Waarom is de rente bij de NOM vaak hoger dan bij een bank?

Twee NOM collega's aan het overleggen

Banken financieren op basis van zekerheden. Debiteuren, machines, gebouwen, voorraad enzovoorts worden dan verpand aan de bank. De NOM financiert risicodragend en verlangt geen onderpand. Daarnaast zijn onze leningen achtergestelde leningen. Als er te weinig geld is om schuldeisers te betalen bij een faillissement dan is NOM de laatste in de rij die geld krijgt, in de praktijk is dit nihil.

Tevens investeert NOM in startende en groeiende bedrijven waarbij volledige adoptie van het product/dienst door de markt nog een lopend proces is of een extra marktaandeel verworven moet worden. Omdat hierin kosten voor de baten uitgaan is er sprake van een hoger risico. Daarmee lopen we een hoger risico.

Veelgestelde vragen per categorie

Algemene vragen
Alexander Draaijer 'Hoe en waarom risicokapitaal je verder kan brengen'
Vragen over investeren
Drie NOM collega's met elkaar in gesprek
Vragen over innoveren
Twee collega's met elkaar in gesprek
Vragen over internationaliseren
Twee collega's met elkaar in gesprek