Ontwikkelen is voor de NOM de reden van bestaan
  • Innoveren

Ontwikkelen is voor de NOM de reden van bestaan

De NOM, die doet toch in bedrijfsfinancieringen? Klopt, maar ze doet veel meer. De O in NOM staat voor ontwikkelen, en dat is precies waarmee de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij zich bezighoudt. Helpen met groeien dus. Een financiering is daarmee een hulpmiddel, geen doel.

De 65 medewerkers van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) zijn er om impact te hebben, om de noordelijke economie een duw in de rug te geven en voorop te lopen met de maatschappelijke ontwikkelingen. Dat doen ze door – al dan niet samen met andere partijen – financieringen te verstrekken. Momenteel aan zo’n 180 ondernemingen en fondsen. Durfkapitaal is het dikwijls, dat op andere plekken lastig te krijgen is en altijd met andere investeerders of ondernemers.

De NOM is er ook om buitenlandse bedrijven te begeleiden naar een locatie in Noord-Nederland. Via contacten in netwerken wereldwijd lukt het om continu partijen te interesseren om zich te vestigen in deze regio. Kansen, locaties, de arbeidsmarkt, het onderwijsveld, financieringsmogelijkheden, overheidsinstellingen; de NOM kent haar weg in al die netwerken en zet die kennis in voor acquisitie. Shine Medical en Google zijn tot de verbeelding sprekende voorbeelden van successen, maar er zijn er tientallen meer.

Ondernemer op weg helpen

En dan is er binnen de NOM nog een derde belangrijke tak: het eigenlijke ontwikkelen van bestaande startups, scale-ups en innovatieve bedrijven. Wat ontwikkelen precies is en hoe de NOM daarbij kan helpen, is niet bij iedereen even bekend. Een goede aanleiding voor business developers André Harmens en Daniël Bies om dat uit te leggen tijdens een goed bezocht webinar.

Ontwikkelen doe je niet alleen. Je hebt advies nodig, een klankbord, groeigeld, ondersteuning, een luisterend oor, kennis, en een netwerk. Financiering van groei is daarbij een van de belangrijke factoren maar daarnaast is er nog veel meer. Daniël Bies: ,,We houden ondernemers scherp, kijken goed naar de plannen en proberen koppelingen te maken naar andere bedrijven, de overheid of het onderwijs. Wij zijn er ook om de ondernemer even weg te trekken uit de waan van de dag en van iets verderaf naar de eigen onderneming en de steeds veranderende markt te kijken.’’

Financiering kan een goed instrument zijn om een ondernemer verder op weg te helpen, maar dat hoeft niet. “Het gaat om de ontwikkeling van het bedrijf. Wij kijken samen met de ondernemer naar welke vorm van ondersteuning de beste is. Misschien is het volgen van één van onze kennisprogramma’s wel de beste oplossing of is men op zoek naar specifieke informatie. Misschien zijn er andere dingen nodig, of verschillende naast elkaar.’’

Gevoelige voelsprieten

De NOM wacht niet af. De organisatie is actief betrokken bij kansen en trends in de Noord-Nederlandse economie. Allemaal met één en hetzelfde doel: ondernemingen vooruithelpen. André Harmens: ,,Onze voelsprieten zijn gevoelig. We zoeken naar de trends en spelen daar op in. Een voorbeeld? We richtten de Smart Industry Hub Noord Nederland op omdat we zagen dat de digitalisering in de procesindustrie steeds belangrijker wordt. Dan heb je het ook over kunstmatige intelligentie. Vanuit gezamenlijke kennis en ontwikkeling, helpen wij op die manier ook de individuele ondernemers met hun groei en ambities.’’

Actuele thema’s worden ook in het licht gezet. Corona speelt bijvoorbeeld nog steeds. De informatiepagina over Oekraïne en Rusland is een ander voorbeeld. ,,We kennen bedrijven die voor een goed deel afhankelijk zijn van grondstoffen uit Oekraïne’’, zegt Bies. ,,En ook ondernemers die hele orders van producten naar Rusland gecanceld zien worden. Wij hebben niet altijd direct de antwoorden, maar kunnen wel ondersteunen en meedenken.’’

De vergroening, digitalisering, de eiwittransitie, reshoring en meer: de NOM streeft ernaar voorop te lopen in dit soort actuele vraagstukken. Dat betekent: actief de boer op, inventariseren en ongevraagd advies geven. Het betekent ook dat de NOM zorgt dat het belang van deze thema’s niet onderschat wordt. “We nodigen ondernemers uit om hierover mee te praten en te denken”.

Waardevol en onafhankelijk

Rond verschillende trends tuigde de NOM afgelopen jaren kennisprogramma’s op. Daarin worden ondernemers in bijvoorbeeld tien sessies geholpen met thema’s als het op de markt brengen van een nieuw product of dienst. Ook helpt de NOM startups bij het vinden van de juiste investeerders en worden programma’s ontwikkeld omtrent de ontwikkelingen in de foodsector.

De NOM legt haar focus op (startende) ondernemers in sectoren die als kansrijk en belangrijk richting de maatschappelijke ontwikkelingen worden gezien. Dit kan worden samengevat onder de kreten Slimmer, Gezonder en Duurzamer. Dan heb je het over de (hightech) maakindustrie, Food & Agro, Medtech, Chemie, Watertechnologie en IT/AI. Harmens: ,,We jagen aan en verbinden ondernemers via ons grote netwerk met onderwijs, overheid en andere ondernemers. We staan ze bij in hun groei en helpen hun vragen te beantwoorden.’’

De diensten van de NOM zijn veel waard, maar kosten niets. Nou ja, een kop koffie dan. Want dat is waarvoor de business developers van de NOM bij je langskomen. Alleen voor de kennisprogramma’s wordt een kleine bijdrage gevraagd. Bies: ,,Wij zijn er om te ondersteunen, te initiëren en om te adviseren. Dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat is waarom de NOM ooit is opgericht. Vanuit de afdeling ontwikkelen zijn wij de verbinder tussen de strategische maatschappelijke ontwikkelingen en de individuele bedrijven’’.