Autonome systemen nieuwe cash cow voor Noord-Nederland
  • HTSM
  • Innoveren

Autonome systemen nieuwe cash cow voor Noord-Nederland

Met de nieuwe European Digital Innovation Hub, de EDIH, heeft Noord-Nederland een nieuwe cash cow in huis gehaald. Onze regio gaat zich specialiseren in autonome systemen.

Als onderdeel van zijn digitaliseringsstrategie krijgt Europa een netwerk van 200 EDIH’s. De thema’s zijn over Europa verdeeld. Kwartiermaker Hans Praat is blij dat de noordelijke EDIH zich kan gaan richten op autonome systemen. ‘Een schot in de roos. Autonome systemen worden onmisbaar om de belangrijke transities te doorlopen en bieden veel kansen voor de industrie om nieuwe producten en diensten te gaan leveren.’

De bedrijven die autonome systemen kunnen leveren hebben grote kansen. Want: we moeten wel, met de uitdagingen die op ons afkomen. De krappe arbeidsmarkt knelt natuurlijk, maar ook in de energiesector liggen forse vraagstukken, in de gezondheidszorg, de bouwsector, de agro en meer. Autonome systemen gebruiken onder meer kunstmatige intelligentie om processen beter en efficiënter te maken. Ze zijn al in opmars, door de toewijzing van de EDIH komt de oplevering ervan in het Noorden in een stroomversnelling, denkt Praat.

‘Dit wordt echt een cash cow, als het zo uitpakt als we denken’, zegt hij. ‘We hebben voor de komende zeven jaar financiering om van Noord-Nederland een koploper te maken op het gebied vaan autonome systemen. Een onderdeel daarvan is dat we dé proeftuin van Europa worden. Door samenwerkingen tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen hebben we de kans een voorsprong op te bouwen.

We ontwikkelen faciliteiten waar getest kan worden, we zetten projecten op om kennis om te zetten in producten, we knopen verbindingen met de rest van Europa. Hier gaat de innovatie plaatsvinden die geëxporteerd kan worden.’

Testfaciliteiten

In zowat elke branche worden autonome systemen van steeds groter belang. In ons landsdeel ligt de focus op die gebieden waar transities moeten worden doorlopen op weg naar verduurzaming van de economie: smart agro; de fabriek van de toekomst, Life Sciences & Gezondheid; bebouwde omgeving, utiliteit (vooral energie) en mobiliteit. En zo versterken de antwoorden op die opgaven aan de ene kant, en de ontwikkeling van autonome systemen aan de andere kant elkaar. Hans Praat: ‘Om die transities zichtbaar te maken, en vooral ook de antwoorden die autonome systemen kunnen leveren, willen we per vakgebied testfaciliteiten ontwikkelen. Daarin kunnen aanbieders en potentiële klanten direct tonen en zien wat de technologie kan betekenen. Daar komen ook samenwerkingen en innovatieve projecten tot stand.’

Veel meer programma’s worden tot stand gebracht. Zo is een skills programma in de maak, nieuwe diensten voor financiële ondersteuning van bedrijven die actief willen worden op het gebied van autonome systemen, het nieuwe landelijke leerconcept Smart Makers Academy, een ondernemersloket en een programma om Noord-Nederland te profileren als expert-regio. Veertig organisaties – van werkgeversclubs tot onderwijsinstellingen – denken en doen mee.

De EDIH is los, de presentaties voor op de Hannover Messe zijn gemaakt, de openingsborrel volgt ergens dit voorjaar. ‘We gaan de thema’s en de rol van autonome systemen daarin de komende tijd onder de aandacht brengen. Samen met de bedrijven die zich er als leverancier mee bezighouden versterken we hun proposities. We zetten ze in de etalage in binnen- en buitenland. En we gaan bedrijven aantrekken die op zoek zijn naar een omgeving vol innovatie. We hebben hier de kennis, die we verder gaan uitbouwen, ook aan de universiteit en hogescholen, waar ook meer aandacht voor het onderwerp komt.’

Opvolger SIH?

Raakvlakken zijn er hier en daar wel (een Smart Factory kan niet zonder Autonomous Systems), maar een directe opvolger van de Smart Industry Hub (SIH) is EDIH niet. De insteek van de SIH is het helpen van de maak- en procesindustrie met het slimmer worden. Vraaggedreven, zou je kunnen zeggen. De EDIH werkt in wezen omgekeerd. Daar ligt de nadruk op het versterken van het aanbod van bedrijven die autonome systemen leveren. Toch zijn het opgebouwde netwerk en de opgedane kennis van de afgelopen jaren natuurlijk waardevol voor de groei van EDIH in Noord-Nederland.