Webinar Diversiteit & inclusiviteit
 • Diversiteit

Diversiteit & inclusiviteit in het bedrijfsleven – In Nederland niet echt een thema meer. Toch?

Laten we beginnen met het uitleggen van de termen diversiteit en inclusiviteit. Diversiteit is de mix van mensen in je organisatie. Inclusiviteit is wanneer iedereen zich er thuis en gelijkwaardig voelt. Als je om je heen vraagt, is iedereen het er wel over eens: beide zijn belangrijk. Maar kom op zeg, dit is in Nederland geen thema meer waar we heel hard voor moeten vechten?

Meer dan 90% van groeigeld naar startups met mannen

Fout! Denk hier maar eens over na: de afgelopen jaar ging iets meer dan 90% van het uitgegeven groeigeld in Nederland naar startups met alleen maar mannen aan het roer. Ne-gen-tig procent! Hoe kan dit? Hoe kan het dat die wereld nog steeds vooral door mannen wordt geregeerd? We weten allemaal dat de meest geschikte persoon de functie moet bekleden, of dit nou een man of een vrouw is. Zijn vrouwen dan minder geschikt?

Vooroordelen, vooroordelen, vooroordelen

Het heeft allemaal te maken met (vaak onbewuste) vooroordelen in de wereld van startups. Vaak is een gebrek aan diversiteit geen bewuste keuze, maar ontstaat het bijna vanzelf. Mannelijke investmentmanagers zoeken in hun eigen netwerk van mannen naar een passend lid voor de RvC van de startups waar ze in investeren. Of een man geeft input aan een vacaturetekst voor het managementteam, die daardoor vol ‘mannelijke’ termen staat waarop vooral mannen reageren. En dan wordt die vacature ook nog eens uitgezet in het eigen netwerk, dat inderdaad voornamelijk bestaat uit mannen. Kortom: vrouwen krijgen in dit verhaal echt minder kansen.

Waarom is dit eigenlijk een probleem?

En dit is jammer. Jammer omdat er uit een te kleine vijver wordt gevist. Omdat er toch echt sprake is van (onbewuste) discriminatie. Omdat vrouwelijke ondernemers minder kans hebben kapitaal binnen te halen. En omdat organisaties dan geen afspiegeling van de maatschappij zijn. Terwijl bewezen is dat teams die divers en inclusief zijn:

 • Innovatiever zijn
 • Betere producten en diensten leveren
 • Betere en betrouwbaardere beslissingen nemen
 • Productiever zijn
 • Aantrekkelijk zijn voor nieuw, talentvol personeel

Een voorbeeld: ontwikkel je een product voor mobiliteit? Betrek er iemand met een lichamelijke beperking bij en neem zijn of haar opmerkingen mee. Wanneer je dat doet, wordt je product toegankelijker voor een bredere groep van eindgebruikers.

Kortom: diverse teams zijn betere teams en hebben een positieve invloed op de prestaties van organisaties. We laten dus enorme kansen liggen.

#FundRight

Diversiteit & Inclusiviteit NOM WebinarDaarom heeft de NOM het diversiteitsstatement #FundRight ondertekend. Hiermee belooft ze binnen drie jaar alleen nog te investeren in startups waarvan het managementteam voor minimaal 35% bestaat uit vrouwen. Een hele weg te gaan, want op dit moment is dat nog maar 12,7%. Daarnaast verklaart ze in juni 2022 een investmentteam te hebben dat uit minimaal 35% uit vrouwen bestaat. Dat is nu 32%.

Jouw eigen cirkel kleurt jouw waarneming. ‘Neem eens de dorpsgek aan’. Dan weet je zeker dat je iemand aanneemt die anders is dan de rest.

Tips voor diversiteit en inclusiviteit in jouw organisatie

Denk er eens écht over na. Hoe bevooroordeeld ben jij? En waar let je op wanneer je iemand aanneemt? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je alleen maar mensen aanneemt die ‘goed in het team passen’? Juist; dan heb je een team van allemaal dezelfde soort mensen. Is dat slim? Een aantal tips:

 1. Lees je in, ga in gesprek, kijk om je heen, wees nieuwsgierig
 2. Wat is jouw bias? (vooroordelend denkpatroon)
 3. Ga het gesprek aan in je organisatie
 4. Werf nieuwe mensen ‘inclusief’, met een ‘inclusieve’ sollicitatiecommissie
 5. Word bewust van taalgebruik, maak het inclusief
 6. Vorm met elkaar een beleid
 7. Zorg voor een veilige werkomgeving
 8. Ga NIET voor positieve discriminatie

Wat doet de NOM zelf?

Uiteraard werkt de NOM zelf ook hard aan dit thema. Ze streeft naar een divers personeelsbestand en naar een inclusieve organisatie. Dit betekent: oogkleppen af en vooroordelen de deur uit.

Dit is wat de NOM zelf doet of heeft gedaan:

 • Ondertekening #FundRight
 • HR betrokken en werving- en selectieprocedure onder de loep
 • Sessie met Nommers
 • Beleid ontwikkelen
 • Whitepaper over diversiteit & inclusie
 • Verschillende blogs
 • Verschillende events

Vragen?

Vragen over het thema inclusiviteit & diversiteit binnen de NOM? Neem contact op met Ellen Ploeger (Flinc – onderdeel van de NOM) via 06 481 779 08, of Annemarie Atema (NOM) via 06 464 309 54.