De wereld is de markt voor DMT Environmental Technology
  • Energie
  • Investeren
  • Exits

De wereld is de markt voor DMT Environmental Technology

Een wereldwijde speler op het gebied van het opwaarderen van biogas met membraantechnologie en ontzwavelingsproducten. Dat is DMT, een snelgroeiend bedrijf. Met hun technologieën en producten helpt DMT bedrijven op een winstgevende manier een bijdrage te leveren aan een beter milieu. DMT-directeur Erwin Dirkse heeft uitgesproken ideeën over ondernemerschap. Hij blogt over zijn visie en hoopt daarmee anderen te inspireren. Onder zijn leiding werkt DMT volgens het ‘The Big Five for Life’ principe.

Dit principe combineert de belangrijkste doelen van medewerkers met de vijf belangrijkste doelen van het bedrijf. Bij DMT gaat het dan om het verbeteren van de kwaliteit van leven op de planeet, sociale verantwoordelijkheid & goed ondernemerschap, het ontwerpen van innovatieve en duurzame oplossingen op het gebied van milieutechnologie, het bieden van een uitdagende en stimulerende werkomgeving en de samenwerking met andere organisaties.

Deze stijl van ondernemen is bij Dirkse organisch gegroeid. Als jongeman werkte hij eerst onder de hoede van zijn vader, die het bedrijf in 1987 oprichtte. “Gaandeweg ontwikkelde ik mijn eigen inzichten en leerde ik op eigen benen te staan. De rode draad in mijn aanpak is het stellen van grote, ambitieuze doelen en daarvoor gáán. Onderweg naar die stip op de horizon kan er van alles veranderen, maar je moet weten waar je heen wilt.”

Omzet verviervoudigen
DMT heeft haar stip in 2022 gezet. Als marktleider wil het bedrijf toonaangevend zijn én flink blijven groeien. “Onze nieuwe doelstelling is in vijf jaar tijd de omzet verviervoudigen”, legt Erwin Dirkse uit. “Dat is pittig, maar zeker niet onmogelijk.

De wereld is de markt voor DMT Environmental Technology

We willen dit bereiken door onze activiteiten in Noord-Amerika en Zuidoost-Azië verder uit te bouwen, nieuwe producten te ontwikkelen en activiteiten en/of bedrijven over te nemen. Door deze doelen duidelijk te omschrijven, creëren we ook draagvlak. En als alle neuzen dezelfde kant op staan, is de energie niet te houden.”

De wereld als markt
DMT heeft kantoren in Europa, de Verenigde Staten, Canada en Azië. Het bedrijf heeft een duidelijke focus buiten Nederland. “De laatste tien à twintig jaar komt meer dan 90% van onze omzet uit het buitenland”, zegt Dirkse. “De wereld is onze markt.”
Om wereldwijd door te groeien, is er kapitaal nodig. “Wie financiering zoekt in het Noorden van Nederland – wij zochten risicodragend kapitaal – komt bij de NOM uit. Dat kan niet missen. Ik was er ook snel uit, de NOM past het beste bij ons. We werken in één van hun kerngebieden en delen doelen als continuïteit en werkgelegenheid. Wij zochten geld, goede voorwaarden, mensen om mee samen te werken en vertrouwen. Dat vonden we bij de NOM. We werken inmiddels al 12,5 jaar samen.”

Grote, ambitieuze, doelen stellen en ervoor gaan

Schoon en welvarend
Door steeds terug te keren naar de basis, The Big Five for Life, blijft DMT proactief en alert op kansen. “Natuurlijk lukt het niet altijd en beleven we soms stroeve fases waarin onze omvang afneemt. Daarna begin je deels weer opnieuw. Maar je doet het ergens voor, in ons geval: met technische oplossingen actief bijdragen aan een schone en welvarende wereld. Zekerheden heb je nooit, maar als je ergens in gelooft, blijf je in beweging. Ondernemerschap is ambitie.”