Opmars Liv lijkt niet te stuiten
  • Life Sciences & Health
  • Investeren

Opmars Liv lijkt niet te stuiten

Het door de Groningse start-up Coachjezelf ontwikkelde Liv is hard op weg om een stevige positie te veroveren in de markt voor zorg en welzijn. In korte tijd groeide het aantal huisartsenpraktijken dat de online tool gebruikt om patiënten met licht psychische klachten beter te coachen van 20 naar bijna 300. Nu is het, wederom met hulp van de NOM en G-Force Capital, tijd voor een volgende stap.

Liv is zo’n zeven jaar geleden bedacht om het werk van met name praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) te vergemakkelijken. ‘Het is ondersteunend aan het traject dat ze met patiënten doorlopen’, verduidelijkt Jean-Luc Donders, mede-oprichter en directeur van Coachjezelf. ‘Via de app krijgen patiënten allerlei oefeningen aangereikt, waarmee ze ook in hun eigen tijd met hun problematiek aan de slag kunnen. Omdat de praktijkondersteuner de vorderingen online kan volgen, kunnen ze tijdens de face-to-face gesprekken samen meer de diepte in. En ja, die combinatie van zelfredzaamheid en persoonlijk contact blijkt aan te slaan.’

Het einde van de opmars lijkt nog niet in zicht. Natuurlijk, Liv wordt opgeschaald naar nog meer huisartsenpraktijken. ‘Maar daarnaast zijn we ook druk bezig om de app, mede met het oog op het personeelstekort in de zorg, breder in te zetten’, onderstreept Donders. ‘Dus niet alleen voor psychische klachten, maar ook voor leefstijl gerelateerde aandoeningen als bijvoorbeeld overgewicht en diabetes. Dat betekent dat we ons naast huisartsenpraktijken eveneens gaan richten op het ondersteunen van GGZ-instellingen.

Potentie en vertrouwen

Liv is door Coachjezelf ontwikkeld in nauwe samenwerking met internetbureau Coolminds uit Leeuwarden en Hanzehogeschool Groningen. Om een succesvolle lancering mogelijk te maken, stapten de NOM en G-Force Capital in 2019 in met een financiering. Onlangs besloten beide investeerders de start-up opnieuw te financieren. ’Al in een vroeg stadium zagen we de potentie van Liv’, vertelt investment manager Chantal Leijendekker van de NOM. ‘We merkten dat de app voor huisartsenpraktijken een oplossing kan zijn voor wachtlijsten, stijgende kosten en de roep om meer zelfregie in de zorg. Tegelijkertijd hadden we er alle vertrouwen in dat Jean -Luc Liv goed in de markt kon zetten. Dat vertrouwen bleek terecht. Je schaalt in zo’n lastige markt tenslotte niet zomaar op van 20 naar bijna 300 huisartsenpraktijken. Vandaar dat we Coachjezelf met een vervolgfinanciering graag helpen om een volgende stap te maken.’

Laagdrempelig

Vooral het laagdrempelige karakter van Liv wordt gewaardeerd. Korte, krachtige oefeningen en geen lange lappen tekst. Makkelijk even tussendoor te doen, zonder te hoeven wachten op de volgende afspraak. ‘Dat was vanaf het allereerste begin ook ons voornaamste aandachtspunt’, zegt Donders. ‘We wilden een tool ontwikkelen waar een zorgverlener prettig mee kan werken, zonder concessies te doen aan de patiëntvriendelijkheid. Dat kan alleen door ook daadwerkelijk iets te doen met de feedback die je krijgt. Goed naar gebruikers luisteren, doorgronden waar de echte behoefte zit en op basis daarvan de juiste aanpassingen doen. Die manier van werken heeft ons tot dusver veel gebracht en zal ook van cruciaal belang zijn voor het realiseren van onze huidige en toekomstige ambities.’

Aantoonbare resultaten

De groei van Liv heeft Niek Huizenga, fondsmanager van G-Force Capital, geenszins verrast. Simpelweg omdat de e-health oplossing huisartsenpraktijken niet alleen ontlast, maar ook zorgt voor aantoonbare resultaten, zegt hij. ‘Bovendien is Jean-Luc in staat om een goed team om zich heen te vormen en het concept overtuigend voor het voetlicht te brengen. Zijn achtergrond en ruime ervaring in de zorgsector zijn daarbij uiteraard van enorme waarde. Hij weet precies hoe de markt in elkaar steekt, waar de knelpunten liggen en hoe hij daar op moet inspelen. Nu is de tijd aangebroken om het succes van Liv binnen huisartsenpraktijken te gebruiken als springplank naar andere doelgroepen. Net als de NOM zijn we ervan overtuigd dat het wederom gaat lukken. Door de kwaliteit van de applicatie, maar vooral ook omdat er op het gebied van ondersteuning en preventie nog veel te winnen is.’