Partner

Founded in Groningen

Founded in Groningen

Founded in Groningen is een programma voor innovatieve ondernemers, startups en scale-ups in de stad en provincie Groningen. Door op neutrale wijze te verbinden, ondersteunen en inspireren, draagt Founded in Groningen bij aan het startup ecosysteem. Met als doel dat er meer en betere startups ontstaan en scale-ups sneller doorgroeien.

Om ook in 2022 tot de top van Nederlandse startup ecosystemen te behoren, hanteert Founded in Groningen de volgende strategie:

  1. Het continueren en verbeteren van de basis-activiteiten: verbinden, ondersteunen en inspireren.
  2. Focus op drie pijlers, namelijk: Kapitaal, Talent & Diversiteit en Markt.

De NOM/Flinc heeft zich als ‘Lead Partner’ van Founded in Groningen verbonden aan de pijler ‘Kapitaal’. Wij willen een bijdrage leveren aan het creëren van overzicht in het ecosysteem, het verbeteren van het kennisniveau en de vaardigheden (zowel van startups als van investeerders) en het verbinden van startups met investeerders.

Ook verbinden wij ons aan de pijler ‘Markt’. Wij willen een bijdrage leveren aan het aantrekken van internationaal talent. Onder andere door Noord-Nederland neer te zetten als aantrekkelijke plek voor internationale startups, maar ook door een optimale dienstverlening neer te zetten voor internationale startups (o.a. als partner van Startup Visa Groningen).

Daarnaast willen wij een rol spelen in het stimuleren van talent om te starten met een eigen onderneming (o.a. door het stimuleren van ondernemerschap gekoppeld aan de SDG’s) en willen wij inzetten op het verhogen van aandacht voor diversiteit (o.a. als partner van Fundright).

Door invulling te geven aan bovenstaande strategie van Founded in Groningen beogen wij een duurzame versterking van de gehele Noord-Nederlandse economie en meer werkgelegenheid in Noord-Nederland.