Wat is het verschil tussen een achtergestelde lening en aandelenkapitaal?

NOM collega's met elkaar in gesprek

Bij een aandelenkapitaal krijgt de NOM zeggenschap in het bedrijf. Je hoeft dan niet direct rente en aflossing te betalen. Dit gebeurt vaak bij hoge investeringen. Voor lagere bedragen is ook een achtergestelde lening mogelijk. Achtergesteld betekent dat wij achterin de rij staan als er te weinig geld is om schuldeisers te betalen bij een faillisssement. Eerst krijgt de belastingdienst geld, daarna de bank, vervolgens alle crediteuren en dan pas wij. In de praktijk betekent dit meestal dat er voor de NOM geen geld meer over is.

Veelgestelde vragen per categorie

Algemene vragen
Alexander Draaijer 'Hoe en waarom risicokapitaal je verder kan brengen'
Vragen over investeren
Drie NOM collega's met elkaar in gesprek
Vragen over innoveren
Twee collega's met elkaar in gesprek
Vragen over internationaliseren
Twee collega's met elkaar in gesprek