Als de NOM aandeelhouder wordt, houd ik dan wel de leiding over mijn eigen onderneming?

Een NOM collega aan het werk


Als wij aandeelhouder worden, gaat het altijd om een minderheidsaandeel. We zijn daardoor mede-eigenaar en kunnen dan meepraten over de missie en strategie van het bedrijf en in een aandeelhoudersvergadering meestemmen over beslissingen. Geen paniek dus: we nemen de toko niet over. De leiding blijft altijd in handen van de directie. De nuance is dat we wel invloed uitoefenen op de leiding, door afspraken met elkaar te maken en mee te praten over nieuw te maken keuzes. Als er nog een extra financiële injectie nodig is, koppelen we daar vaak aanvullende invloed aan. Hoewel de directie altijd de leiding houdt, sturen we als het nodig is indirect wel mee.

We hebben hier ook een whitepaper over geschreven. Die vind je hier.

Veelgestelde vragen per categorie

Algemene vragen
Alexander Draaijer 'Hoe en waarom risicokapitaal je verder kan brengen'
Vragen over investeren
Drie NOM collega's met elkaar in gesprek
Vragen over innoveren
Twee collega's met elkaar in gesprek
Vragen over internationaliseren
Twee collega's met elkaar in gesprek