Ralph Koppers en Edwin de Boer, oprichters Indiveo ‘Ik hoor de resultaten dagelijks terug van patiënten’
  • Life Sciences & Health
  • Investor ready worden
  • Innoveren

Ralph Koppers en Edwin de Boer, oprichters Indiveo ‘Ik hoor de resultaten dagelijks terug van patiënten’

Sinds 2016 verpakt Indiveo medische informatie in begrijpelijke beeldverhalen. Inmiddels wordt het door Ralph Koppers en Edwin de Boer ontwikkelde concept door ziekenhuizen breed omarmd. Nu is het tijd voor een volgende stap: het verder professionaliseren en schalen van het bedrijf.

Het begon met een toevallige ontmoeting. Een ontmoeting tussen een longarts uit het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) die het begrijpelijk informeren van patiënten ervoer als een knelpunt in zijn praktijk en een ontwerper met de ambitie om animaties structureel in te zetten op een specifiek thema. Ralph Koppers, de longarts, vertelde Edwin de Boer, de ontwerper, dat hij dagelijks belangrijke informatie verstrekte over bijvoorbeeld een diagnose, behandeling of operatie, maar dat daarvan bij patiënten vaak nauwelijks iets blijft hangen. Zijn eigen observatie wordt ondersteund door bevindingen uit de wetenschap, voegde hij eraan toe.

Want inderdaad, onderzoek laat zien dat mensen doorgaans maar 20 tot 40 % onthouden van een gesprek met een specialist of verpleegkundige. Omdat ze gespannen, angstig of emotioneel zijn of de informatie gewoonweg niet goed begrijpen. En als je dat weet, vervolgde Ralph, dan moet je ervoor zorgen dat patiënten de info vooraf krijgen, laagdrempelig gepresenteerd, zodat ze die thuis in alle rust tot zich kunnen nemen.

Enthousiast

Edwins interesse was meteen gewekt. Hij was destijds eigenaar van een bureau dat complexe subsidieaanvragen in de vorm van animaties op een heldere manier inzichtelijk maakte. Dat beviel zo goed dat hij er meer mee wilde doen. Bij voorkeur op een terrein waar je met animaties écht het verschil kunt maken. En ja, het verhaal van Ralph had hem enthousiast gemaakt. Zo enthousiast zelfs dat ze in 2016 samen besloten Indiveo op te richten. Kortgezegd maakt het bedrijf uit Leeuwarden begrijpelijke online patiëntinformatie in beeld en geluid. Divi’s worden de beeldverhalen genoemd; korte animatiefilmpjes die patiënten, mantelzorgers en naasten stap voor stap voorzien van relevante zorginformatie. Uiteraard zorgvuldig afgestemd op individuele wensen en behoeften.

Eén grote bibliotheek

‘Hoe langer Edwin en ik erover nadachten, hoe vreemder we het vonden dat elk Nederlands ziekenhuis afzonderlijk dezelfde soort zorginformatie probeert te verbeteren’, blikt Ralph terug op de beginfase van het bedrijf. ‘Ze werken niet samen en dus krijg je heel veel verschillende filmpjes, of in veel gevallen zelfs nog folders, over hetzelfde onderwerp. Dat kost natuurlijk handen vol geld. De basisgedachte van Indiveo was, en is nog steeds, om een standaard te creëren, zodat alle ziekenhuizen kunnen profiteren van elkaars investeringen. Dus één omvangrijke bibliotheek, een zogeheten divitheek, met animaties over uiteenlopende medische onderwerpen die we samen met de ziekenhuizen bouwen en waarvan iedereen in de vorm van een abonnementsmodel gebruik kan maken. En dat is exact wat er sindsdien is gebeurd. Zo beschikken we inmiddels over een divitheek met meer dan 300 divi’s, waarmee al zo’n 275.000 patiënten zijn geïnformeerd.’

Succesvolle pilots

Al vrij snel na de start werden onder meer dankzij een subsidie van Stichting De Friesland, die innovaties in de zorg steunt, de eerste pilots gelanceerd. In Friesland, uiteraard, in ziekenhuizen waar Ralph met zijn maatschap actief was. ‘Eigenlijk was Indiveo toen nog geen echt bedrijf’, legt Edwin uit. ‘We zagen het in het begin meer als een project, maar wel met in het achterhoofd dat het weleens een schaalbaar fenomeen kon worden.’ Pas nadat de pilots erg succesvol waren verlopen, en het concept dus in een grote behoefte bleek te voorzien, werd Indiveo daadwerkelijk een BV. Niet veel later werd in MSB VCL, het Medisch Specialistisch Bedrijf Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden, een eerste belangrijke partner gevonden.

Koploper

‘MSB VCL wilde investeren in een groot aantal divi’s’, vertelt Edwin. ‘In eerste instantie in ongeveer 30 en later, omdat ze steeds enthousiaster werden, in nog eens 100 animaties. Geweldig natuurlijk, want ineens konden we heel veel medische specialismen voorzien van beeldverhalen. Waar we eerst vooral op longziekten zaten, konden we nu ook divi’s maken voor specialismen als oncologie, maag-, darm- en leverziekten, cardiologie en noem maar op. Dat betekende dat we personeel, met verschillende dienstverbanden, nodig hadden. Een medisch illustrator, een animator, een tekstschrijver, maar ook programmeurs. Die programmeurs zijn belangrijk voor het succes van Indiveo omdat we niet alleen filmpjes maken, maar ook een beheerplatform zijn waar ziekenhuizen zelf dingen kunnen aanpassen.’

Tegelijkertijd was er een deal met MSB VCL dat alle divi’s zouden worden geïmplementeerd in het MCL. En dus had het bedrijf meteen een mooi voorbeeldziekenhuis, een koploper op het gebied van begrijpelijke patiëntinformatie. Vanaf dat moment ging het snel en werd het concept door de ziekenhuiswereld steeds breder omarmd. Niet in de laatste plaats doordat Indiveo de integraties met sleutelpartijen als ChipSoft, de belangrijkste Nederlandse leverancier van software voor het elektronische patiëntendossier (EPD), technisch uitstekend voor elkaar heeft. ‘Het EPD is voor ziekenhuizen hét kanaal om met patiënten te communiceren’, onderstreept Ralph. ‘Onze samenwerking met ChipSoft zorgt er dan ook voor dat we snel kunnen schalen en patiënten tegelijkertijd snel en eenvoudig divi’s over hun ziektebeeld, behandeling of onderzoek kunnen bekijken.’

Tijdwinst

Een intensieve wandeling noemt Ralph het avontuur dat hij en Edwin met Indiveo zijn aangegaan. Een heel andere manier van ondernemen in elk geval dan het runnen van een maatschap. ‘Logisch, want je treedt natuurlijk buiten je comfortzone’, verduidelijkt hij. ‘Ik leer nog elke dag en loop nog elke dag tegen dingen aan. Maar het is vooral enorm leuk, zeker omdat ik de resultaten dagelijks terug hoor van mijn patiënten. Ze komen meestal goed voorbereid de spreekkamer binnen. Soms hoeft een gesprek zelfs niet eens plaats te vinden. Als zorgprofessional heb je zo meer tijd voor zorg en hoef je minder tijd te spenderen aan voorlichting. Een meer dan waardevolle tijdwinst, ook met het oog op de huidige personeelstekorten.’

Flinc

Nu Indiveo van een snelgroeiend aantal ziekenhuizen het vertrouwen heeft gekregen en vele volledig leunen op de begrijpelijke online patiëntinformatie, is het tijd voor een volgende stap: het verder uitdragen, professionaliseren en schalen van het bedrijf. En daar is vanzelfsprekend groeigeld voor nodig. ‘We zijn al in een vroeg stadium in contact gekomen met Flinc’, vertelt Edwin. ‘Dat contact is ook altijd gebleven. Zo heeft Flinc ons onder andere geholpen met het investor ready maken van Indiveo en het benaderen van investeerders. Met resultaat, want inmiddels hebben we twee investeerders aan boord weten te halen die ons ondersteunen bij het realiseren van onze groeiambities.’

ZorgVoorZorgPrijs

Ook in de zomer van 2021 viel er iets te vieren. In die periode werd Indiveo uitgeroepen tot de eerste winnaar van de Taalunie ZorgVoorZorgPrijs. “Dat was ongekend’, lacht Ralph. ‘De Taalunie gaat in feite natuurlijk uit van taal. En als je aan taal denkt, denk je aan tekst. Dat ze onze beeldtaal waardeerden met zo’n prijs was echt prachtig. Met de Taalunie zijn we zelfs de mogelijkheden van Indiveo aan het verkennen in het Nederlands sprekende deel van de wereld. Zo zijn we momenteel de eerste stapjes aan het zetten in Vlaanderen. Maar onze focus blijft de komende tijd nadrukkelijk liggen op de Nederlandse markt. Daar ligt nog een heel mooi speelveld voor ons klaar.’