Fastlane Program (AgriFood)

Fastlane program

Fastlane combineert maatwerk begeleiding, persoonlijke coaching en een netwerk van experts van wereldklasse. Aan de hand van een intake, assessment en selectiedag worden vijf tot zeven bedrijven geselecteerd voor deelname aan de volgende editie. Nadat elk bedrijf haar eigen doelstellingen voor het programma heeft bepaald wordt er een plan ontwikkeld die in zes maanden in nauwe samenwerking met diverse experts wordt uitgevoerd. Met als ultiem doel om je bedrijf klaar te stomen voor de volgende investeringsronde.

Doel van het programma

Fastlane is hét tailormade programma voor innovatieve ondernemingen in de agrifood sector en wordt georganiseerd vanuit Invest-NL en Foodvalley NL.

Het doel van Fastlane is om met behulp van een multidisciplinair team van experts de groei van je bedrijf te stimuleren en daarbij de juist investeerders aan te trekken. Fastlane biedt maatwerk ondersteuning voor vraagstukken waar jouw onderneming tegen aanloopt. Het programma bestaat uit 4 fases:

  • Milestone scan: door middel van een gezamenlijke analyse van experts worden er specifieke groeidoelen geïdentificeerd die je gedurende Fastlane wilt bereiken.
  • Kick-off voor opstellen roadmap: De experts en de onderneming stellen een strakke roadmap op om toe te werken naar de realisatie van de milestones.
  • 1:1 persoonlijke begeleiding: Middels intensieve werksessies wordt er samen met experts 1:1 gewerkt aan de geïdentificeerde milestones, zoals bijvoorbeeld het aantrekken van de juiste partners, het definiëren van een go-to-market strategie, of het optimaliseren van productie en/of distributie.
  • Financiering: het doel van het programma is om je bedrijf klaar te stomen om succesvol groeifinanciering op te halen. Samen met de experts zal er gewerkt worden aan specifieke onderdelen die van belang zijn voor het fundraising proces.

Vierde editie 12 juni van start

Voor de vierde editie die op 12 juni start zullen 5-7 ondernemingen geselecteerd worden die onderdeel mogen uitmaken van het programma. In dit document kun je meer informatie vinden over de inhoud, scope, selectiecriteria en kosten van het programma. Mocht je geïnteresseerd zijn om deel te nemen dan is het tot 21 mei mogelijk om je aan te melden via de website van Invest-NL.

Contact

Om meer over Fastlane te leren, organiseert Invest-NL iedere woensdagmiddag informatie meetings om 16u. Zou je hier aan deel willen nemen of heb je andere vragen over het programma neem dan gerust contact op met Alex Berhitu, E.
berhitu@nom.nl of T. +31 6 255 472 69