Imagineers Ronald003
  • Creative industry
  • Investeren

The Imagineers brengen de toekomst in beeld

De toekomst laten zien met behulp van visualisaties: dat is wat The Imagineers in Sneek doen. De NOM investeerde in het bedrijf en directeur Ronald de Vries vertelt wat dat betekende. “Bij een bank alleen hoefden we met onze ideeën niet aan te kloppen. Gelukkig zag de NOM wel toekomst in onze ideeën.”

Bij The Imagineers werken bevlogen beeldmakers en software engineers die zich bezighouden met ruimtelijke ordening. Snelwegen, zonneparken, stedelijke herinrichting of windmolens: welke impact heeft dat voor de omgeving? “Binnen ons bedrijf maken we zulke veranderingen zichtbaar”, vertelt Ronald. “Wat betekent het voor een omgeving als een weg opeens een sloot is? Wat is de impact van een windmolen in je achtertuin? En wat als er een nieuwe flat wordt opgetrokken? Wij brengen het in beeld.”

Draagvlak creëren
De beelden die The Imagineers opleveren zijn prachtig, maar er schuilt een ander doel achter. Ronald: “Klanten van ons zijn bijvoorbeeld ingenieursbureaus, Rijkswaterstaat, projectontwikkelaars, provincies en gemeenten. Die willen laten zien wat de bedoeling is van hun plannen en zo draagvlak creëren. Een mooi voorbeeld is de stad Amsterdam. Daar zijn plannen om het oude marineterrein om te bouwen tot woon-werklocatie. Wij hebben een platform ontwikkeld waarin burgers kunnen meekijken en participeren. Voor alle partijen is dat heel waardevol.”

Het net ophalen bij de NOM
Deze manier van visualiseren is – naast waardevol – ook kostbaar. Ronald: “Ons plan was om de visuele impact van een windturbine binnen drie minuten te kunnen laten zien, waar ook ter wereld. We wilden 360 graden-fotografie en de visuele wereld samenbrengen op het internet en beschikbaar stellen voor de hele wereld. Kostenefficiënt en op zo’n manier dat mensen zich er vrij doorheen konden bewegen. Daarvoor moesten we veel geld investeren in software.

The Imagineers brengen de toekomst in beeld

We wisten dat we bij een bank niet hoefden aan te kloppen. Software wordt al snel als lastig en ontastbaar bestempeld, zeker als het iets nieuws en innovatiefs is. Ik kende de NOM nog van mijn vorige bedrijf, dus ik wist dat ik daar graag eens mijn net wilde ophalen.”

Het treintje ging rijden
Ronald nam contact op met de NOM. “Ik wist dat zij bereid zijn om risico’s te nemen die een bank niet neemt. En al snel bleek dat zij inderdaad toekomst zagen in ons bedrijf. Samen hebben we een investeringstreintje opgezet – en dat is gaan rijden. De NOM heeft steeds met ons meegedacht en is altijd gericht op de vooruitgang van ons bedrijf. Omdat we in de eerste fase van onze investering niet direct op een aandeelhouder zaten te wachten, hebben we gekozen voor een achtergestelde lening.”

Bij een bank alleen hoefden we niet aan te kloppen

Soort financiering
Of Ronald zo’n lening ook andere ondernemers adviseert? “Niet per se. Het is helemaal afhankelijk van je eigen situatie welk soort financiering je het beste kunt aanvragen. Bij een achtergestelde lening is het bijvoorbeeld de vraag of je in staat bent om vanaf dag 1 de rentelast te dragen en na een jaar al kunt aflossen. Bij een participatie in aandelen speelt die vraag niet. Het is belangrijk om jezelf de juiste vragen te stellen. Wat heb je nodig? Hoeveel garantie kun je bieden? De NOM kan je daarbij helpen.”

Van niets naar iets
Naast The Imagineers is Ronald eigenaar van nog een bedrijf: Mobiléa. Dit bedrijf bouwt en verkoopt een beeldzorg-applicatie om de zelfstandigheid van chronisch zieken, ouderen of mensen met een beperking te vergroten. Ook bij Mobiléa is financiering door de NOM verstrekt. Ronald: “De eerste stappen binnen Mobiléa hebben we gezet met eigen geld en een subsidie. Van niets hebben we iets gebouwd en daarmee zijn we weer op zoek gegaan naar een financieringspartij. Het hielp dat we al iets konden laten zien. Dat is ook een handige tip voor andere ondernemers. Laat iets zien. Omzet, klanten, een prototype… iets. Het maakt de kans op een succesvolle financiering groter.”