Nom Januari24 008

Let’s change the nature of chemistry!

Destijds nog werkzaam bij het havenbedrijf Groningen Seaports heb ik samen met de NOM aan de wieg gestaan van Chemport Europe.
Onze ambitie is om de chemiesector in Noord-Nederland te verduurzamen en minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen zoals olie en gas.

Chemie is altijd een rode draad geweest in mijn leven. Geïnspireerd door mijn scheikundeleraar op de middelbare school besloot ik organische chemie te studeren in Groningen.
Na zeven jaar als research chemicus te hebben gewerkt, verruimde ik mijn horizon bij een adviesbureau.
Daar heb ik onder andere mogen werken aan milieuvergunningaanvragen en m.e.r. procedures voor chemiebedrijven.
Vervolgens heb ik ruim 11 jaar bij Groningen Seaports gewerkt, waar ik een brug sloeg tussen politiek en bedrijfsleven om de chemische sector in Noord-Nederland te versterken.

Naast mijn achtergrond in organische chemie, heb ik ook technische bedrijfskunde gestudeerd en mijn MBA behaald.
Mijn nieuwsgierigheid naar economische businesscases in relatie tot chemie leidde tot mijn overstap naar de NOM, waar ik als investmentmanager werk aan het realiseren van ondernemersplannen met een specifieke focus op cleantech.

Ik ga uitdagingen niet uit de weg, als sportieve uitdaging heb ik de afgelopen jaren deelgenomen aan de Drenthe 200, een 200 km lange mountainbiketocht door Drenthe tijdens de kerstvakantie.
De ene helft van het jaar kun je mij regelmatig treffen op de racefiets en de andere helft van het jaar op de MTB. Dan is het echt een rijkdom om te mogen wonen in Noord-Nederland!