Diverse vragen
  • Diversiteit

Diverse vragen aan Jellie Tiemersma

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat resultaten verbeteren in een diverse en inclusieve organisatiecultuur. Welke maatregelen nemen bedrijven om diversiteit & inclusiviteit in hun organisatie te bevorderen? En heeft dat gevolgen voor de stijl van leidinggeven? Wij zijn benieuwd of en hoe ondernemers dit oppakken.

Diverse vragen aan vragen aan Jellie TiemersmaJellie Tiemersma
Directeur/eigenaar Personal Too, Bestuurder bij VNONCWMKB Noord, commissaris bij Fier en Nijestee en voorzitter van Stichting Aletta Jacobs Noord Nederland.

Personal Too
Consultancy en Strategie

Thema’s
Governance, diversiteit en inclusie en ondernemerschap met impact.

Hoezo is D&I een van je aandachtsgebieden?

Ik weet eigenlijk niet beter dan dat ik mij betrokken voel bij deze thematiek. Dat begon al toen ik, op mijn eenentwintigste, terechtkwam in het bestuur van het emancipatiebureau Friesland. Ik merkte dat mannen en vrouwen niet altijd gelijkwaardig behandeld werden en dat vond ik zo onlogisch. Ik heb me als vrouw niet belemmerd gevoeld om te doen wat ik wil. In de basis geloof ik dat je alles wat je wilt kunt bereiken. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Daarom maak ik me sterk voor de verbetering van de positie van vrouwen.

Hoe vinden anderen jouw stijl van leidinggeven?

Over het algemeen vinden mensen mij vrij duidelijk en direct in de zin van dat ik erg gericht ben op waar we met zijn allen naartoe willen. Mijn stijl is faciliterend, ik lever graag een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en groei van medewerkers. Ik ben ook een adaptief leider. Daarmee bedoel ik dat ik mijn stijl aanpas aan mijn rol in een situatie en snel kan schakelen.

Ben je nog steeds vooral gericht op vrouwen?

Nee. Intussen kijk ik breder en vind ik dat veel bedrijven hun producten en diensten inclusiever kunnen en moeten maken. Het reguliere aanbod is te vaak standaard en voldoet niet aan de verwachtingen van grote en belangrijke doelgroepen als mensen met een migratieachtergrond, mensen met een chronische ziekte of beperking, vrouwen en singles. Ik zie dat ondernemers zo veel markten missen. Ik wil ze laten zien dat divers en inclusief ondernemerschap leidt tot innovatie en betere producten en diensten. Daar komt bij dat het ook belangrijk is een aantrekkelijke werkgever te zijn. De arbeidsmarkt is krap, er zijn veel verschillende soorten mensen nodig. Die zullen als ze de kans krijgen kiezen voor een inclusieve werkomgeving.

Hoe doe je dat, diverser en inclusiever worden?

Diversiteit en inclusiviteit gaat er wat mij betreft over dat je verder kijkt dan je neus lang is, dat je soms even oncomfortabel durft te zijn, en dat je wendbaar, weerbaar en innovatief acteert. Daar moet je actief en hard aan werken en dat is soms best spannend. De samenleving wordt hoe dan ook diverser. Als je daar met je onderneming een rol in wilt spelen zul je drempels over moeten en je zicht verbreden. Dat kan door iemand aan te nemen die wat minder op jezelf lijkt en in privé-setting door eens naar een ander cultureel festival te gaan of eens ergens anders te gaan eten dan bij een pizzeria.

Schiet het een beetje op met D&I bij ondernemingen?

Een aantal minder prettige voorbeelden hebben ervoor gezorgd dat D&I nu versneld hoog op de agenda staat bij bedrijven. Het is natuurlijk jammer dat het zo moest gaan, maar soms is dat dus nodig. Er ontstaat bewustwording en dat is goed. D&I gaat de hele organisatie aan, maar de top moet het goede voorbeeld geven. En dat gaat verder dan alleen een vinkje zetten. Diversiteit is niet meteen altijd leuk, het is ook even wennen aan elkaar. Met de NOM starten we een reeks estafette events waarmee we het proces versnellen. Onder de noemer ‘Stop Talking, Start Doing’ gaan we samen met ondernemers, investeerders, onderwijs en beleidsmakers verder werken aan een inclusiever Noord-Nederland. Omdat dat ons allemaal iets oplevert. We hebben er nu wel lang genoeg over gepraat.