het toch al rijke portfolio wederom twee aansprekende fondsen toegevoegd: Shared Facility Capital en CapitalT. Een korte introductie.

Meer verbinding door shared facilities

Jan Martin Timmer - Portfolio IFG groeit nog steeds

Onlangs werd het fonds Shared Facility Capital gelanceerd. Het fonds is bedoeld om op Campus Groningen nieuwe open innovatiefaciliteiten voor start-ups en R&D mogelijk te maken. Waarom is dat nodig en wat is de verwachte impact?

‘Campus Groningen is flink aan het groeien’, zegt Jan Martin Timmer, fondsmanager van IFG. ‘Het is zelfs de snelst groeiende campus van Nederland. ‘Door de aanwezigheid van kennisinstellingen als de Hanzehogeschool en de RUG, maar vooral ook omdat er zich steeds meer bedrijven vestigen. Het gaat dan om een combinatie van start-ups en meer volwassen bedrijven. De ervaring leert dat als je daar faciliteiten realiseert waar meerdere bedrijven gebruik van kunnen maken, de zogenaamde shared facilities, je deze nog beter kunt ondersteunen en de groei kunt versnellen. Het reeds aanwezige Innolab Agrifood heeft dat al ruimschoots bewezen. Vandaar dat Investeringsfonds Groningen het fonds Shared Facility Capital in het leven heeft geroepen.’

Hoeveel geld heeft de provincie hiervoor vrij gemaakt?

‘Voor het fonds Shared Facility Capital is in totaal € 7,5 miljoen beschikbaar gesteld. Dat geld is afkomstig uit de € 60 miljoen fondsbudget van IFG en hebben we dus apart gezet om de onderlinge verbinding op de campus en in de regio tussen bedrijven te versterken.’ Waar zijn de aandachtspunten bij het realiseren van een shared facility? ‘Het gaat in elk geval verder dan alleen het bouwen en inrichten van panden. Er moet ook een vorm van dienstverlening, bijvoorbeeld een serviceorganisatie, aan verbonden zijn, zodat de huurders worden ondersteund en tegelijkertijd worden gefaciliteerd. Het moet echt toegevoegde waarde bieden. We gaan dus uit van full service concepten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er een verdienmodel in zit. Als dat ontbreekt is de kans groot dat de faciliteit op een gegeven moment weer verdwijnt.’

Het fonds heeft inmiddels al geleid tot een medefinanciering, toch?

‘Dat klopt. We hebben geïnvesteerd in het Innolab Chemistry & Engineering dat in het eerste kwartaal van 2022 wordt geopend. Gezien de interesse van bedrijven hebben we daar grote verwachtingen van. Daarbij moet ik de credits geven aan Triade en RUG Ventures die de behoefte in die markt al vroeg hebben gesignaleerd. Ik ga er vanuit dat we in de nabije toekomst in totaal nog twee of drie innolabs en een aantal andere shared facilities zullen financieren. We hebben nog geen zicht op wat dat zou kunnen zijn. Maar er gaan zich ongetwijfeld zaken aandienen.’

CapitalT: ‘We kijken heel nadrukkelijk naar het team’

Janneke Niessen - Portfolio IFG groeit nog steeds

CapitalT is een investeringsfonds dat, in een heel vroege fase, investeert in start-ups die zich richten op Artificial Intelligence (AI). Wat maakt het fonds anders dan andere techfondsen en vanwaar de samenwerking met IFG? Medeoprichter Janneke Niesen vertelt.

‘In 2019 ben ik samen met Eva de Mol begonnen met het opzetten van CapitalT’, vertelt Janneke. ‘Zelf heb ik een ondernemersachtergrond en was ik actief als angel investor. Eva deed jarenlang onderzoek naar ondernemende teams en is vervolgens aan de investeringskant gaan werken. Inmiddels hebben we sinds februari 2020 vijftien investeringen gedaan en beschikt CapitalT over een totale fondsomvang van € 50 miljoen.’

Waarop ligt concreet jullie focus?

‘We investeren uitsluitend in jonge techbedrijven die aantoonbaar een probleem oplossen met AI. Naast Nederland doen we dat eveneens in Noord-Europa, Engeland en soms de Verenigde Staten. Daarbij kijken we vooral naar kansrijke start-ups die zich bezighouden met klimaattechnologie, digital health, onderwijs, Future of Work en New Social Tech.’

Wat zijn daarbij de voornaamste aandachtspunten?

‘Als duidelijk is of er een markt voor het product of de dienst is, kijken we heel nadrukkelijk naar het team van de start-up. We willen precies weten of het team de visie van het bedrijf ook echt kan waarmaken. Met behulp van een door Eva ontwikkeld wetenschappelijk model proberen we daar op een datagedreven manier achter te komen. Zo kunnen we objectief naar teams kijken en worden vooroordelen uit het investeringsproces gehaald. We investeren dus puur op basis van feiten in plaats van, zoals je in onze wereld nog te vaak ziet, te vertrouwen op je onderbuikgevoel.’

Hoe zijn de contacten met IFG ontstaan?

‘De regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn in ons land natuurlijk belangrijke investeerders. Vanuit die achtergrond hebben we ze allemaal benaderd. Onze strategie en visie bleken prima aan te sluiten op die van IFG. Vooral ook vanwege onze focus op teams in combinatie met AI. In een provincie als Groningen, met gerenommeerde kennisinstellingen en talloze talentvolle IT’ers, zagen ze net als wij grote mogelijkheden. Vandaar dat we hebben besloten om te gaan samenwerken.’

Hoe zie je die samenwerking voor je?

‘Omdat we anders kijken naar investeren en door de manier waarop we ons presenteren, vinden we wellicht bedrijven die IFG zelf wat minder op de radar heeft. In die zin zijn we naar mijn idee aanvullend aan elkaar. Wanneer de samenwerking is geslaagd? Als we in Groningen al in een vroeg stadium een techbedrijf vinden dat vervolgens uitgroeit tot een voorbeeld voor andere Nederlandse techbedrijven. Dat is ook precies wat we voor ogen hebben.’

Track record IFG

Portfolio IFG groeit nog steeds

Whitepaper Impact van Investeerders
De impact van investeerders op je bedrijf

In dit whitepaper leer je:

  • Waar je mee te maken krijgt als je gaat samenwerken met investeerders
  • Verschillen en overeenkomsten tussen bancaire financiering, achtergestelde lening en aandelen kapitaal
  • Op welke manier de NOM als investeerder jou kan helpen