Groene Chemie 01
Groene chemie

Ontwikkeling van de groene chemie

Weinig sectoren waar de omslag naar duurzaam zo belangrijk doorwerkt, als in de chemie. De sector is van groot belang voor de Nederlandse economie en heeft tegelijkertijd een forse uitdaging voor de boeg. In Noord-Nederland is een tijd geleden al flink ingezet op de ontwikkeling van de groene chemie. Met succes.

Van fossiele grondstoffen moeten we af. In de chemie is dat credo meer dan een paar logisch klinkende woorden.

Immers: de chemie bestaat zo’n beetje dankzij fossiele grondstoffen. Toch kan het anders, en móet het anders. In Noord-Nederland zijn verschillende chemische clusters al erg ver in het vergroenen van hun activiteiten en aanbod. En dat is maar goed ook. Niet alleen voor de Aarde, maar ook voor de chemische sector zelf. Want wil die nog bestaansrecht hebben in de nabije toekomst, dan is veranderen het devies.

Door alle steeds strenger worden maatregelen om het klimaat in toom te houden, geldt voor de energie- en kapitaalintensieve sector: nu in actie komen om straks mee te spelen.

Koolstof uit hout en suiker, waterstof uit windenergie, kunststof van biopolymeren, BTX uit biomassa, glycerine uit frituurvet. Het zijn een paar voorbeelden van groene chemische activiteiten die in Noord-Nederland al op stoom zijn gekomen. Dat de toekomst juist hier vorm krijgt, is niet onlogisch.

Met Delfzijl en Emmen heeft Noord-Nederland twee chemische productieclusters van formaat.

Die delen hun ecosysteem met belangrijke expertise van de Rijksuniversiteit Groningen (de op één na grootste technische universiteit van Nederland) en andere onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten.

Ook het ‘achterland’ is bijzonder nuttig gezien de grondstoffen voor duurzame chemie en de kennis van bioraffinage. Het Noorden onderscheidt zich in Nederland door het kunnen zetten van alle vinkjes:  productieclusters, agrarisch achterland, kennisinstellingen, een haven, toegang tot groene waterstof én offshore wind. Daarnaast is er ook nog eens ruimte beschikbaar om nieuwe bedrijven te verwelkomen.

Geografische omstandigheden vormen belangrijke uitdagingen voor de chemie. Niet in de laatste plaats vanwege het toenemende belang van elektrificatie in de sector. Zeker in de groene chemie is de aanvoer van wind- en zonne-energie wat dat betreft een groeiende uitdaging. De chemieparken in Noord-Nederland profiteren van het feit dat er directe toegang is tot groene energie van off-shore windparken op de Noordzee.

Groene Chemie 02

Chemport Europe

Het levendige ecosysteem, tot leven gekomen onder de naam Chemport Europe, maakt dat Noord-Nederland een uitgelezen kans heeft om voorbeeldregio te worden in Nederland en Europa. Dat idee staats steeds beter op het netvlies van beleidsmakers in Den Haag en Brussel. Het ondernemerschap in Noord-Nederland is de belangrijkste motor achter deze ontwikkeling, politiek beleid met de bijbehorende stimuleringsmaatregelen zijn hard nodig en krijgen vorm.

Chemport Europe is het ecosysteem van Noord-Nederland waarin agrarische bedrijven, de chemische sector en kennis-instellingen zoals universiteiten en hogescholen samenwerken. Hoe verschillend die bedrijven ook zijn, één ding willen ze allemaal: de chemie vergroenen. Changing the nature of chemistry, luidt de slagzin waarmee Chemport Europe organisaties binnen de regio aan elkaar verbindt en bedrijven uit binnen- en buitenland naar het Noorden haalt.