Hoe komt de NOM in contact met buitenlandse investeerders?

RZ2 9227

In Noord-Nederland hebben we een paar sterke sectoren die we willen stimuleren. Via allerlei tussenpersonen zoals accountantskantoren, adviesbureaus en advocatenkantoren komen we in contact met buitenlandse investeerders. Vaak zijn zij al onderdeel van ons netwerk, zo nu en dan krijgen we ook nieuwe of rechtstreekse aanvragen, bijvoorbeeld via onze website. Daarnaast maken we deel uit van het Invest in Holland-netwerk. hierdoor hebben we toegang tot de internationale kantoren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze kantoren zijn gevestigd op economische hotspots in de wereld, zoals Silicon Valley (VS), Shanghai (China) en Mumbai (India).

Veelgestelde vragen per categorie

Algemene vragen
Alexander Draaijer 'Hoe en waarom risicokapitaal je verder kan brengen'
Vragen over investeren
Drie NOM collega's met elkaar in gesprek
Vragen over innoveren
Twee collega's met elkaar in gesprek
Vragen over internationaliseren
Twee collega's met elkaar in gesprek