Meld je aan voor de kick-off Smart Industry Hub Noord-Nederland
 • HTSM
 • Innoveren

Meld je aan voor de kick-off Smart Industry Hub Noord-Nederland (25 september)

Na een aantal succesvolle Smart Factory fieldlabs (zie onder) hebben alle noordelijke organisaties de handen ineen geslagen om samen met de industrie in onze regio de volgende stap te zetten. We gaan beginnen met de Smart Industry Hub Noord-Nederland!

De Smart Industrie Hub Noord is er voor álle noordelijke bedrijven uit de maakindustrie en de procesindustrie. Dus voor grote en voor kleine bedrijven, voor de koplopers, maar ook voor bedrijven die nog moeten beginnen met digitalisering en Smart Industrie.

Wat biedt de Smart Industry Hub?

Het programma van de Smart Industry Hub is opgezet als een menu waaruit je een keuze kunt maken. Je kunt het hele programma doorlopen, maar ook onderdelen eruit. Voor de meeste activiteiten is deelname kosteloos. De inhoudelijke invulling is afhankelijk van de voorkeuren en de vragen die ondernemers hebben.

 • Je krijgt voorlichting over Smart Industry en Digitalisering. Dit kan via een gesprek op het bedrijf en via Smart Factory Workshops.
 • We hebben een Smart Factory Assesment samengesteld waarmee je kunt vaststellen hoe ver jouw bedrijf staat ten aanzien van Smart Industrie en welke stappen je kunt gaan zetten.
 • Je kunt samen met een expert je eigen Smart Industry stappenplan uitstippelen en een investeringsplan maken.
 • Er komen masterclasses waarin er in kleine groepen specifieke thema’s worden uitgewerkt. Denk daarbij aan masterclasses over 3D-printen of nieuwe verdienmodellen.
 • Er komen netwerkbijeenkomsten waar bedrijven die bezig zijn met Smart Industry elkaar kunnen ontmoeten en kunnen kennismaken met aanbieders van Smart Industry-oplossingen. Dit netwerk wordt georganiseerd in deelclusters die elk hun eigen Smart Factory dynamiek kennen: maakbedrijven, toeleveranciers, machinebouwers, procesbedrijven en technologie-aanbieders.
 • Je kunt met experts en technologie-aanbieders ‘de hei op’ om een blauwdruk te ontwikkelen van jouw eigen Smart Factory.
 • We gaan bedrijven helpen om aan te sluiten bij de grote Europese Smart Industry programma’s.
 • We gaan samen met alle onderwijsinstellingen een actieplan opzetten voor onderwijs.
 • En we gaan innovatieprogramma’s organiseren rond specifieke thema’s, denk aan Smart Industry voor de foodsector of Smart Industrie voor de energietransitie. Onderwerpen genoeg.

Een belangrijk onderdeel van de Smart Industry Hub is de zogenaamde “Skillslabs.” Dit zijn demo-locaties waar bedrijven Smart Industrie-oplossingen kunnen bekijken en uitproberen. We gaan er ook werknemers bijscholen in digitale competenties en studenten opleiden. De Skillslabs worden opgezet als samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs – MBO, HBO en de universiteit. Er komen drie Skillslabs in Noord-Nederland: in Drachten, Groningen en Emmen. Voor iedereen bijna om de hoek dus. Zo brengen we Smart Industry naar de bedrijven toe.

Eén Noordelijk platform

We willen in Noord-Nederland één herkenbaar platform hebben voor digitalisering en Smart Industry. Samen staan we sterker. Daarom hebben alle noordelijke organisaties via de Smart Industry Hub de handen ineen geslagen:

 • Branche organisaties FME en de Metaalunie.
 • NPAL (die zich specifiek op bedrijven uit de procesindustrie richt).
 • De vier noordelijke fieldlabs:  “Region of Smart Factories”, Technologies Added in Emmen, 5G-Groningen en het Innovatiecluster Drachten.
 • Ynbusiness in Friesland en Ik Ben Drents Ondernemer in Drenthe.
 • Het onderwijs (de RUG, Hanzehogeschool en NHL Stenden. Ook het MBO wordt aangesloten).
 • De NOM (die het programma coördineert totdat de Smart Industrie Hub als zelfstandig samenwerkingsverband verder kan).
 • De provincies en het ministerie van EZK (de Smart Industry Hub wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het SNN).

Andere organisaties zullen zich de komende jaren zeker bij de Hub gaan aansluiten. Iedereen die een bijdrage kan leveren aan Smart Industrie en digitalisering van de noordelijke economie is welkom om mee te doen.

Van bedrijven voor bedrijven

Overigens zit expertise over digitalisering en Smart Industry vooral bij de bedrijven zélf. We zien in Noord-Nederland steeds meer bedrijven die interessante “Smart Industry oplossingen” aanbieden. Deze komen uit de hoek van it- en software, industriële automatisering en machinebouwers, equipementleveranciers, aanbieders van digitale producten – bijvoorbeeld ERP, boekhouding of marketing, aanbieders van big-data oplossingen of kunstmatige intelligentie, ingenieursbedrijven en ervaren smart factory-consultants.

Deze “technologie aanbieders” kunnen digitalisering van onze industrie in een stroomversnelling brengen. Zo gaan we dat ook organiseren, door vraag en aanbod in kaart te brengen en op een slimme manier aan elkaar te koppelen. Dus het is “Van bedrijven voor bedrijven.” Zo moet onze Smart Industry Hub gaan werken.

Kick-off 25 september

De kick-off van de Smart Industry Hub Noord vindt plaats op vrijdag 25 september a.s. Het wordt een online bijeenkomst van 9.00 tot 10.15 uur.

Tijdens de kick-off gaan we uitleggen wat je van de SIH Noord kan verwachten. We laten drie voorbeelden zien van bedrijven die al flink bezig zijn met Smart Industry (Ge-tech, ZIUZ en de Suikerunie) en je kunt kennismaken met het SIH-team. We doen ook wat officiële handelingen, want het is natuurlijk wel de formele start. In één uur kom je dus alles te weten.

De kick-off vindt plaats bij JB Besturingstechniek in Oosterwolde en wordt integraal uitgezonden.