Stop talking
  • Diversiteit

Stop talking, start doing

’Stop Talking, Start Doing’’, zegt al genoeg, toch? Wij hoeven jou inmiddels niet meer te vertellen dat een inclusieve en diverse werkomgeving bijdraagt aan het succes van jouw onderneming, project of programma.

Diversiteit en inclusie is geen doel op zich. Het is een middel, een randvoorwaarde voor meer creativiteit, innovatie en daaruit voortvloeiend een sterke, winstgevende en maatschappelijk relevante onderneming. Divers en inclusief ondernemen betekent moed tonen! Met een open blik de wereld in willen kijken.

Woensdag 11 mei as organiseert de NOM een event van 13:00 – 15:00 uur in het Drents Museum te Assen.

Host: Jellie Tiemersma

Waar loop je mee naar buiten?

  • Concrete to do’s waar je morgen mee aan de slag kan om jouw organisatie diverser en inclusiever te maken. Deze to do’s zijn samengesteld door zorgvuldig geselecteerde partijen uit het noordelijke ecosysteem.
  • To do’s die directe invloed hebben op de innovatiemeter van jouw onderneming, project of programma.
  • Tips en tricks van inspirerende kartrekkers uit het noordelijk ecosysteem, bijvoorbeeld tips over het opzetten van een spin-off naast de bestaande onderneming en de impact hiervan op innovatie en creativiteit.