Hub, hub, hub! Doe mee met de Smart Industry Hub Noord-Nederland
 • HTSM
 • Innoveren

Hub, hub, hub! Doe mee met de Smart Industry Hub Noord-Nederland

Na een aantal succesvolle Smart Factory Fieldlabs hebben noordelijke organisaties de handen ineen geslagen om samen met de industrie in onze regio de volgende stap te zetten. We gaan beginnen met de Smart Industry Hub Noord-Nederland! De Smart Industry Hub Noord-Nederland is er voor álle noordelijke bedrijven in de maakindustrie en de procesindustrie. Dus grote en kleine
bedrijven, koplopers, maar ook bedrijven die nog moeten beginnen met digitalisering en Smart Industry.

Programma Smart Industry Hub

Het programma van de Smart Industry Hub is opgezet als een keuzemenu. Het hele programma kan worden doorlopen, maar ook onderdelen eruit. Voor de meeste activiteiten is deelname kosteloos. De inhoudelijke invulling afhankelijk is van de voorkeuren en de vragen die deelnemende ondernemers hebben. Een greep uit het aanbod.

 • Voorlichting over Smart Industry en Digitalisering via een gesprek op het bedrijf en via Smart Factory Workshops.
 • Een Smart Factory Assesment ‘hoe smart is jouw fabriek?’ Inclusief een stappenplan.
 • Samen met een expert een Smart Industry stappenplan uitstippelen en een investeringsplan maken.
 • Masterclasses waarin in kleine groepen bedrijven specifieke thema’s worden uitgewerkt, bijvoorbeeld over 3D-printen of nieuwe verdienmodellen.
 • Netwerkbijeenkomsten waar bedrijven die bezig zijn met Smart Industry elkaar kunnen ontmoeten en kunnen kennismaken met aanbieders van Smart Industry-oplossingen.
 • ‘De hei op’ met experts en technologie-aanbieders om een blauwdruk te ontwikkelen van de eigen Smart Factory.
 • Hulp om aan te sluiten bij de grote Europese Smart Industry programma’s.
 • Samen met alle onderwijsinstellingen een actieplan opzetten voor onderwijs.
 • Innovatieprogramma’s organiseren rond specifieke thema’s, denk aan Smart Industry voor de foodsector of Smart Industry voor de energietransitie.

Skillslabs

Een belangrijk onderdeel van de Smart Industry Hub zijn de zogenaamde Skillslabs. Dit zijn demo-locaties waar bedrijven Smart Industry-oplossingen kunnen bekijken en uitproberen. We gaan er ook werknemers bijscholen in digitale competenties en studenten opleiden. De Skillslabs worden opgezet als samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs – mbo, hbo en de universiteit. Er komen drie Skillslabs in Noord-Nederland: in Drachten, Groningen en Emmen.

Van bedrijven voor bedrijven

Expertise over digitalisering en Smart Industry zit vooral bij de bedrijven zélf. We zien in Noord-Nederland steeds meer bedrijven die interessante Smart Industry-oplossingen aanbieden. Deze komen uit de hoek van IT- en software, industriële automatisering en machinebouwers, equipmentleveranciers, aanbieders van digitale producten – bijvoorbeeld ERP, boekhouding of marketing, aanbieders van big-data oplossingen of kunstmatige intelligentie, ingenieursbedrijven en ervaren smart factory-consultants. Deze technologie-aanbieders kunnen digitalisering van onze industrie in een stroomversnelling brengen. Zo gaan we dat ook organiseren, door vraag en aanbod in kaart te brengen en op een slimme manier aan elkaar te koppelen. Dus het is ‘Van bedrijven voor bedrijven’. Zo moet onze Smart Industry Hub gaan werken.

Doe het assessment

Het Noord-Nederlandse Fieldlab Region of Smart Factories (RoSF) ontwikkelde een scan die de basis vormt van het Nationale Smart Industry Assessment. Met deze test kunnen productiebedrijven uit de maak- en procesindustrie vaststellen waar ze staan en welke stappen ze nog kunnen zetten op weg naar een Smart Factory. Doe het assessment!