Dutch Theatre Systems staat op eigen kansrijke benen
  • HTSM
  • Investeren

Dutch Theatre Systems staat op eigen kansrijke benen

Is deze coronatijd nou het juiste moment om het volledige belang van een bedrijf in theatertechniek te verwerven? Jazeker, zegt Roelof Bakker. Hij nam met zijn Van Raad Investments onlangs de aandelen in Dutch Theatre Systems & Services (DTS²) over van de andere aandeelhouder, Participatiefonds Ondernemend Groningen (onderdeel van NOM), dat in 2009 in het bedrijf investeerde. ‘Het is een mooi huwelijk geweest.’

Die vraag is hem de afgelopen tijd regelmatig gesteld. ‘Beetje gek moment, nu de hele theaterwereld op zijn gat ligt. Of niet?’ Roelof Bakker heeft het zichzelf ook wel afgevraagd, maar kwam steeds tot dezelfde conclusie: het is mooi geweest, het moment is prima. ‘Dit is een logisch vervolg op een verbintenis van dik tien jaar. DTS² is sterk, kan op eigen benen staan, ook in deze tijd.’

Natuurlijk, ook het in Groningen gevestigde DTS² heeft te maken met de grillen van het virus en de maatregelen die ertegen worden genomen. Maar verwar de impact niet met die op de creatieve sector. ‘Wij doen de techniek. Dat is een ander verhaal. De lege zalen betekenen aan de ene kant dat theaters amper inkomen hebben. Dat kan impliceren dat ze besparen op onderhoud en vernieuwing. Aan de andere kant zie je theaters die dit moment juist aangrijpen om hun zalen een grote beurt te geven. Bovendien lopen meerjarige renovatieplanningen door.’

Door de koppeling van expertises ontstaan ideeën die in de afzonderlijke ondernemingen niet zouden bovenkomen.
Roelof Bakker, Van Raad Investments

VRI Tech Group

Dat de zich voortslepende situatie diep triest is voor de theatersector, is duidelijk. ‘We komen schrijnende verhalen tegen. Wij vinden cultuur belangrijk, dit is echt niet leuk. Maar zakelijk valt het voor ons dus mee. We hebben nagenoeg het hele jaarbudget voor dit jaar alweer in portefeuille. Afgezien daarvan: ik denk niet op korte termijn. De theatermarkt komt heus wel weer terug. Het is moeilijk, maar het komt goed.
DTS² gaat een mooie toekomst tegemoet.’

En als het zo ver is, dan kan DTS² vol op het gas. Dat heeft te maken met de bijzondere aard van de bedrijven die Van Raad in de loop van de jaren verzamelde. Het gaat naast DTS² om Integron (hydraulische systemen, energiesystemen), Wadcon Automation (industriële automatisering van machines), Habeload Lifting Solutions (industriële tilhulpen), Hecas Techniek (inspecties en onderhoud) en Munter (elektrotechniek en kastenbouw). Samenwerkend binnen de VRI Tech Group.

Dat is geen toevallig rijtje. De bedrijven versterken elkaar op verschillende fronten. Zo zijn ze naast elkaar gehuisvest aan de Duinkerkenstraat in Groningen. En in Hendrik-Ido-Ambacht maken Integron en DTS² gebruik van dezelfde vestiging als Munter. ‘Maar we hebben ook vestigingen in Leeuwarden en Emmen. De kracht is de samenwerking, de uitwisseling van mensen en kennis op het terrein van aandrijftechniek, hijs- en heftechniek, engineering en besturing. In een crisistijd zoals waarin we nu zitten zie je dat de ene onderneming minder draait en de andere beter. Door de hechte samenwerking kunnen onze mensen projectmatig ondersteunen in één van de beter draaiende bedrijven. We hebben niemand hoeven ontslaan.’

Dutch Theatre Systems staat op eigen kansrijke benen

Roelof Bakker, CEO Van Raad Investments, ziet de toekomst van DTS2 met vertrouwen tegemoet.

Meer uitdaging

Het bedrijfsmodel werkt prima, zegt Bakker. ‘De efficiëntieverhoging is fors. Dat we gebruikmaken van elkaars huisvesting en resources, levert veel op. Alle bedrijven delen ook hun overhead. Het zijn dezelfde administratiesystemen, dezelfde IT. Dat scheelt veel.’ Bakker heeft het met nadruk over verschillende bedrijven. De manier waarop die verweven zijn, kán de indruk geven dat het gaat om één bedrijf met verschillende divisies. ‘De verschillende ondernemingen zijn meer dan dat. Ze hebben allemaal een eigen markt, een eigen karakter, een eigen management. Maar ze delen hun kennis en worden allemaal ondersteund vanuit de groep. We hebben best wat geüniformeerd, zoals ook de tarieven intern. Je wil natuurlijk niet dat de bedrijven onderling tijd verdoen en elkaar gaan beconcurreren.’

Veruit de meeste werknemers zijn zeer content met de samenwerking binnen de VRI Tech Group. ‘Ze weten dat hun baanzekerheid hoger ligt. Maar wat nog belangrijker is: ze worden vaker door de techniek uitgedaagd als er aan een gezamenlijk project wordt meegewerkt. Of omdat ze bij één van de zusterbedrijven kunnen invallen.’

NOM en DTS²

De samenwerking die is ontstaan, is goed voor meer dan efficiëntie en synergie. ‘Je hebt het dan over innovatiekracht en risicospreiding. Door de koppeling van expertises ontstaan ideeën die in de afzonderlijke ondernemingen niet zouden bovenkomen. Dat kan nieuwe producten opleveren, het openen van nieuwe markten. Dat gebeurt dus ook.’

In wezen is het ontstaan van Dutch Theatre Systems & Services een typisch voorbeeld van dat denken. In 2008 ontstond op de engineeringsafdeling van Integron een idee voor de ontwikkeling van een nieuw type lier, geschikt voor in theaters. In plaats van zelf die markt te willen betreden, zocht Bakker contact met Roden Staal, dat al in de theatermarkt opereerde, om een samenwerking op te tuigen. Dat denken dus.

Dat was in 2008, aan de vooravond van de financiële crisis. Die werd het staalbedrijf fataal. Voor Roelof Bakker geen reden om het plan te laten varen. Hij vroeg de NOM medeaandeelhouder te worden van een nieuw op te richten bedrijf dat deels uit het faillissement van Roden ontstond: DTS². Een nieuwe loot aan de stam, in een totaal nieuwe markt.

Dat past dan weer prima bij de carrière van Roelof Bakker, die een combinatie lijkt van doorzettingsvermogen, interesse en toeval. ‘Ik ben van de theaterwereld gaan houden sinds DTS². Dat kwam echt toevalligop mijn pad. Net als de hele technieksector eigenlijk. Daar bewegen al mijn bedrijven zich in, maar ik heb zelf helemaal geen technischeachtergrond.’

Dutch Theatre Systems staat op eigen kansrijke benen

Jac Boiten

Bakker, die zijn wortels in Groningen heeft, maar al een tijd in Amsterdam woont, is geschoold als bedrijfseconoom. Hij kwam ooit als consultant terecht bij het toenmalige Jac Boiten, raakte onder de indruk van de technische puzzels die er werden gelegd, van de oplossingen die altijd werden gevonden. Met Van Raad Investments werd hij eigenaar en doopte het bedrijf om in Integron.

‘Dat was de start, ik voerde toen ook de directie. Maar na verloop van tijd raakte ik weer voornamelijk betrokken bij financial restructuring en turnaround consultancy. Erg uitdagend en leerzaam. Sinds eind 2018 richt ik mij volledig op directievoering en investment management.’ Nu is de cirkel dus weer rond.

Voor de NOM is dit verhaal een prachtig voorbeeld van hoe het zou moeten werken. Helpen met de start of de groei en als het moment daar is het belang weer verkopen om nieuwe ondernemers te kunnen helpen. Roelof Bakker: ‘Het was een mooie relatie met de NOM, een loyale partner, die op een mooie manier wordt afgesloten.’

Financiering nodig?

Beantwoord 4 simpele vragen om snel te achterhalen of je eventueel in aanmerking komt voor financiering via de NOM.

Doe de financieringscheck