Terug naar het overzicht

Web-IQ gaat voor financieel en maatschappelijk rendement

Het hogere doel van Web-IQ komt overeen met dat van haar klanten: méér criminaliteit op internet oplossen en in het bijzonder kinderporno aanpakken. “Wij kunnen daar met onze technologie aan bijdragen door een gezonde, duurzame business op te bouwen”, zegt CEO Eldert van Wijngaarden.

Web-IQ ontwikkelde het intelligence platform Voyager. Dit is een computerprogramma dat op een methodische en geautomatiseerde manier het internet doorzoekt. Met dit platform kunnen kinderporno en andere criminele activiteiten worden opgespoord. De technologie is van grote internationale betekenis.

Sinistere bijvangst
De relatief ingewikkelde markt waarop Van Wijngaarden en zijn compagnon Mathijs Homminga actief zijn, kwam bij toeval op hun pad. Het begon allemaal met de sinistere bijvangst van een totaal ander softwareproduct. “We hadden internetmediabedrijf Kalooga opgezet, dat zoektechnologie ontwikkelde voor fotoverzamelingen. De ingebouwde filters die pornobeelden blokkeerden, bleken ook kinderporno op te vangen. We zochten contact met de politie en bij enkele proeven bleek dat onze software kansen bood om op het darknet criminele activiteiten op te sporen. Als je zó van betekenis kunt zijn, moet je er vol voor gaan. Dus hebben we naast Kalooga ook Web-IQ opgericht om te kunnen focussen op deze compleet nieuwe wereld.”

Loyaliteit
Bij de start van Web-IQ zijn de aandeelhouders van Kalooga grotendeels meegegaan. “Het ging om loyaliteit”, legt Eldert van Wijngaarden uit. “We wilden deze mensen erbij betrekken.” Zo kreeg ook de NOM een rol binnen Web-IQ. “Ze hielpen ons daarnaast met financiering tot er een nieuwe aandeelhouder bijkwam. We merken dat de NOM in ons geloofde en gelooft.”

Lange adem
Het opzetten van Web-IQ was een wereld van verschil met Kalooga: “Het geeft veel meer energie, vanwege het grote belang. Tegelijkertijd liepen we tegen heel andere zaken aan. Wij maken nu een product voor partijen die primair bezig zijn met misdaadbestrijding, van politiekorpsen tot Interpol.

Zij werken met gemeenschapsgeld aan doelen als het verminderen van slachtoffers. Dan kunnen wij als leverancier van technische hulpmiddelen niet alleen in platte omzetdoelen denken. Onze business vraagt om een andere mindset en een langere adem dan een gewoon commercieel product. Daarom is het zo fijn dat de NOM er ook op die manier naar kijkt en ons ruimte geeft te experimenteren.”

Als je van betekenis kunt zijn, moet je er vol voor gaan

Financieel rendement
Maatschappelijk rendement uit zich niet vanzelfsprekend in winst. Dan is het als onderneming belangrijk om de balans te vinden. Van Wijngaarden: “Dankzij onze betalende klanten kunnen wij Voyager verder uitbreiden en verfijnen. Bovendien investeren we in de implementatie. Want een technologisch hoogstaand product in de praktijk goed werkend krijgen, is een uitdaging.”
Een belangrijk kantelpunt voor Web-IQ was de omslag van werken op projectbasis naar een standaardproduct met een licentiemodel, om meer organisaties van dienst te zijn. “En we breiden ons netwerk van resellers uit om bij andere Law Enforcement Agencies in beeld te komen. Want financieel rendement blijft een voorwaarde om maatschappelijk rendement te realiseren.”

Dat gebeurt hier niet
De focus begint vruchten af te werpen, mede doordat er meer politieke aandacht en dus geld is om zaken als mensenhandel en kinderporno aan te pakken. Van Wijngaarden: “Dat geeft een boost. Al overheerst op dit moment het ‘dat gebeurt hier bij ons toch niet’-gevoel nog bij de meeste mensen. Dat zouden wij graag anders zien.”