Matthew Groves, Rositsa Jordanova en Hoang Nguyen van Protyon
  • Life Sciences & Health
  • Investeren

NOM en LUMO Labs investeren in Protyon

De NOM en LUMO Labs investeren samen in Protyon. De Groningse healthtech startup, een spin off van de RUG en het UMCG, ontwikkelt voorspellende software die clinici helpt bij de keuze voor de best mogelijke behandeloptie voor elke individuele longkankerpatiënt.

‘Onze voorspellende technologie maakt het mogelijk om de behandeling van longkanker te personaliseren’, zegt Hoang Nguyen, COO van Protyon. ‘Door het geven van een gepersonaliseerd en goed onderbouwd behandeladvies kan de kwaliteit van leven van longkankerpatiënten aanzienlijk worden verbeterd. Simpelweg omdat de kans op ineffectieve behandelingen en hun bijwerkingen tot een minimum wordt beperkt.’

Betere klinische beslissingen

Wereldwijd worden jaarlijks gemiddeld meer dan twee miljoen nieuwe gevallen van longkanker vastgesteld. De behandeling is kostbaar en in de meeste gevallen helaas voor slechts korte tijd effectief. Veelal als gevolg van het ontstaan van nieuwe mutaties, waardoor de gebruikte medicatie tegen een gemuteerd eiwit niet meer werkt. Dat maakt het voor artsen uiterst lastig om de juiste doelgerichte behandeling te kiezen. Vooral wanneer er sprake is van een opeenstapeling van mutaties is het vaak een kwestie van trial and error. En juist om klinische beslissingen voor individuele patiënten te verbeteren en te onderbouwen heeft Protyon een oplossing ontwikkeld.

Moleculaire visualisatie

Kort gezegd maakt Protyon op basis van de genetische code van een mutatie een digitaal 3D-model. Het betreft een moleculaire visualisatie die het gedrag van eiwitmoleculen nabootst. ‘Dat zorgt voor een snel en nauwkeurig inzicht in hoe specifieke tumorcellen aangrijpen op eiwitten in bestaande en experimentele medicatie’, onderstreept Matthew Groves, Chief Science Officer van Protyon. ‘Door op eiwitniveau te kijken naar hoe een binding zal plaatsvinden kunnen we, met andere woorden, voorspellen of een behandeling bij een patiënt wel of niet gaat aanslaan. En inderdaad, die kennis biedt tegelijkertijd goede aangrijpingspunten voor het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen voor een gepersonaliseerde behandeling van longkanker. Ook willen we de technologie in de nabije toekomst toepasbaar maken voor andere vormen van kanker.’

Algoritme

Onlangs werd door Protyon een succesvolle pilotstudie afgerond. De startup laat hiermee zien dat de technologie ook in een klinische setting haar werk doet. ‘Kennis over de manier waarop mutaties de werking van medicatie op moleculair niveau beïnvloeden kan dus een enorme impact hebben op de keuze voor een effectieve behandeling’, zegt Nguyen. ‘Vandaar dat we momenteel werken aan het bouwen van een algoritme om het proces volledig te automatiseren. Daarna kunnen we opschalen en, omdat de hardware vereisten relatief laag zijn, overal ter wereld grote aantallen artsen en patiënten bereiken en helpen.’

Lagere zorgkosten

Om de startup te ondersteunen bij het zetten van vervolgstappen besloten de NOM en LUMO Labs uit Eindhoven, een investeerder in vroege fase startups, samen in Protyon te investeren. De financiering wordt gebruikt om de technologie uit te bouwen en een SaaS-model te ontwikkelen. ‘Het 3D-model en algoritme van Protyon helpen clinici om voor patiënten de gewenste match te maken met de meest effectieve behandeling van longkanker’, vertelt Annemieke Wouterse, Investment Manager van de NOM. ‘Naast een betere kwaliteit van leven van de patiënt resulteert dat tevens in lagere zorgkosten. De startup past uitstekend in de strategie van de NOM om te investeren in veelbelovende vroege fase Life Sciences & Health proposities.’

Divers team

Protyon is ontstaan uit een samenwerking tussen Matthew Groves en Josef Melcr. Als professor in de moleculaire biologie werkte Groves op het UMCG al een aantal jaren aan de technologie. Na een ontmoeting met Melcr, als onderzoeker aan de RUG actief op het snijvlak van biofysica, scheikunde en biologie, beseften beiden dat ze veel voor elkaar konden betekenen. Nadat Rositsa Jordanova en Hoang Nguyen zich, als respectievelijk CEO en COO, bij het tweetal voegden, werd begin 2023 Protyon opgericht. ‘Het is mooi om te zien dat zo’n compleet en divers team zich met hart en ziel inzet voor de verdere ontwikkeling en het daadwerkelijke gebruik van deze waardevolle technologie’, zegt Sven Bakkes, founding partner van LUMO Labs. ‘Als investeerders kijken we ernaar uit om deelgenoot te zijn van die reis.’

Financiering nodig?

Beantwoord 4 simpele vragen om snel te achterhalen of je eventueel in aanmerking komt voor financiering via de NOM.

Doe de financieringscheck