Financiering voor drinkwater-startup SolarDew
  • Water
  • Investeren

Financiering voor drinkwater-startup SolarDew

In veel westerse landen is schoon drinkwater een vanzelfsprekendheid, maar op vele plekken in de wereld en zeker in afgelegen gebieden is dat vaak niet het geval. SolarDew is in staat schoon en veilig drinkwater te maken uit zeewater, brakwater maar ook uit water wat verontreinigd is met bijvoorbeeld arseen of fluor.

Daarvoor maakt SolarDew gebruik van een zeer eenvoudige technologie die enkel gebruik maakt van zonnewarmte en zwaartekracht. Het Netherlands Enabling Watertechnology Fund investeert samen met Oost NL en VOx Impuls in SolarDew. Met de investering van in totaal ruim 1 miljoen euro kan de startup de laatste stappen zetten in de ontwikkeling van hun innovatieve waterzuiveringstechnologie, vooraf aan de marktlancering, met het doel om meer dan 1 miljoen mensen in 2030 van schoon drinkwater te voorzien.

Twee miljard mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater en waterschaarste zal deze situatie in de komende jaren nog complexer maken. De Verenigde Naties verwacht dat in 2030 ongeveer de helft van de wereldbevolking te maken krijgt met waterschaarste. De groeiende wereldbevolking en klimaatverandering zijn belangrijke factoren voor de toenemende waterschaarste.

Water uit verdamping en condensatie

SolarDew heeft een oplossing die zich focust op huishoudens en gemeenschappen, vooral in afgelegen gebieden waar geen of weinig infrastructuur is. Daarvoor maakt het bedrijf gebruik van een innovatieve membraandistillatietechnologie die de natuurlijke processen van verdamping en condensatie optimaliseert met behulp van een uniek membraan.

Het product van SolarDew ziet eruit als een soort zonnepaneel, maar in plaats van zonnestraling om te zetten naar elektriciteit, gebruikt het paneel direct de warmte om drinkwater te produceren. “Bijvoorbeeld zeewater wordt in het systeem gepompt, door de hitte van de zon verdampt het water. Daarbij passeert de waterdamp een membraan waar zouten, zware metalen maar ook virussen en bacteriën niet doorheen kunnen. Het schone water wordt opgevangen en het geconcentreerde vuile water wordt afgevoerd”, legt Alexander van der Kleij, CEO en een van de oprichters van SolarDew, uit. Bijkomend voordeel van SolarDew’s oplossing is dat het gaat om een modulair systeem dat makkelijk schaalbaar is en daarmee geschikt is voor zowel huishoudens als gemeenschappen.

Investering versnelt ontwikkeling

Met de investering van ruim 1 miljoen euro kan SolarDew de laatste stappen zetten om hun product door te ontwikkelen en het gereed maken voor productie. Belangrijke stappen zijn het valideren van het product in het veld. “Met deze investering kunnen we dit jaar een eerste Water Station bouwen in samenwerking met Ballast Nedam, voor gebruik bij een van hun infrastructuurprojecten in Afrika. Daarnaast zorgt de investering ervoor dat we aanspraak maken op een aanvullende investering vanuit het European Innovation Council”, zegt Van der Kleij.

Erik Beekmans, Director Export & Project Finance, Ballast Nedam International Projects. “Wij zijn heel enthousiast om de ‘launching customer’ te zijn van SolarDew. Buiten het CSR-aspect om SolarDew te supporten, dient dit eerste project voor Ballast Nedam dan ook echt als testcase om deze techniek op grotere schaal in te zetten. Wij kijken met vertrouwen uit naar de implementatiefase.”

Allard van der Horst, Investeringsmanager voor het Netherlands Enabling Watertechnology Fonds, gemanaged door de NOM “Solar Dew heeft een innovatieve oplossing ontwikkeld voor het produceren van schoon drinkwater op locatie. Ze zitten in laatste Proof of Concept-fase waarbij het de bedoeling is dat er in de tweede helft van dit jaar een pilot opstelling wordt opgebouwd waarna de validatie in samenwerking met launching customer Ballast Nedam plaats moet gaan vinden. Wij hebben vertrouwen in de productontwikkeling én in het team van Solar Dew. Qua type bedrijf en de fase waar ze in zitten past Solar Dew prima bij de doelstellingen die het NEW-fonds nastreeft: het verstrekken van financieringen aan innovatieve start-ups in de watertechnologie sector.”

“Met de technologie van SolarDew kunnen mensen hun eigen drinkwater produceren, zelfs als de meest dichtstbijzijnde waterbron zeewater is of een hoog gehalte aan mineralen, metalen of zouten bevat. Daarbij biedt SolarDew een betaalbare oplossing die ook schaalbaar is, dat vergroot de kans op marktacceptatie”, vertelt Joka Bosch, investment manager Energy bij Oost NL. Oost NL investeert vanuit ION+2, een fonds voor innovatieve ondernemers in de provincies Gelderland en Overijssel. De middelen van het ION+2-fonds komen uit het Europese REACT-EU-programma.

Maarten van Middelkoop, portfoliomanager van VOx Impuls: “Solar Dew biedt een veelbelovend alternatief voor weliswaar betrouwbare maar relatief kostbare reverse osmose technologie dat buiten het bereik ligt van miljoenen mensen in landen in o.a. Sub Sahara Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Een investering in de validatie van deze technologie in niet-Westerse context past goed bij onze focus op duurzame oplossingen binnen het domein van SDG 6 (toegang tot schoon drinkwater en sanitair).”

In opdracht van SolarDew werd de financiering begeleid door Generous Minds, een coöperatie van impact gedreven experts die maatschappelijke ondernemingen ondersteunt met zowel expertise als toegang tot impact gedreven kapitaal. Ronald Beuk founder van Generous Minds: “SolarDew is een super innovatieve en schaalbare oplossing voor een groots wereldprobleem. Het is een potentiële impact unicorn, die we met hart en ziel ondersteunen in het door ontwikkelen van hun impact en business.”

Verhuizing naar Wageningen

Via Oost NL heeft SolarDew een geschikte locatie in het Agro Business Park bij de Universiteit van Wageningen kunnen vinden. “Voor ons is de nabijheid van de WUR een belangrijke reden voor de verhuizing. We verwachten met de universiteit verder te kunnen samenwerken op onderzoeksgebied en op termijn talent aan ons te kunnen binden”, besluit Van der Kleij.

Financiering nodig?

Beantwoord 4 simpele vragen om snel te achterhalen of je eventueel in aanmerking komt voor financiering via de NOM.

Doe de financieringscheck