The Green World Company ‘Zorg dat je zo snel mogelijk het eiland verlaat’
  • Energie
  • Investeren

The Green World Company ‘Zorg dat je zo snel mogelijk het eiland verlaat’

Het was een flinke domper toen het luchtruim door corona opeens dicht ging. The Green World Company timmerde internationaal net zo lekker aan de weg. Toch wist het bedrijf, mede dankzij de COL, de rust te bewaren. ‘We konden door met waar we mee bezig waren.‘

De ambitie is niet mis. The Green World Company wil het beste en meest gerespecteerde bedrijf op het gebied van hernieuwbare energie worden. Inderdaad, de onderneming uit Sneek denkt groot. ‘Maar dan wel groot op een schaal die bij ons Noorderlingen past’, zegt Fedde Pronk, die samen met Jeroen Veenema de directie vormt. ‘De energieconcepten moeten wel haalbaar zijn.’

Aansprekende projecten

Sinds de oprichting in 2017 heeft het bedrijf al aardige stappen gezet om die ambitie ook waar te maken. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal was en is The Green World Company bij tal van aansprekende projecten betrokken. ‘We verschuiven steeds meer van adviseur naar een partij die de concepten ook ontwerpt, realiseert en exploiteert’, verduidelijkt Fedde de ontwikkeling die het bedrijf doormaakt. ‘Exact zoals we het bij de start voor ogen hadden.’

De opmars van The Green World Company leek niet te stuiten. Tot Jeroen afgelopen 15 maart een telefoontje van Fedde kreeg. Jeroen bevond zich op dat moment op Saba. Daar, op het Nederlandse eiland in het Caribisch gebied, was het bedrijf bezig een tweede zonnepark te bouwen. Eerder al had The Green World Company ervoor gezorgd dat Saba voor de energievoorziening niet meer afhankelijk is van dieselgeneratoren, maar volledig draait op zon en batterijen. ‘Morgen is er in Nederland een persconferentie waarin coronamaatregelen worden afgekondigd’, vertelde Fedde, die zelf die dag was teruggekeerd van Curaçao. ‘Zorg dat je zo snel mogelijk het eiland verlaat. Straks kan het waarschijnlijk niet meer.’ Jeroen aarzelde geen moment en pakte meteen het vliegtuig richting Nederland. De laatste vlucht. Precies op tijd, zou blijken.

Eigen middelen

Ineens waren de buitenlandse projecten letterlijk niet meer bereikbaar. In Nederland mocht de sector waarin The Green World Company actief is wel gewoon door blijven bouwen. Dat verzachtte de pijn nog enigszins. ‘De schrik sloeg ons toch wel even om het hart’, blikt Fedde terug. ‘Hoe lang gaat dit duren? We hebben altijd alles met eigen middelen gefinancierd. Omdat je dan niet afhankelijk bent van een bank geeft dat je een bepaalde mate van vrijheid. Maar het betekent ook dat op het moment er, zoals nu, een crisis uitbreekt je ook geen beroep kunt doen op een bank. Dus het tijdelijk stopzetten van aflossingen, het verhogen van je rekening courant of het nemen van een extra hypotheek zat er voor ons allemaal niet in. Ons voordeel is dat we een organisatie zijn met een flexibele schil. We hebben gelukkig van niemand afscheid hoeven nemen.‘

Geruststelling

Al snel werd duidelijk dat de werkzaamheden in het buitenland nog wel een tijdje op zich zouden laten wachten. Met alle gevolgen voor de omzet van dien. Toch was het voor The Green World Company zaak om, met het oog op de toekomst, duurzame innovaties te blijven ontwikkelen. En dus werd er naarstig gezocht naar andere financiële mogelijkheden. Door hun accountant werden Fedde en Jeroen gewezen op de COL. Meteen werd een aanvraag ingediend. Helaas net iets te laat, het budget voor de eerste tranche was al uitgeput. In de tweede tranche volgde daarom een nieuwe aanvraag. Ditmaal met meer succes. Fedde: ‘Kort na de indiening nam Klaas Kooistra, Investment Manager van de NOM, al contact met ons op. Hij vond het een goed verhaal en gaf aan er positief in te staan. Wel vroeg hij om een aantal zaken nog iets concreter te omschrijven. Dat hebben we gedaan en slechts een paar dagen later hoorden we dat de COL definitief was toegekend. Een enorme geruststelling, uiteraard. We konden door met waar we mee bezig waren. ‘

Baanbrekende concepten

De COL is voor The Green World Company een overbrugging, totdat de buitenlandactiviteiten weer volledig kunnen worden opgepakt. Tegelijkertijd wordt de lening ook deels gebruikt voor het (door)ontwikkelen van innovaties en het kunnen voortzetten van duurzame energieprojecten in Nederland. Zo wordt momenteel vol ingezet op twee baanbrekende concepten: Solar Bassin en Zon voor Asbest. ‘Ons Solar Bassin concept is speciaal ontwikkeld voor de glastuinbouw’, legt Jeroen uit. ‘Telers in deze sector beschikken doorgaans over veel loze oppervlaktes, in de vorm van waterbassins. Ook die bassins zijn geschikt voor zonnepanelen. Voor drijvende zonnepanelen, om precies te zijn. Vandaar dat we een drijvende onderconstructie hebben bedacht, een zeewaardig aluminium drijf- en draagconstructie. Aluminium is sterker en duurzamer dan kunststof en heeft een hoge restwaarde. Je kunt er meer panelen op kwijt, waardoor de opbrengst per oppervlakte groter is. Aan het eind van de levensduur is aluminium volledig recyclebaar. Op die manier helpen we de glastuinbouwsector niet alleen verduurzamen, maar ook in hun streven naar betere bedrijfsresultaten.’

Zon voor Asbest

Het andere door The Green World Company ontwikkelde concept, Zon voor Asbest, is bedoeld om bestaande asbestdaken kosteloos te vervangen door een nieuw dak met zonne-installatie. Het hele traject wordt door het bedrijf van A tot Z geregeld. ‘Gebouweigenaren en bedrijven kunnen direct energie van het zonnedak afnemen’, onderstreept Jeroen. ‘Met Zon voor Asbest zorgen we er, kortom, voor dat er lokale duurzame energiecentrales ontstaan. Dat is natuurlijk geweldig.’

Grote respons

Beide concepten slaan aan, de respons is groot. The Green World Company ondersteunt en adviseert geïnteresseerden bij de aanvraag van de SDE++, een subsidie die duurzame energieproductie en CO2-reductie stimuleert. ‘We hebben nog een behoorlijke mand met goedgekeurde subsidies liggen’, zegt Fedde. ‘Die kunnen we gewoon gaan uitvoeren. Tegelijkertijd zijn we alweer heel voorzichtig bezig met onze projecten in het buitenland. Ondanks dat de coronacrisis nog lang niet achter ons ligt, zien we de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.’

Whitepaper Investor Ready
Investor ready worden?

In deze whitepaper:

  • Welke uitdagingen kom je tegen en hoe ga je daar mee om?
  • In vier stappen investor ready worden!
  • Een overzicht van alle financieringsmogelijkheden